Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvorfor så mange lidelser?

Hvorfor så mange lidelser?

PRÆSTER der hævder at kende svaret på dette spørgsmål, lærer ofte deres sognebørn at lidelser er en straf fra Gud. Nogle dage efter jordskælvet i Haiti, for eksempel, sagde en præst til sin menighed i hovedstaden at katastrofen var et budskab fra Gud. Andre er mindre dogmatiske. En amerikansk lektor i religion siger at mange synes at betragte det på følgende måde: „Det er et mysterium hvorfor Gud forårsager sådanne katastrofer, men det er ikke noget vi skal bryde vores hjerne med. Vi skal bare tro.“

Er de lidelser mennesker kommer ud for, virkelig noget Gud „forårsager“? Bibelens svar er et klart nej! Det har aldrig været Jehova Guds hensigt at mennesker skulle lide. Men det første menneskepar gjorde oprør mod Guds ledelse ved at vælge at opstille deres egne normer for hvad der er godt og ondt. De vendte Gud ryggen og måtte lide under konsekvenserne. I dag oplever vi resultatet af deres dårlige valg. Men det var på ingen måde Gud der var ophavsmand til menneskers lidelser. I Bibelen står der: „Lad ingen sige når han prøves: ’Jeg prøves af Gud.’ Med ondt kan Gud nemlig ikke prøves, og selv prøver han ingen med noget ondt.“ (Jakob 1:13) Alle kan blive ramt af lidelser — selv de der har et nært forhold til Gud. Tænk over følgende eksempler:

  • Profeten Elisa led af en dødbringende sygdom. — 2 Kongebog 13:14.
  • Apostelen Paulus skrev at han led ’sult og tørst og var mangelfuldt klædt og blev mishandlet og var hjemløs’. — 1 Korinther 4:11.
  • Paulus’ medarbejder Epafroditus var syg og nedtrykt. — Filipperne 2:25, 26.

Der står intet om at de tre mænd var blevet straffet af Gud for nogle synder de havde begået. Bibelen viser altså at Gud ikke er ansvarlig for at mennesker lider. Men den gør mere end det. Den peger på tre grundlæggende faktorer der ofte er årsag til lidelser.

 Personlige valg

„Hvad et menneske end sår, dette skal han også høste.“ (Galaterne 6:7) En der vælger at ryge, køre hasarderet eller solde sine penge op, bærer selvfølgelig et ansvar for de lidelser der eventuelt følger i kølvandet på hans handlinger.

Vi kan også lide under de selviske valg andre træffer. Ja, mennesker har begået de mest chokerende handlinger, lige fra naziforbrydelser til børnemisbrug. Nogle misbruger deres frie vilje og træffer beslutninger der skader andre.

Tilfældigheder

I det første århundrede styrtede et stort tårn i Jerusalem sammen, og 18 mennesker omkom. Jesus henviste til ofrene for ulykken og sagde: „Mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg.“ (Lukas 13:4, 5, da. aut.) Jesus vidste at det der var sket, ikke var en straf fra Gud. Han var bekendt med hvad der allerede stod i Guds ord: „Tid og tilfælde berører dem alle.“ (Prædikeren 9:11) Mange rammes af en tragedie fordi de befinder sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt eller på grund af menneskelige fejl. For eksempel viser rapporter at flere lider når mennesker ignorerer advarsler eller opfører huse der ikke kan modstå ekstremt vejr eller jordskælv. På den måde berøres flere af tilfældige begivenheder, og det medfører endnu større lidelser.

„Denne verdens hersker“

I Bibelen læser vi: „Hele verden ligger i den ondes magt.“ (Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19) ’Den onde’ er Satan Djævelen, en magtfuld åndeskabning. Han kaldes „herskeren over luftens myndighed“. Denne ’luft’ er den indstilling som gennemsyrer samfundet. Det er „den ånd som nu er virksom i ulydighedens sønner“. (Efeserne 2:2) Satan bruger den indstilling til at påvirke mennesker til ikke at adlyde Gud. Nogle forbrydelser, som for eksempel folkedrab og børnemisbrug, er så grusomme at mange finder det svært at tro at mennesker i sig selv kan være så onde.

Betyder det at Gud lukker øjnene for vores lidelser? Kan han — og vil han — gøre noget for at afhjælpe dem?