Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 Hvad siger Bibelen?

Hvad er Dommedag?

Hvad er Dommedag?

Bibelen siger at Gud „har . . . fastsat en dag på hvilken han har i sinde at dømme den beboede jord“. (Apostelgerninger 17:31) For mange mennesker er tanken om at skulle dømmes ubehagelig. Er det også sådan du føler?

HVIS du gør, vil det trøste dig at vide at Dommedag er en kærlig foranstaltning der vil være til stor velsignelse for menneskene — også dem der er døde. (Mattæus 20:28; Johannes 3:16) Hvorfor er det nødvendigt med en dommens dag? Hvad vil der rent faktisk ske i løbet af den „dag“?

Hvorfor er det nødvendigt med en dommens dag?

Da Gud gav menneskene livet på jorden, var det ikke hans hensigt at den blot skulle være et sted hvor de ville blive prøvet og fundet værdige til at leve videre i en anden verden. Gud skabte dem for at de kunne leve evigt på jorden. Skønt de to første mennesker var fuldkomne på sind og legeme, gjorde de oprør mod Gud. Derved mistede de udsigten til at leve evigt, og de gav synd og død i arv til deres efterkommere. — 1 Mosebog 2:15-17; Romerne 5:12.

Dommens dag vil være en periode på tusind år hvori menneskene vil få mulighed for at genvinde det Adam og Eva mistede. * Læg mærke til at der siges i Apostelgerninger 17:31, som er citeret ovenfor, at dommens dag vil berøre dem der lever på „den beboede jord“. De der får en gunstig dom, vil komme til at bo på jorden og glæde sig over et evigt liv under fuldkomne forhold. (Åbenbaringen 21:3, 4) Dommedag, eller dommens dag, vil derfor medvirke til at Guds oprindelige hensigt med menneskene og jorden vil blive gennemført.

Guds udnævnte dommer er Kristus Jesus. Bibelen siger at Jesus vil „dømme levende og døde“. (2 Timoteus 4:1) Hvem er ’de levende’ der vil blive dømt? Hvordan vil de døde komme til live igen på „den beboede jord“?

Jesus dømmer ’de levende’

Vi nærmer os den forudsagte afslutning på denne verdensordning. Da vil Gud tilintetgøre  alle de elementer der udgør det fordærvede menneskesamfund, og fjerne de onde. De der overlever denne verdensordnings afslutning, er ’de levende’ som vil blive dømt. — Åbenbaringen 7:9-14; 19:11-16.

I denne domsperiode, som vil vare 1000 år, vil Kristus Jesus herske over jorden sammen med 144.000 mænd og kvinder som er blevet oprejst til liv i himmelen. De vil som konger og præster forvalte goderne af Jesu genløsningsoffer og gradvis hæve troende og trofaste mennesker op på et stade hvor de er fuldkomne på sind og legeme. — Åbenbaringen 5:10; 14:1-4; 20:4-6.

I løbet af dommens dag vil Satan og dæmonerne være forhindrede i at påvirke menneskene. (Åbenbaringen 20:1-3) Men når dommens dag er slut, vil Gud give Satan lov til at sætte hvert eneste menneskes loyalitet på prøve. De der forbliver loyale mod Gud, vil have bestået den prøve som Adam og Eva ikke bestod, og de vil blive kendt værdige til at modtage evigt liv i et genoprettet paradis på jorden. De der vælger at gøre oprør mod Gud, vil blive fuldstændig udslettet, og det samme vil Satan og dæmonerne. — Åbenbaringen 20:7-9.

Hvordan ’de døde’ vil blive dømt

Bibelen siger at de døde vil opstå i løbet af dommens dag. (Mattæus 12:41) Jesus sagde at „den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre hans røst og komme ud, de som har gjort det der er godt, til en livets opstandelse, de som har øvet det der er slet, til en dommens opstandelse“. (Johannes 5:28, 29) Her er der ikke tale om sjæle der har forladt et legeme. De døde er helt uden bevidsthed og har ikke en sjæl der lever videre efter døden. (Prædikeren 9:5; Johannes 11:11-14, 23, 24) Jesus vil sørge for at de der sover i døden, vil komme til at leve på jorden igen.

Under Kristi styre vil de der er døde, blive oprejst til liv i et paradis på jorden

Vil de opstandne blive dømt på grundlag af deres gerninger i fortiden? Nej, Bibelen lærer at „den der er død er blevet frikendt fra sin synd“. (Romerne 6:7) Derfor vil de der bliver oprejst til liv på jorden, blive dømt „efter deres gerninger“, nemlig de gerninger de øver i løbet af dommens dag, som det også er tilfældet med dem der overlever denne verdensordning. (Åbenbaringen 20:12, 13) Deres opstandelse vil, alt efter det endelige udfald af deres gerninger, vise sig at være en opstandelse der resulterer i evigt liv, eller en opstandelse der ender med tilintetgørelse. For mange af dem der bliver oprejst, vil det være første gang de lærer om Jehova og de krav han stiller for at de kan opnå livet. De vil få mulighed for at leve i overensstemmelse med Guds vilje og få evigt liv på jorden.

Ingen grund til frygt

Dommens dag vil ikke blot være en tid hvor Gud vil undervise dem der lever, det vil også være en tid hvor de kan bruge det de lærer, og glæde sig over de velsignelser det medfører. Forestil dig din glæde ved at blive genforenet med venner og familie der bliver oprejst, og sammen med dem vokse frem til fuldkommenhed.

Forestil dig glæden ved at blive genforenet med dine kære i opstandelsen

Gud vil tillade at Satan prøver menneskenes loyalitet når dommens dag er slut. Men der er ingen grund til frygt. Alle mennesker vil nemlig ved slutningen af dommens dag være fuldt rustet til den sidste prøve. Ved hjælp af dommens dag vil Gud råde bod på følgerne af det første oprør mod ham i Edens Have — og dermed gennemføre sin hensigt.

^ par. 7 Ordet „dag“ kan i Bibelen hentyde til en periode af forskellig længde. Se for eksempel Første Mosebog 2:4.