Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk
Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Ifølge Johannes 6:1-71

6  Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, eller Tiberias Sø.+  Og en stor flok mennesker blev ved med at følge efter ham,+ for de så de mirakler han udførte ved at helbrede de syge.+  Jesus gik så op på et bjerg og satte sig sammen med sine disciple.  Det var kort før påsken,+ jødernes højtid.  Da Jesus så op, fik han øje på en stor folkemængde der kom hen imod ham, og han sagde til Filip: “Hvor kan vi købe brød så de kan få noget at spise?”+  Men det sagde han for at prøve ham, for han vidste allerede hvad han ville gøre.  Filip svarede ham: “Selv hvis vi køber brød for 200 denarer,* er det ikke nok til at alle kan få bare lidt.”  En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde:  “Her er en lille dreng der har fem bygbrød og to små fisk. Men hvad er det til så mange?”+ 10  Jesus sagde: “Lad folk sætte sig ned.” Der var meget græs på stedet, så mændene satte sig – omkring 5.000.+ 11  Jesus tog brødet, og efter at have takket Gud delte han det ud til dem der sad der. Det gjorde han også med de små fisk, og de fik alt hvad de kunne spise. 12  Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: “Saml de stykker sammen der er tilovers, så der ikke går noget til spilde.” 13  Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med det der var blevet tilovers efter at folk havde spist af de fem bygbrød. 14  Da folk så det mirakel han udførte, sagde de: “Han er virkelig Profeten som skulle komme til verden.”+ 15  Jesus vidste nu at de ville tvinge ham til at gå med dem så de kunne gøre ham til konge, så han trak sig igen tilbage+ til bjerget helt alene.+ 16  Om aftenen tog hans disciple ned til søen,+ 17  og de gik ombord i en båd og sejlede over søen mod Kapernaum. På det tidspunkt var det blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommet.+ 18  Og bølgerne rejste sig, for det blæste kraftigt.+ 19  Efter at de havde roet fem eller seks kilometer,* så de Jesus komme gående på søen hen mod båden, og de blev bange. 20  Men han sagde til dem: “Det er mig! Vær ikke bange!”+ 21  Så ville de tage ham op i båden, men i samme øjeblik nåede båden den bred som de havde været på vej til.+ 22  Næste dag gik det op for de mange mennesker der var blevet på den anden side af søen, at der kun havde været en lille båd der, og at Jesus ikke var gået ombord i den sammen med sine disciple, men at de var taget afsted alene. 23  Men nogle både fra Tiberias lagde til i nærheden af det sted hvor de havde spist brødet efter at Herren havde takket Gud. 24  Da de mange mennesker så at hverken Jesus eller hans disciple var der, gik de derfor ombord i bådene og kom til Kapernaum for at lede efter Jesus. 25  Da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham: “Rabbi,+ hvornår er du kommet herover?” 26  Jesus svarede: “Jeg siger jer som sandt er: I leder ikke efter mig fordi I har set nogle tegn, men fordi I spiste af brødene og blev mætte.+ 27  Arbejd ikke for den mad der forgår, men for den mad der består og giver evigt liv,+ den som Menneskesønnen vil give jer, for på ham har Faren, Gud selv, sat sit segl for at vise at han har godkendt ham.”+ 28  Så sagde de til ham: “Hvad er det Gud vil have at vi skal gøre?” 29  Jesus svarede: “Gud ønsker at I skal tro på ham som han har sendt.”+ 30  Så sagde de: “Hvilket tegn+ vil du vise os så vi kan få tro på dig? Hvad vil du gøre? 31  Vores forfædre spiste manna i ørkenen,+ som der står skrevet: ‘Han gav dem brød fra himlen.’”+ 32  Så sagde Jesus til dem: “Jeg siger jer som sandt er: Moses har ikke givet jer brødet fra himlen, men min Far giver jer det sande brød fra himlen. 33  For Guds brød kommer ned fra himlen og giver liv til verden.” 34  Så sagde de: “Herre, giv os altid det brød.” 35  Jesus sagde til dem: “Jeg er livets brød. Den der kommer til mig, vil slet ikke blive sulten, og den der tror på mig, vil aldrig blive tørstig.+ 36  Men som jeg sagde til jer: I har endda set mig, og alligevel tror I ikke.+ 37  Alle som Faren giver mig, vil komme til mig, og jeg vil aldrig jage den bort der kommer til mig,+ 38  for jeg er ikke kommet ned fra himlen+ for at gøre min egen vilje, men hans vilje som har sendt mig.