Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 Hvad siger Bibelen?

Hvornår blev Jesus født?

Hvornår blev Jesus født?

„DEN præcise dato for Kristi fødsel kendes ikke,“ oplyser værket Encyclopedia of Early Christianity. Til trods for dette er der rundt om i verden millioner af mennesker der bekender sig til kristendommen som fejrer Jesu fødsel den 24. eller den 25. december. Men ingen af disse datoer er nævnt i Bibelen. Blev Jesus virkelig født i december?

Selvom Bibelen ikke angiver en bestemt dato for Jesu fødsel, indeholder den vidnesbyrd om at han ikke kan være født i december. Desuden fremgår det af verdslige kilder hvorfor den 25. december blev valgt som datoen for fejringen af hans fødsel.

Hvorfor ikke i december?

Jesus blev født i byen Betlehem i Judæa. I Lukasevangeliet læser vi: „I den samme egn var der også hyrder som levede udendørs og holdt vagt over deres hjord om natten.“ (Lukas 2:4-8) Det var helt almindeligt dengang. „Hjordene måtte tilbringe størstedelen af året ude i det fri,“ siger bogen La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus (Dagligliv i Palæstina på Jesu tid). Men ville hyrderne befinde sig udendørs med deres hjorde en kold decembernat? Førnævnte bog siger: „Hjordene opholdt sig . . . om vinteren . . . i fårehusene, og alene denne omstændighed viser at den traditionelle dato for julen, om vinteren, kun har ringe mulighed for at være rigtig, eftersom evangeliet siger at hyrderne var ude på markerne.“

Der er endnu en detalje i beretningen i Lukasevangeliet der bekræfter denne konklusion: „Det var i de dage der udgik en bestemmelse fra kejser Augustus om at hele den beboede jord skulle indskrives; (denne første indskrivning fandt sted da Quiri′nius var landshøvding i Syrien;) og alle tog af sted, hver til sin by, for at blive indskrevet.“ — Lukas 2:1-3.

Grunden til at Augustus befalede at befolkningen skulle indskrives i forbindelse med en folketælling, var måske at oplysningerne skulle bruges til udskrivning af skatter og tvangsindkaldelse til militærtjeneste. I lydighed mod denne befaling fulgtes Maria med sin mand,  Josef, fra Nazaret til Betlehem til trods for at hun var gravid. Det var en rejse på cirka 150 kilometer. Er det sandsynligt at kejser Augustus, der sjældent blandede sig i provinsernes lokale styre, ville forlange at et folk der allerede havde vist tendens til oprør, skulle begive sig af sted på lange vandringer om vinteren?

Interessant nok afviser de fleste historikere og bibelkyndige at Jesus blev født den 24./25. december. Det kan du uden tvivl få bekræftet i et opslagsværk du har adgang til. Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia siger: „Der er almindelig enighed om at Jesus ikke blev født den 25. december.“

Bibelen indeholder vidnesbyrd om at Jesus ikke kan være født i december

Hvorfor man valgte den 25. december

Flere hundrede år efter at Jesus blev født, valgte man den 25. december som datoen for hans fødsel. Hvorfor gjorde man det? Adskillige historikere mener at man valgte at lægge julen på den tid af året hvor der i forvejen blev fejret hedenske højtider.

For eksempel kan man læse i Encyclopædia Britannica: „En almindelig udbredt forklaring på oprindelsen til denne dato er at man ville gøre den 25. december, dies solis invicti nati (’dagen for den ubesejrede sols fødsel’), som var en populær højtid i det gamle romerske rige, til en kristen højtid. I det romerske rige fejrede man vintersolhverv som et symbol på solens genkomst, vinterens afslutning og forårets og sommerens komme.“

I The Encyclopedia Americana hedder det: „Grunden til at julen blev henlagt til den 25. december fortaber sig i det dunkle, men det er den almindelige opfattelse at dagen blev valgt så den faldt sammen med hedenske festligheder i anledning af ’solens genfødsel’, der fandt sted ved vintersolhverv når dagene begynder at længes. . . . De romerske saturnalier (en fest viet Saturn, agerbrugets gud, og solens fornyede kraft) fandt også sted ved den tid.“ Under sådanne festligheder opførte deltagerne sig som regel løssluppent og støjende uden at lægge bånd på sig selv. Interessant nok er mange fester i anledning af julen også i dag kendetegnet af denne adfærd.

Hvordan vi bør ære Kristus

Nogle mener at kristne, selvom man ikke kender den nøjagtige dato for Jesu fødsel, alligevel bør mindes denne begivenhed. De har den opfattelse at hvis man fejrer en sådan højtid på værdig vis, ærer man Kristus på en passende måde.

Jesu fødsel er bestemt en vigtig begivenhed i den bibelske beretning. Bibelen siger at da Jesus blev født, viste en stor skare engle sig pludselig, og de begyndte glade at lovprise Gud med ordene: „Ære til Gud i det højeste, og på jorden fred blandt mennesker der har Guds velvilje.“ (Lukas 2:13, 14) Men det er værd at bemærke at der ikke er et eneste sted i Bibelen der så meget som antyder at man skal fejre Jesu fødselsdag. Tværtimod lyder der en udtrykkelig befaling til kristne om at mindes hans død, hvilket Jehovas Vidner gør en gang om året. (Lukas 22:19) Det er en måde hvorpå man kan ære Jesus.

Den sidste aften Jesus levede på jorden, sagde han: „I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer.“ (Johannes 15:14) Han sagde også: „Hvis I elsker mig, vil I holde mine bud.“ (Johannes 14:15) Der findes helt klar ikke nogen bedre måde at ære Jesus Kristus på end ved at sætte sig ind i hans lære og følge den.