Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vågn op!  |  1991-10-08

De uskyldige ofre for børnemisbrug

De uskyldige ofre for børnemisbrug

„JEG er næsten 40 nu, og selv om det er over 30 år siden det skete, plager det mig stadig,“ fortæller Eilene. * „Det giver mig stadig vredesanfald, skyldkomplekser og problemer i mit ægteskab. Andre prøver at forstå mig, men de kan simpelt hen ikke!“ Hvad er det der piner Eilene? Hun blev seksuelt misbrugt som barn. Det har forfulgt hende lige siden.

Eilene er langtfra et særtilfælde. Undersøgelser har vist at foruroligende mange kvinder — og mænd — er blevet misbrugt som børn. * Det ser ud til at misbrug af børn ikke er en sjældent forekommende afvigelse, men en udbredt svøbe der ikke kender til sociale, økonomiske, religiøse eller racemæssige skel.

Heldigvis er det de færreste mænd og kvinder der kunne drømme om at misbruge et barn seksuelt. Men et farligt fåtal har denne afsporede tilbøjelighed. Og kun få af dem svarer til fantasibilledet af en psykopatisk børnelokker der holder til ved legepladser. De fleste har en pæn facade, men tilfredsstiller deres begær på tillidsfulde og værgeløse børn som de udser sig — almindeligvis deres egne døtre. * I andres påsyn behandler de sikkert pigerne venligt og hensynsfuldt, men i det skjulte forgriber de sig på dem med vold, trusler og ydmygende former for seksuelle overgreb.

Man kan have svært ved at forstå at den slags rædsler udspiller sig i så mange tilsyneladende respektable hjem. Men allerede på Bibelens tid blev børn misbrugt „til øjeblikkelig tilfredsstillelse af . . . sanselig lidenskab“. (The International Critical Commentary; jævnfør Joel 3:3.) Bibelen har forudsagt: „Dette skal du vide, at i de sidste dage vil kritiske tider som er vanskelige at klare, være her. For menneskene vil være egenkærlige . . . uden naturlig hengivenhed . . . uden selvbeherskelse, vilde, uden kærlighed til det gode.“ Det bør derfor ikke overraske os at misbrug af børn er blevet så udbredt i dag. — 2 Timoteus 3:1-3, 13.

De misbrugte børn bliver ikke nødvendigvis fysisk eller mentalt mærket for livet. Men som et gammelt ordsprog siger: „Selv under latter kan hjertet lide.“ (Ordsprogene 14:13) Ja, mange ofre har faktisk nogle skjulte følelsesmæssige mén der følger dem og som til stadighed smerter dem. Hvorfor volder misbrug af børn så stor skade på nogle? Hvorfor læger tiden ikke altid sårene? Problemet er så stort og alvorligt at man ikke blot kan lade det ligge. Noget af det følgende kan være ubehagelig læsning — især hvis du selv er blevet misbrugt som barn. Men vær i så fald forvisset om at du kan overvinde følgerne.

^ par. 2 Alle navne er ændret.

^ par. 3 Da definitionen af seksuelt misbrug varierer, og der bruges forskellige metoder til at bedømme problemets udbredelse, er det næsten umuligt at føre nøjagtig statistik.

^ par. 4 I de fleste tilfælde er det ofrenes egne biologiske fædre eller stedfædre der begår overgrebene. De skyldige kan dog også være ældre søskende, onkler, bedstefædre, voksne bekendte og fremmede. Da det oftest er piger det går ud over, vil vi omtale ofrene i hunkønsform, men de fleste af oplysningerne er dog relevante for begge køn.