+ 39  Det er hans vilje at jeg ikke skal miste nogen af alle dem han har givet mig, men at jeg skal oprejse+ dem på den yderste dag. 40  For det er min Fars vilje at enhver der anerkender Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv,+ og jeg vil oprejse+ ham på den yderste dag.” 41  Så begyndte jøderne at udtrykke deres utilfredshed med at han havde sagt at han var det brød der var kommet ned fra himlen.+ 42  De sagde: “Er det ikke Jesus, Josefs søn? Vi kender hans far og mor,+ så hvordan kan han nu sige at han er kommet ned fra himlen?” 43  Derfor sagde Jesus til dem: “Hold op med at være utilfredse. 44  Ingen kan komme til mig hvis ikke Faren, som har sendt mig, drager ham,+ og jeg vil oprejse ham på den yderste dag.+ 45  Der står skrevet i Profeterne: ‘De vil alle være oplært af Jehova.’*+ Enhver der har lyttet til Faren og har lært af ham, kommer til mig. 46  Nu er der jo ikke nogen der har set Faren,+ undtagen den som er fra Gud – han har set Faren.+ 47  Jeg siger jer som sandt er: Den der tror, har evigt liv.+ 48  Jeg er livets brød.+ 49  Jeres forfædre spiste manna i ørkenen, og alligevel døde de.+ 50  Men den der spiser af det brød som kommer ned fra himlen, skal ikke dø. 51  Jeg er det levende brød der er kommet ned fra himlen. Hvis nogen spiser af det brød, skal han leve evigt, og det brød jeg vil give, ja, det er mit kød til liv for verden.”+ 52  Så begyndte jøderne at skændes og sige: “Hvordan kan manden give os sit kød at spise?” 53  Derfor sagde Jesus til dem: “Jeg siger jer som sandt er: Hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer selv.*+ 54  Den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil oprejse+ ham på den yderste dag, 55  for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. 56  Den der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver ved med at være nært forbundet med mig, og jeg med ham.+ 57  Ligesom den levende Far har sendt mig og jeg lever på grund af ham, sådan vil den der spiser mig, leve på grund af mig.+ 58  Det er det brød som er kommet ned fra himlen. Det er ikke som dengang jeres forfædre spiste og alligevel døde. Den der spiser dette brød, skal leve evigt.”+ 59  Alt det sagde han mens han underviste i en synagoge* i Kapernaum. 60  Mange af hans disciple der hørte det, sagde nu: “Det han siger, er chokerende! Hvem kan holde ud at høre på det?” 61  Men Jesus, der vidste at hans disciple var utilfredse, sagde til dem: “Får det her jer til at tage anstød?* 62  Hvad så hvis I skulle se Menneskesønnen stige derop hvor han var før?+ 63  Det er ånden der giver liv,+ kødet kan slet ikke bruges til noget. Det jeg har sagt til jer, kommer fra den hellige ånd og giver liv.+ 64  Men der er nogle af jer som ikke tror.” Jesus vidste nemlig fra begyndelsen hvem der ikke troede, og hvem den ene var der ville forråde ham.+ 65  Han fortsatte: “Det er derfor jeg sagde til jer at ingen kan komme til mig hvis ikke Faren giver ham lov.”+ 66  Af den grund vendte mange af hans disciple tilbage til det de havde forladt,+ og de ville ikke længere følge ham. 67  Så sagde Jesus til de tolv: “Vil I også gå?” 68  Simon Peter svarede: “Herre, hvem skulle vi gå hen til?+ Det er dig der har det evige livs ord.+ 69  Vi tror på og er blevet klar over at du er Guds Hellige.”+ 70  Jesus svarede dem: “Har jeg ikke udvalgt jer tolv?+ Men en af jer er en bagvasker.”*+ 71  Han talte om Judas, Simon Iskariots søn, for det var ham der ville forråde ham, selvom han var en af de tolv.+

Fodnoter

Bogst.: “omkring 25 eller 30 stadier”. Se Tillæg B14.
Eller “vil I ikke få liv”.
Eller “offentlig forsamling”.
Bogst.: “snuble”.
Eller “djævel”.

Studienoter

Medieindhold

Kurve
Kurve

I Bibelen bliver forskellige ord brugt til at beskrive forskellige former for kurve. For eksempel indikerer det græske ord der bruges i forbindelse med at Jesus mirakuløst sørgede for mad til omkring 5.000 mænd, at de 12 kurve har været relativt små fletkurve som man kunne bære i hænderne. Men et andet græsk ord bruges til at beskrive de syv kurve der blev brugt til at indsamle det der var tilovers da Jesus sørgede for mad til 4.000 mænd. (Mr 8:8, 9) Det ord beskriver en stor kurv, og det er det samme ord der bruges til at beskrive den kurv der blev brugt da Paulus blev firet ned til jorden gennem en åbning i muren i Damaskus. – ApG 9:25.