Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  Marts 2009

Hav styr på dine penge

Hav styr på dine penge

MANGE tror at ordsproget „penge er roden til alt ondt“ stammer fra Bibelen. Men i virkeligheden siger Bibelen: „Kærlighed til penge er roden til alt ondt.“ (1 Timoteus 6:10, da. aut.) Ja, nogle mennesker elsker virkelig penge og sætter alt ind på at samle sig rigdom. Nogles liv styres af penge, og konsekvenserne er tragiske. Penge kan imidlertid være meget nyttige når de bruges rigtigt. Bibelen siger ligefrem at „penge løser mange problemer“. — Prædikeren 10:19, Holy Bible — Easy-to-Read Version.

Selvom Bibelen ikke hævder at være en håndbog i økonomi, indeholder den praktiske råd der kan hjælpe en til at håndtere penge på en fornuftig måde. De følgende fem forslag bliver ofte anbefalet af økonomiske rådgivere og harmonerer med principper som for længe siden blev nedskrevet i Bibelen.

Vid hvor meget du tjener, og brug mindre end det

Spar op. Bibelen viser at fortidens israelitter lærte vigtigheden af at spare op. De fik befaling til at sætte en tiende (eller 10 procent af deres indkomst) til side hvert år, og disse penge skulle udelukkende bruges til overværelse af de nationale højtider. (5 Mosebog 14:22-27) Apostelen Paulus tilskyndede på lignende måde de kristne i det første århundrede til at lægge noget til side hver uge, så de senere kunne være med til at hjælpe deres nødstedte trosfæller. (1 Korinther 16:1, 2) De fleste økonomiske rådgivere anbefaler at man sparer op. Træf beslutning om at du vil lægge noget til side. Så snart du har modtaget din løn, kan du sætte det beløb du ønsker at bruge til opsparing, i banken eller et andet sted du føler er sikkert. Det kan hjælpe dig til ikke at blive fristet til at bruge pengene på noget andet.

Læg budget. Det er den eneste måde hvorpå man rent praktisk kan holde øje med hvad pengene går til, og se om man er nødt til at skære sit forbrug ned. Et godt budget kan give én følelsen af at man har styr på sine penge, og det kan hjælpe én til at nå sine økonomiske mål. Vid hvor meget du tjener, og brug mindre end det. Lær at kende forskel på behov og ønsker. Jesu kloge råd er at ’beregne omkostningerne’ inden man påbegynder et projekt. (Lukas 14:28) Bibelen råder til at man ikke stifter unødig gæld. — Ordsprogene 22:7.

 Tænk fremad. Tænk alvorligt over hvilke behov der måtte opstå i fremtiden. Hvis du for eksempel planlægger at købe et hus eller en lejlighed, kan dét at tage et lån med rimelige betingelser måske være en udmærket beslutning. Hvis du er familiefar, kan det også være at du af hensyn til din familie overvejer at tegne en forsikring som kan dække i tilfælde af sygdom, ulykke, død eller andet. At tænke fremad kan også betyde at man overvejer hvordan man vil klare sig når man går på pension. „Den flittiges planer får et gunstigt udfald,“ siges der i Ordsprogene 21:5.

Lær at kende forskel på behov og ønsker

Lær fortsat. Investér i dig selv ved at tilegne dig nogle færdigheder og ved at passe godt på dit fysiske og mentale helbred. Det kan komme dig til gode senere i livet. Hold aldrig op med at lære. Bibelen lægger stor vægt på „praktisk visdom og evnen til at tænke“ og tilskynder os til at blive ved med udvikle disse evner. — Ordsprogene 3:21, 22; Prædikeren 10:10.

Vær ligevægtig. Sørg for at have et afbalanceret syn på penge. Den ene undersøgelse efter den anden viser at folk der interesserer sig mere for mennesker end for penge, er lykkeligere. Alligevel får begærlighed nogle til at miste ligevægten. Hvorfor? Fordi de, selvom de får dækket deres grundlæggende behov, begynder at jage efter rigdom. Men hvor meget har man egentlig brug for ud over føde, tøj og husly? Det er intet under at den bibelskribent der blev nævnt i indledningen af denne artikel, også skrev: „Når vi har føde og klæder skal vi være tilfredse med det.“ (1 Timoteus 6:8) Hvis man lærer at være tilfreds med det man har, undgår man at opdyrke kærlighed til penge og få alle de problemer det fører med sig.

Ja, kærlighed til penge er virkelig en rod til meget ondt. Hvis ikke man passer på, kan penge komme til at styre ens liv. Har man derimod styr på sine penge, kan det give én mere frihed til at stræbe efter de vigtigere ting i livet, såsom et nært forhold til familie, venner og Gud. Det kan imidlertid synes næsten umuligt at holde sig fri for pengebekymringer i denne verden. Vil det altid være sådan? Vil fattigdom nogen sinde ophøre? Det vil den afsluttende artikel svare på.

Hvor meget har man egentlig brug for ud over føde, tøj og husly?