Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Juli 2011

Vi har brug for at lidelserne hører op!

Vi har brug for at lidelserne hører op!

Khieus kvaler begyndte da hans far blev dræbt fordi han havde ladet nogle køer komme ind på en nærliggende majsmark. Senere blev hans mor og to søstre henrettet af De Røde Khmerer i Cambodja. Derefter blev Khieu selv kvæstet af en landmine. Han ventede 16 dage i junglen på at hjælpen skulle nå frem. Hans ene ben måtte amputeres. „Jeg havde ikke lyst til at leve mere,“ siger Khieu.

DU HAR sikkert lagt mærke til at lidelser rammer i flæng. Naturkatastrofer, sygdom og invaliditet, voldsforbrydelser og andre tragedier kan ramme hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Humanitære organisationer har ihærdigt forsøgt at forebygge eller i hvert fald mindske folks lidelser. Men hvad er der kommet ud af deres anstrengelser?

Lad os se på et eksempel — kampen mod sult. Ifølge avisen Toronto Star er naturkatastrofer skyld i at mange har mistet deres hjem og mangler mad. Men som man kunne læse i avisen, „bliver organisationerne hindret i at afhjælpe sulten på grund af stadig stigende vold“.

Fremtrædende politikere, sociologer og læger har alle gjort hvad de kan, for at mindske folks lidelser, men resultaterne har været skuffende. De tiltag man har gjort for at stimulere den økonomiske vækst, har ikke fjernet fattigdom. Vacciner, medicin og avancerede operationsteknikker kan ikke få bugt med alle former for sygdom. Politi og fredsbevarende styrker står hjælpeløse over for den vedvarende eller endda eskalerende voldskriminalitet.

Hvorfor er der så mange lidelser? Berører det Gud at se alt det mennesker må gå igennem? Som vi vil få at se, har millioner fundet trøstende svar på disse spørgsmål i Bibelen.