Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Moses — en omstridt person

Moses — en omstridt person

JØDER, kristne og muslimer har i tidens løb været uenige om mange ting. Men trods deres meningsforskelle har de i det mindste én ting tilfælles: dyb respekt for den mand som er kendt under navnet Moses. Jøderne anerkender ham som „den største af alle jødiske lærere“ — grundlæggeren af den jødiske nation. De kristne betragter ham som en forløber for Jesus Kristus. Muslimerne anser Moses for at være en af deres største profeter.

Moses er således en af de mest betydningsfulde personer i menneskehedens historie. Alligevel har han i mere end hundrede år været genstand for debat både blandt forskere og præster. Mange sætter ikke alene spørgsmålstegn ved om Moses gjorde mirakler og førte israelitterne ud af Ægypten, men også ved om han overhovedet har eksisteret. Jonathan Kirsch skriver i sin bog Moses — A Life: „Det eneste vi kan sige om den historiske Moses er at en person som den mand der beskrives i Bibelen, måske har levet på et eller andet tidspunkt og sted i en fjern fortid, og at hans bedrifter måske har været det sandskorn om hvilket legender og overleveringer ligesom perlemor langsomt har aflejret sig gennem århundrederne indtil han blev den store og kontroversielle personlighed vi finder på Bibelens sider.“

Umiddelbart kan en sådan skepsis måske virke berettiget. Nogle kritikere siger for eksempel at mens man har fundet arkæologiske beviser der bekræfter eksistensen af bibelske personer som for eksempel den israelitiske kong Jehu, har man ikke fundet arkæologiske beviser på at Moses har eksisteret. Det er dog ikke ensbetydende med at beretningen om Moses er opdigtet. Skeptikere har engang hævdet at andre personer der er nævnt i Bibelen, eksempelvis den babyloniske kong Belsazzar og den assyriske kong Sargon, var opdigtede personer — indtil arkæologiske vidnesbyrd bekræftede at de virkelig havde levet.

Forfatteren Jonathan Kirsch siger: „Der er så få arkæologiske fund fra Bibelens Israel at den fuldstændige mangel på omtale af Moses i andre kilder end Bibelen hverken er overraskende eller afgørende.“ Nogle mener, siger Kirsch, at det er usandsynligt at Moses blot er et fantasifoster, eftersom „en livsberetning der er så rig på detaljer og dialog og er så kompleks . . . , ikke kan være noget man blot har fundet på“.

Uanset om du er troende eller ej, er du sikkert bekendt med hovedbegivenhederne i Moses’ liv: hans møde med Gud ved den brændende busk, israelitternes udvandring fra trældommen i Ægypten og delingen af Det Røde Hav. Men er der grund til at tro at alle disse ting har fundet sted i virkeligheden? Eller er Moses ikke andet end en opdigtet person? Den næste artikel vil komme ind på disse spændende spørgsmål.