Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  November 2009

Vi er alle én stor familie

Vi er alle én stor familie

HVORDAN har du det med mennesker som har en anden hudfarve eller tilhører en anden etnisk gruppe end du selv? Betragter du dem som dine ligemænd? Sørgeligt nok betragter mange mennesker bestemte racer som laverestående. Den Store Danske Ordbog giver blandt andet denne definition på „racisme“: „Forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre.“

Denne opfattelse har forvoldt stor skade. Følelser af raceoverlegenhed har „retfærdiggjort kolonimagters undertrykkelse af indfødte og slavehandel med andre folkegrupper,“ har professor Wen-Shing Tseng skrevet i Handbook of Cultural Psychiatry. Han tilføjede at racebegrebet er blevet brugt „til at retfærdiggøre sociale, økonomiske og politiske uligheder“. Selv i dag trives racisme i mange dele af verden. Men er dette destruktive menneskesyn baseret på kendsgerninger? Hvad siger videnskaben og Bibelen?

Hvad siger videnskaben?

Genetiske studier har bekræftet at det er fejlagtigt at mene at visse menneskeracer er andre overlegne. Forskere der har studeret mennesker fra forskellige kontinenter, fandt ud af at der kun var cirka 0,5 procents forskel i dna’et ved enhver sammenligning af to tilfældigt udvalgte personer fra praktisk talt et hvilket som helst sted i verden. * Og 86 til 90 procent af disse forskelle blev fundet mellem individer inden for den samme race. Det vil sige at variationen mellem racerne kun udgjorde 14 procent eller mindre af de 0,5 procent.

Fordi „menneskene er genetisk homogene“, siger tidsskriftet Nature, „kan og bør genetik være et vigtigt redskab til både at kaste lys over og nedtone racespørgsmålet“.

„Menneskene er genetisk homogene,“ eller i alt væsentligt ens

En sådan tankegang er ikke ny. Allerede i 1950 begyndte FN’s Organisation for Uddannelse,  Videnskab og Kultur at udsende en række erklæringer der havde til hensigt at bekæmpe racisme. Erklæringerne var skrevet af antropologer, genetikere og sociologer. Men der findes stadig racisme. At folk har viden om kendsgerningerne, er altså tydeligvis ikke nok. Det er også nødvendigt at appellere til hjertet, eller det indre menneske. ’Fra hjertet kommer der onde overvejelser,’ sagde Jesus. — Mattæus 15:19, 20.

Hvad siger Bibelen?

Bibelen blev skrevet for at appellere til hjertet. Ud over at beskrive den videnskabelige sandhed at „[Gud] ud af ét menneske [har] dannet hver nation af mennesker til at bo på hele jordens flade“, siger Bibelen også at „Gud ikke er partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham“. (Apostelgerninger 10:34, 35; 17:26) Varmer det dig ikke om hjertet at vide at Gud er sådan? — 5 Mosebog 32:4.

Jehova Gud ønsker at vi viser vores kærlighed til ham ved at blive ligesom han. „Bliv . . . Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed,“ siges der i Efeserbrevet 5:1, 2. For at „vandre i kærlighed“ må vi elske andre mennesker på samme måde som Gud gør det, uanset deres hudfarve eller etniske tilhørsforhold. — Markus 12:31.

Mennesker hvis hjerte er fyldt med ondskab, derunder had og racefordom, vil Gud ikke anerkende som sine tjenere. (1 Johannes 3:15) Den tid nærmer sig hastigt hvor Gud endda vil fjerne alle onde mennesker fra jordens flade. Kun de der efterligner hans egenskaber, vil blive tilbage. Så vil menneskeheden i sandhed være én stor familie — både i fysisk og åndelig forstand. — Salme 37:29, 34, 38.

^ par. 5 De relativt få genetiske forskelle mellem mennesker kan imidlertid være markante set ud fra et lægeligt synspunkt, eftersom nogle sygdomme ser ud til at være genetisk betingede.