Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Noget af langt større værdi end rigdom

Noget af langt større værdi end rigdom

JON var konsulent i USA, og hans karriere gik strygende. Selv som ung rejste han verden rundt og tjente mange penge. Han og hans kone havde et smukt hjem og en komfortabel livsstil. I manges øjne levede de et lykkeligt liv.

Endnu et eksempel: Kostas * var blandt de kun 80 af 5000 ansøgere som blev udvalgt til at være elever i en stor europæisk bank. På få år blev han gang på gang forfremmet, og til sidst blev han chef for en stor afdeling i en anden bank. På det tidspunkt han forlod sit arbejde for at blive selvstændig, tjente han flere penge på et enkelt år end de fleste tjener gennem et helt liv. Han følte sig privilegeret.

Både Jon og Kostas er imidlertid overbeviste om at der findes noget af langt større værdi end materiel rigdom. For eksempel underviser Jon i dag gratis andre i Bibelen så de kan lære Gud bedre at kende. „Jeg har selv set og oplevet at materiel rigdom ikke fører til et lykkeligt liv,“ siger Jon. „Kampen for at skaffe sig rigdom og holde på den levner ikke tid til meget andet. Hvis man derimod lever efter principperne i Bibelen, fører det til mange velsignelser, for eksempel et langt lykkeligere ægteskab, fred i sindet og en god samvittighed.“

 Kostas siger noget lignende: „Gud ønsker ikke at vi lever et liv i overflod. Jeg mener helt klart at vi er forpligtede til at bruge det Gud måtte give os ud over de daglige fornødenheder, i overensstemmelse med hans vilje.“ For nylig er Kostas og hans familie begyndt at lære et nyt sprog, så de kan hjælpe flere til at lære Bibelens principper at kende. Han siger: „Vi har lært at vi bliver gladere af at give end af at få.“ — Apostelgerninger 20:35.

Ja, både Jon og Kostas har lært at åndelig rigdom er af langt større værdi end materielle goder. Ifølge Daniel Gilbert, der er professor ved Harvard University, har eksperter i mentalhygiejne „brugt årtier på at studere forholdet mellem velstand og lykke, og generelt har deres konklusion været at velstand øger et menneskes lykke når det bliver løftet fra den værste fattigdom til middelklassen“. Men han siger videre: „Derefter har velstand ikke nogen væsentligt indflydelse på [et menneskes] lykke.“

Smertefulde erfaringer

„Når først man er over fattigdomsgrænsen,“ siger en iagttager eftertænksomt, „har en højere indkomst forbavsende lidt at gøre med hvor lykkelig man er.“ I begyndelsen af det forrige århundrede blev dette understreget over for en reporter som interviewede Andrew Carnegie, der var pioner inden for stålindustrien og dengang en af verdens rigeste mænd. „Der er ingen grund til at misunde mig,“ sagde Carnegie. „Hvordan kan min rigdom hjælpe mig? Jeg er tres år gammel og kan ikke fordøje min mad. Jeg ville give alle mine millioner for at få min ungdom og sundhed igen.“

Reporteren tilføjede derefter: „Pludselig vendte hr. Carnegie sig om, og med en næsten  ubeskrivelig bitterhed og inderlighed i stemmen sagde han lavmælt: ’Hvis jeg kunne slå en handel af som Faust, ville jeg gøre det. Jeg ville gladelig sælge alt for at få lov til at leve livet om igen.’“ En anden mangemillionær, oliemagnaten Jean Paul Getty, gav på et senere tidspunkt udtryk for noget lignende da han sagde: „Penge er ikke nødvendigvis ensbetydende med lykke. Måske snarere med mangel på lykke.“

Du vil sikkert kunne tilslutte dig det som en bibelskribent anmodede Gud om: „Giv mig hverken fattigdom eller rigdom. Lad mig fortære det brød der tilkommer mig, så jeg ikke bliver mæt og fornægter dig og siger: ’Hvem er Jehova?’ og heller ikke kommer i nød og stjæler og skader min Guds navn.“ — Ordsprogene 30:8, 9.

Kong Salomon fra fortidens Israel sagde: „Jeg blev stor, ja, større end nogen der var før mig i Jerusalem.“ Men han tilføjede: „Alt var tomhed og jag efter vind.“ Til gengæld sagde han også: „Jehovas velsignelse — den gør rig, og han føjer ingen smerte til den.“ — Prædikeren 2:9-11; 5:12, 13; Ordsprogene 10:22.

Fornuftig brug af penge kan forbedre ens liv

Evige velsignelser

Sand og varig lykke hænger uløseligt sammen med et godt forhold til Gud. Hvis vi sætter Gud først, vil alt andet i vores liv blive mere meningsfyldt og tilfredsstillende.

Vi ved heldigvis at penge ikke for altid vil give grund til bekymring. Bibelen forsikrer os om at der vil blive sat en permanent stopper for al begærlighed og udnyttelse af andre for profit. (1 Johannes 2:15-17) I Guds nye tingenes ordning, som derefter indføres, vil alle følge hans retfærdige normer. Jorden vil blive omdannet til et paradis, som det oprindelig var Guds hensigt da han satte de første to mennesker på den. Det vil blive en vidunderlig tid når der råder lykke, fred og kærlighed på hele jorden. — Esajas 2:2-4; 2 Peter 3:13; 1 Johannes 4:8-11.

Hvis vi sætter Gud først, vil vi få et mere tilfredsstillende liv

Livet vil på ingen måde blive gråt og kedeligt til den tid. Det gode forhold til Gud vil medføre materielle velsignelser når han gennemfører sin oprindelige hensigt med menneskene, nemlig at de skal leve evigt på en paradisisk jord. Bibelen forsikrer os om at der vil være rigelig føde, gode boligforhold og meningsfyldt arbejde til alle. Fattigdom vil blive fuldstændig udryddet. — Salme 72:16; Esajas 65:21-23; Mika 4:4.

Ingen der sætter sin lid til Jehova, Bibelens Gud, vil blive skuffet. (Romerne 10:11-13) Det er derfor klogt allerede nu at stræbe efter at få del i de velsignelser der har langt større værdi end materiel rigdom. — 1 Timoteus 6:6-10.

^ par. 3 Navnet er ændret.