Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  November 2007

 Grunde til at stole på Bibelen

3. Harmonisk og sammenhængende

3. Harmonisk og sammenhængende

Forestil dig at 40 mænd med vidt forskellig baggrund bliver bedt om at skrive hver sit afsnit af en bog. Mændene er bosat i forskellige lande, flere af dem kender ikke hinanden, og nogle af dem ved ikke hvad de andre har skrevet. Ville du forvente at der kom en harmonisk og sammenhængende bog ud af det?

SÅDAN forholder det sig med Bibelen. * Den blev skrevet under endnu mere usædvanlige forhold end de ovennævnte. Derfor er dens indre harmoni så bemærkelsesværdig.

Var Jesu klædning purpurfarvet eller skarlagenrød?

Specielle omstændigheder.

Bibelen blev skrevet over en periode på cirka 1600 år, fra 1513 f.v.t. til omkring 98 e.v.t. Mange af de omkring 40 skribenter levede altså med flere hundrede års mellemrum. De havde også vidt forskellige erhverv. Nogle var fiskere, andre var hyrder, andre igen konger, og en var læge.

Et gennemgående tema.

Bibelskribenterne behandler ét fælles tema: hævdelsen af Guds ret til at herske over menneskeheden og opfyldelsen af hans løfter ved hjælp af sit himmelske rige, en verdensregering. Dette tema introduceres i Første Mosebog, uddybes i de følgende bøger og føres til et klimaks i Åbenbaringen. — Se „Hvad handler Bibelen om?“ på side 19.

Enighed om detaljer.

Selv i de mindste detaljer stemmer bibelskribenternes beretninger overens, men denne harmoni er tydeligvis ofte utilsigtet. Her følger et eksempel: Bibelskribenten Johannes fortæller at da en folkemængde kom for at høre Jesus undervise, spurgte Jesus lige præcis Filip om hvor de kunne købe brød til folkemængden. (Johannes 6:1-5) I en parallelberetning siger Lukas at dette skete i nærheden af byen Betsajda. Tidligere har Johannes i sit evangelium tilfældigvis nævnt at Filip er fra Betsajda. (Lukas 9:10; Johannes 1:44) Det var altså naturligt at Jesus henvendte sit spørgsmål til en af de mænd der engang havde boet i området. Detaljerne harmonerer — men helt klart uden at skribenterne bevidst har tilstræbt det. *

Forståelige forskelle.

Der er nogle forskelle mellem visse af beretningerne, men det er hvad man kunne forvente. Hvis en gruppe mennesker var vidner til en kriminel handling og alle nævnte de samme detaljer og brugte de samme ord når de blev forhørt, ville det synes lidt mistænkeligt. Man ville forvente at de enkeltes vidnesbyrd varierede lidt, alt efter den vinkel de så begivenheden fra. Sådan var det også for bibelskribenterne.

Her følger et eksempel: Var Jesus, som Markus og Johannes siger, iklædt en purpurfarvet klædning den dag han døde? (Markus 15:17; Johannes 19:2) Eller var han, som Mattæus siger, iført en skarlagenrød klædning? (Mattæus 27:28) Begge dele kan være sandt. Purpur indeholder rød farve. Alt efter hvilken vinkel vidnerne så det fra, kan lysets tilbagekastning samt baggrunden have haft en indvirkning på hvilke af klædningens farvenuancer de fik øje på. *

Den ofte utilsigtede overensstemmelse der er mellem bibelskribenternes beretninger, er med til at bekræfte pålideligheden af det de skrev.

^ par. 4 Bibelen er en samling af 66 bøger, eller dele, der begynder med Første Mosebog og slutter med Åbenbaringen.

^ par. 7 Flere eksempler på denne harmoni kan ses på side 16-17 i brochuren En bog for alle mennesker, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 9 Flere oplysninger findes i kapitel 7 med titlen „Modsiger Bibelen sig selv?“ i bogen Bibelen — Guds ord eller menneskers?, udgivet af Jehovas Vidner.