Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

En bog vi kan have tillid til — 7. del

Den syvende verdensmagt

En bog vi kan have tillid til — 7. del

Dette er den sidste af syv artikler i „Vågn op!“ der handler om de syv verdensmagter i den bibelske historie. Formålet med artiklerne er at vise at Bibelen er troværdig og inspireret af Gud, og at dens budskab giver håb om at de lidelser menneskers grusomme styre har forårsaget, vil forsvinde.

VI LEVER i en meget speciel og betydningsfuld tid — en tid hvor bibelhistoriens syvende verdensmagt er fremstået. Denne verdensmagt er desuden den eneste der kun er nævnt som en profeti i Bibelen, for de foregående seks var indflettet i den historiske beretning. Angående de syv magter, eller „konger“, forudsagde Bibelen: „Der er syv konger: de fem er faldet, den ene er der, den anden er endnu ikke kommet, men når han kommer, skal han forblive en kort tid.“ * — Åbenbaringen 17:10.

Da disse ord blev skrevet for lidt over 1900 år siden, var fem af de syv „konger“, eller riger, „faldet“. Det var Egypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien og Grækenland. Udtrykket „[det] ene er der“ sigter til Romerriget. Men Romerriget ville ikke bestå for evigt. Der ville komme endnu et verdensrige, men som der siges i profetien: „[Det] er endnu ikke kommet.“ Som forudsagt i Bibelen fremstod den syvende ’konge’ på verdensscenen. Hvilket rige viste det sig at være? Ville det udøve sit herredømme i det uendelige? Hvis ikke, hvordan ville det så forsvinde? Bibelen lader os ikke i tvivl.

Troværdige profetier

Den syvende verdensmagt begyndte at tage form da England fik mere magt i det nordvestlige hjørne af det der var Det Romerske Imperium. I 1760’erne var dette ørige blevet til det mægtige Britiske Imperium. England fortsatte med at vokse i rigdom og magt, og i det 19. århundrede var denne nation den rigeste og den mægtigste på jorden. „Det Britiske Imperium var det største verden nogen sinde havde set,“ nævner et opslagsværk. Det „havde 372 millioner undersåtter og strakte sig over 28 millioner kvadratkilometer“.

Den første verdenskrig (1914-1918) fik imidlertid England til at indlede et særligt forhold til USA, en tidligere koloni. Resultatet blev dannelsen af den anglo-amerikanske alliance, som bevirkede at de to magter i mange henseender blev en engelsktalende dobbeltverdensmagt, en magt der har eksisteret frem til i dag. — Se rammen  „En bemærkelsesværdig alliance“.

 Profetien i Åbenbaringen 17:10 supplerer en anden profeti der findes i Daniels Bog. Daniel skrev om „en stor billedstøtte“ som kong Nebukadnezar af Babylon så i et syn han fik af Gud. (Daniel 2:28, 31-43) Daniel forklarede kongen at de enkelte dele af billedstøtten repræsenterede rækkefølgen af riger som begyndte med Babylon, den tids verdensmagt. (Egypten og Assyrien havde allerede vist sig og var nu borte). Historien bekræfter følgende:

Hovedet af guld repræsenterede det babyloniske rige.

Brystet og armene af sølv skildrede Medo-Persien.

Bugen og hofterne af kobber henviste til oldtidens Grækenland.

Benene af jern var et billede på Romerriget.

Fødderne, en blanding af jern og ler, symboliserer den politiske og samfundsmæssige splittelse i tiden under den anglo-amerikanske verdensmagt.

Ifølge Åbenbaringen 17:10 skal den syvende verdensmagt „forblive en kort tid“. Hvor længe er det? Hvordan vil den forsvinde fra verdensscenen? Og hvad vil der derefter ske? Daniel kaster lys over disse spørgsmål.

Et løfte vi kan have tillid til

Efter at have beskrevet den ovennævnte billedstøtte sagde Daniel: „En sten blev revet løs [fra et bjerg], dog ikke med hænder, og ramte billedstøtten på dens fødder af jern og formet ler og knuste dem.“ (Daniel 2:34) Hvad varslede dette frygtindgydende syn?

Daniel fortsatte: „I de [sidste] kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse [jordiske] riger, men selv bestå evindelig.“ * (Daniel 2:44, 45) Læg mærke til disse vigtige hovedpunkter:

  1.    Det sejrende rige, repræsenteret ved en stor sten, er oprettet af Gud og ikke ved menneskers „hænder“. Det kaldes derfor med rette Guds rige.
  2.    Guds rige „vil knuse“ alle jordiske herredømmer, deriblandt den syvende verdensmagt. Hvorfor? De vil alle nægte at give afkald på deres magt, og de vil sætte sig op imod Gud i en stor afgørende krig på et symbolsk sted kaldet Harmagedon. Bibelen viser klart at denne krig inddrager „kongerne  på hele den beboede jord“. — Åbenbaringen 16:13, 14, 16.
  3.    Til forskel fra midlertidige jordiske herredømmer, deriblandt den syvende verdensmagt, vil Guds rige „aldrig . . . blive ødelagt“. Og det vil udøve sit herredømme over hele jorden. — Daniel 2:35, 44.

