Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Romerne 5:1-21

5  Lad os derfor, nu da vi er blevet erklæret retfærdige som følge af tro,+ have fred+ med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus,  gennem hvem vi også har opnået ved tro* at få adgang+ til den ufortjente godhed hvori vi nu står; og lad os juble over håbet+ om Guds herlighed.  Og ikke det alene, men lad os også juble mens vi er i trængslerne,+ idet vi ved at trængselen bevirker udholdenhed,+  og udholdenheden en godkendt tilstand,+ den godkendte tilstand igen håb,+  og håbet fører ikke til skuffelse,*+ for Guds kærlighed+ er blevet udgydt i vore hjerter+ ved den hellige ånd,+ som blev givet os.  For mens vi endnu var svage,+ døde Kristus til den fastsatte tid til gavn for ugudelige.*+  Der er ellers næppe nogen der vil dø for en retfærdig;+ jo, for den gode+ vil nogen måske endog vove at dø.+  Men Gud anbefaler sin egen kærlighed+ til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.+  Derfor, da vi nu er blevet erklæret retfærdige ved hans blod,+ skal vi så meget mere frelses gennem ham fra vreden.+ 10  For når vi, da vi var fjender,+ blev forligt med Gud gennem hans søns død,+ skal vi nu, da vi er blevet forligt, så meget mere frelses ved hans liv.+ 11  Og ikke det alene, men vi jubler også over Gud gennem vor Herre Jesus Kristus,* gennem hvem vi nu har modtaget forligelsen.+ 12  Derfor, ligesom synden kom ind i verden gennem ét menneske,+ og døden+ gennem synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet+ —. 13  For indtil loven kom var der synd i verden, men synd tilregnes ikke når der ikke er nogen lov.+ 14  Ikke desto mindre herskede døden som konge fra Adam frem til Moses,+ også over dem som ikke havde syndet i lighed med den overtrædelse [der var blevet begået] af Adam,+ som svarer til ham* der skulle komme.+ 15  Det er dog ikke med gaven som med overtrædelsen. For når de mange døde ved den enes overtrædelse, er Guds ufortjente godhed og hans frie gave sammen med den ufortjente godhed, ved det ene menneske+ Jesus Kristus, så meget mere blevet rigelig til de mange.+ 16  Og det er ikke med den frie gave+ som med det der blev udvirket gennem den ene der syndede.+ For dommen+ der fulgte efter én overtrædelse, blev en fordømmelse,+ men gaven der fulgte efter mange overtrædelser, blev en retfærdighedskendelse.*+ 17  For når døden ved den enes+ overtrædelse kom til at herske som konge+ gennem den ene, da skal så meget mere de der modtager denne overflod af den ufortjente godhed+ og retfærdighedens frie gave,*+ have liv og herske som konger+ gennem den ene, Jesus Kristus.+ 18  Derfor, altså, ligesom følgen for mennesker af alle slags, ved én overtrædelse, blev at de fordømtes,+ således er også følgen for mennesker af alle slags,+ ved én retfærdiggørelseshandling,*+ blevet at de erklæres retfærdige til liv.+ 19  For ligesom de mange gennem det ene menneskes ulydighed blev stillet som syndere,+ således vil de mange+ også gennem den enes lydighed+ blive stillet som retfærdige.+ 20  Nu kom loven+ til ved siden af,* for at overtrædelsen kunne blive større.+ Men hvor synden+ blev større, blev den ufortjente godhed+ endnu rigeligere. 21  Med hvilket formål? Jo, ligesom synden kom til at herske som konge sammen med døden,+ således skulle også den ufortjente godhed+ herske som konge ved retfærdighed og føre til evigt liv+ ved Jesus Kristus, vor Herre.

Fodnoter

„ved tro“. Mangler i BD.
El.: „gør ikke til skamme“.
El.: „uærbødige“. Gr.: asebōnʹ; lat.: imʹpiis, „ufromme“.
„Kristus“. Mangler i B.
El.: „som er et billede (forbillede) på (et modstykke til) ham“.
El.: „en retfærdiggørelseshandling“. Jf. v. 18.
„-s frie gave“. Mangler i B.
El.: „én retfærdig handling“. Gr.: henosʹ dikaiōʹmatos; lat.: uniʹus iustiʹtiam.
El.: „kom . . . hemmeligt ind“.