Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Fjerde Mosebog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Mænd mønstres til hæren (1-46)

  • Levitterne fritaget for militærtjeneste (47-51)

  • Organisering af lejren (52-54)

 • 2

  • Lejren inddeles i afdelinger der består af tre stammer (1-34)

   • Judas afdeling mod øst (3-9)

   • Rubens afdeling mod syd (10-16)

   • Levis lejr i midten (17)

   • Efraims afdeling mod vest (18-24)

   • Dans afdeling mod nord (25-31)

   • Det samlede antal mænd der blev mønstret (32-34)

 • 3

  • Arons sønner (1-4)

  • Levitterne udvalgt til at udføre tjeneste (5-39)

  • De førstefødte løskøbes (40-51)

 • 4

  • Kehatitternes tjeneste (1-20)

  • Gershonitternes tjeneste (21-28)

  • Meraritternes tjeneste (29-33)

  • Opsummering af registreringen (34-49)

 • 5

  • De urene i karantæne (1-4)

  • Bekendelse og erstatning (5-10)

  • Vandprøve ved mistanke om utroskab (11-31)

 • 6

  • Nasiræerløftet (1-21)

  • Præsternes velsignelse (22-27)

 • 7

  • Ofre ved indvielsen af telthelligdommen (1-89)

 • 8

  • Aron tænder de syv lamper (1-4)

  • Levitterne renses og begynder at tjene (5-22)

  • Aldersgrænser for levitternes tjeneste (23-26)

 • 9

  • Ordning for senere påske (1-14)

  • Sky og ild over telthelligdommen (15-23)

 • 10

  • Sølvtrompeterne (1-10)

  • Afrejse fra Sinaj (11-13)

  • Rækkefølge ved afrejse (14-28)

  • Hobab bedt om at vise vej for Israel (29-34)

  • Moses’ bøn når lejren bryder op (35, 36)

 • 11

  • Beklagelser fører til ild fra Gud (1-3)

  • Folket kræver kød (4-9)

  • Moses føler sig utilstrækkelig (10-15)

  • Jehova giver ånd til 70 ældste (16-25)

  • Eldad og Medad; Josva misundelig på Moses’ vegne (26-30)

  • Vagtler; folket straffes for grådighed (31-35)

 • 12

  • Mirjam og Aron kritiserer Moses (1-3)

   • Moses, den mest ydmyge af alle (3)

  • Jehova forsvarer Moses (4-8)

  • Mirjam rammes af spedalskhed (9-16)

 • 13

  • De 12 spioner sendes ind i Kanaan (1-24)

  • Dårlig rapport fra ti spioner (25-33)

 • 14

  • Folket vil vende tilbage til Egypten (1-10)

   • Josva og Kalebs gode rapport (6-9)

  • Jehova bliver vred; Moses går i forbøn (11-19)

  • Straffen: 40 år i ørkenen (20-38)

  • Israel besejres af amalekitterne (39-45)

 • 15

  • Love om ofre (1-21)

   • Samme lov for indfødte og udlændinge (15, 16)

  • Ofre for uforsætlige synder (22-29)

  • Straffen for forsætlige synder (30, 31)

  • Mand overtræder sabbatten og slås ihjel (32-36)

  • Frynser på sømmen af tøjet (37-41)

 • 16

  • Kora, Datan og Abiram gør oprør (1-19)

  • Dommen over oprørerne (20-50)

 • 17

  • Arons blomstrende stav (1-13)

 • 18

  • Præsternes og levitternes pligter (1-7)

  • Præsternes andel (8-19)

   • Saltpagt (19)

  • Levitterne skal modtage og give en tiendedel (20-32)

 • 19

  • Den røde ko og renselsesvandet (1-22)

 • 20

  • Mirjam dør i Kadesh (1)

  • Moses slår på klippen og synder (2-13)

  • Edom nægter Israel gennemrejse (14-21)

  • Aron dør (22-29)

 • 21

  • Kongen i Arad besejres (1-3)

  • Kobberslangen (4-9)

  • Israels vandring uden om Moab (10-20)

  •  Amoritternes kong Sihon besejres (21-30)

  • Amoritternes kong Og besejres (31-35)

 • 22

  • Balak hyrer Bileam (1-21)

  • Bileams æsel taler (22-41)

 • 23

  • Bileams 1. poetiske budskab (1-12)

  • Bileams 2. poetiske budskab (13-30)

 • 24

  • Bileams 3. poetiske budskab (1-11)

  • Bileams 4. poetiske budskab (12-25)

 • 25

  • Israels synd med moabitiske kvinder (1-5)

  • Pinehas griber ind (6-18)

 • 26

  • Anden optælling af Israels stammer (1-65)

 • 27

  • Selofkads døtre (1-11)

  • Josva udnævnes til Moses’ efterfølger (12-23)

 • 28

  • Fremgangsmåder ved forskellige ofre (1-31)

 • 29

  • Fremgangsmåder ved forskellige ofre (1-40)

   • Dagen med trompetblæsning (1-6)

   • Forsoningsdagen (7-11)

   • Løvhyttefesten (12-38)

 • 30

  • Løfter aflagt af mænd (1, 2)

  • Løfter aflagt af kvinder (3-16)

 • 31

  • Hævn over Midjan (1-12)

   • Bileam bliver dræbt (8)

  • Instruktioner om krigsbytte (13-54)

 • 32

  • Bosættelser øst for Jordanfloden (1-42)

 • 33

  • De strækninger Israel tilbagelagde i ørkenen (1-49)

  • Instruktioner om erobringen af Kanaan (50-56)

 • 34

  • Kanaans grænser (1-15)

  • De mænd der skal fordele landet (16-29)

 • 35

  • Byer til levitterne (1-8)

  • Tilflugtsbyer (9-34)

 • 36

  • Lov om hvem kvindelige arvinger må gifte sig med (1-13)