Den fuldstændige tilintetgørelse af Guds modstandere vil være en bemærkelsesværdig opfyldelse af profetien i Første Mosebog 3:15, der er nævnt i den første artikel i denne serie. Kvindens afkom, Jesus Kristus, vil knuse den symbolske slange, Satan, og dens afkom. (Galaterne 3:16) Satans afkom indbefatter alle de mennesker der vælger hans onde veje, og som fremmer trangen til uafhængighed og sætter sig op imod et styre udøvet af Gud og Kristus. — Salme 2:7-12.

Det fører til et meget vigtigt spørgsmål: Hvornår vil denne fuldstændige tilintetgørelse finde sted? Ja, hvornår vil ’stenen’ — Guds rige — fjerne ethvert spor af menneskers styre? Bibelen besvarer det spørgsmål ved at pege på „tegnet“ som skulle markere de sidste dage. — Mattæus 24:3.

Giv agt på „tegnet“!

Tegnet på verdens ende ville indbefatte global krig, „store jordskælv“, „pest“ og omfattende „hungersnød“. (Lukas 21:10, 11; Mattæus 24:7, 8; Markus 13:8) Noget andet der ville kendetegne „de sidste dage“, var et alvorligt moralsk og åndeligt forfald i samfundet. (2 Timoteus 3:1-5) Har „alt dette“ fundet sted? (Mattæus 24:8) Ja, i så stor grad at mennesker frygter for fremtiden. Avisen The Globe and Mail siger: „Nogle af de mest respekterede videnskabsmænd og samfundsforskere fremsætter alarmerende forudsigelser om menneskehedens endeligt.“

På et væsentligt punkt er disse forudsigelser imidlertid forkerte — menneskeheden vil ikke ophøre med at eksistere. Guds riges indgriben er en garanti for at det ikke vil ske! Da Jesus beskrev tegnet på verdens ende, sagde han: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:14) Hvordan er denne profeti blevet opfyldt?

Jehovas Vidner forkynder Guds rige i over 230 lande. Titlen på deres vigtigste blad er Vagttårnet — forkynder af Jehovas rige, Jehova er Guds personlige navn. (Salme 83:18) Jehovas Vidners bibelundervisningsprogram hjælper talrige enkeltpersoner og familier til at undgå en skadelig livsstil og i stedet føre et fredeligt og moralsk rent liv der er i overensstemmelse med Guds normer. (1 Korinther 6:9-11) Som følge heraf er millioner verden over forvissede om at de vil få Guds beskyttelse når hans rige griber ind i forholdene her på jorden.

De vil med egne øjne se opfyldelsen af Jesu berømte bøn Fadervor, hvori der blandt andet siges: „Komme dit rige, ske  din vilje som i himmelen således også på jorden.“ (Mattæus 6:10, da. aut.) Har du tænkt over hvordan livet på jorden vil blive når alle mennesker elsker og adlyder Gud? De følgende vers fra Bibelen viser hvorfor udtrykket ’den gode nyhed’ er passende.

Når Guds vilje sker på jorden . . .

Bibelen lover at der vil være ægte fred under Guds riges styre

  • Der vil være ægte fred, ikke blot fravær af krig. „Jehova . . . standser krige indtil jordens ende. Buen splintrer han og sønderhugger spyddet; vognene brænder han i ild.“ (Salme 46:8, 9) „De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.“ — Salme 37:11.
  • Alle vil kunne få rigeligt at spise. „Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne.“ — Salme 72:16.
  • Alle vil være sunde og raske. „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ — Esajas 33:24.
  • Alle vil have et komfortabelt hjem. „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise.“ — Esajas 65:21, 22.
  • Alle former for lidelser vil høre op. „Guds telt er hos menneskene . . . og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Føler du dig tiltrukket af disse løfter? Hvis det er tilfældet, vil Jehovas Vidner opfordre dig til at undersøge Bibelen nærmere. Så vil du få øjnene op for endnu flere vidnesbyrd om at menneskers grusomme styre er ved at være til ende. Du vil også finde ud af at Bibelen fortjener din fulde tillid, at den virkelig er inspireret af Gud. — 2 Timoteus 3:16. *

^ par. 4 De verdensriger der er nævnt i Bibelen, blev almindeligvis styret af en konge, og derfor benævnes verdensrigerne ofte som „konger“, „riger“, eller begge dele. — Daniel 8:20-22.

^ par. 18 Yderligere oplysninger om Guds himmelske rige findes i kapitel 8 og 9 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 35 Hvis du kunne tænke dig at lære mere om Bibelen, er du velkommen til at kontakte de lokale Jehovas Vidner eller skrive til Jehovas Vidner, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.watchtower.org.