Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Romerne 2:1-29

2  Derfor er du uden undskyldning, menneske,+ hvem du end er, hvis du dømmer;+ det du dømmer en anden for, det fordømmer du nemlig dig selv for, eftersom du der dømmer,+ øver de samme ting.+  Nu ved vi at Guds dom, i overensstemmelse med sandheden,+ er imod dem som øver sådanne ting.  Men har du den idé, menneske,+ at du som dømmer dem der øver sådanne ting og selv gør dem, at du vil undslippe Guds dom?+  Eller foragter du hans venligheds+ og overbærenheds+ og langmodigheds+ rigdom, fordi du ikke ved at Guds venlighed søger at lede dig til sindsændring?+  Men efter din hårdhed+ og dit hjertes forstokkethed+ samler du vrede+ til dig selv på vredens dag,+ da Guds retfærdige dom+ åbenbares.+  Og han vil gengælde enhver efter hans gerninger:+  evigt liv til dem der søger herlighed og ære og uforgængelighed+ ved udholdenhed i en gerning der er god;  men til dem der er stridbare+ og som ikke adlyder sandheden+ men adlyder uretfærdigheden, vil der være vrede og harme,+  trængsel og nød, over enhver menneskesjæl som gør hvad der er ondt, over jøde+ først og så over græker;+ 10  men herlighed og ære og fred til enhver som gør hvad der er godt,+ til jøde først+ og så til græker.+ 11  For der er ikke partiskhed hos Gud.+ 12  For eksempel vil alle som har syndet uden loven, også gå til grunde uden loven;+ og alle som har syndet under loven,+ vil blive dømt ved loven.+ 13  Det er nemlig ikke lovens hørere der er retfærdige hos Gud, men det er lovens gørere+ der vil blive erklæret retfærdige.+ 14  For når som helst folk fra nationerne,+ som ikke har loven,+ af natur gør det loven siger,+ er disse, skønt de ikke har loven, deres egen lov. 15  De viser jo at lovens indhold er skrevet i deres hjerter,+ idet deres samvittighed+ vidner med, og der mellem deres egne tanker indbyrdes føres anklage+ eller også forsvar. 16  Det vil ske på den dag Gud gennem Kristus Jesus dømmer+ det skjulte+ hos menneskene,+ ifølge den gode nyhed jeg forkynder.+ 17  Hvis nu du har navn af jøde+ og støtter dig til loven+ og roser dig af Gud,+ 18  og du kender hans vilje+ og bifalder det ypperlige* fordi du er blevet undervist mundtligt ud fra loven,+ 19  og du er overbevist om at du er vejleder for blinde,+ lys for dem der er i mørke,+ 20  opdrager for ufornuftige,+ lærer for spædbørn,+ og at du med loven har formuleringen*+ af kundskaben og sandheden+ —  21  er så du, som underviser en anden, sådan at du ikke underviser dig selv?+ Du som forkynder: „Stjæl ikke,“+ stjæler du?+ 22  Du som siger: „Begå ikke ægteskabsbrud,“*+ begår du ægteskabsbrud? Du som udtrykker afsky for afguderne, plyndrer+ du templer? 23  Du som roser dig af loven, vanærer du Gud ved din overtrædelse af loven?+ 24  For „Guds navn bliver på grund af jer spottet blandt nationerne“,+ sådan som der står skrevet. 25  Omskærelse+ er jo kun til gavn hvis du handler efter loven;+ men hvis du er lovovertræder, er din omskærelse+ blevet til ikke-omskærelse.+ 26  Derfor, hvis den uomskårne+ holder lovens retfærdige bestemmelser,+ vil hans ikke-omskærelse så ikke blive regnet for omskærelse?+ 27  Og den af natur uomskårne vil, ved at opfylde loven, dømme dig+ som med dens skrevne lovsamling og omskærelse er lovovertræder. 28  For jøde er ikke den som er det i det ydre,+ og omskærelse er heller ikke det som er i det ydre, i kødet.+ 29  Men jøde er den som er det i det indre,+ og [hans] omskærelse er hjertets [omskærelse]+ ved ånd og ikke ved en skreven lovsamling.+ Han får sin ros,+ ikke af mennesker, men af Gud.+

Fodnoter

El.: „og prøver (vurderer) det der er forskelligt“.
Ordr.: „formen“. Gr.: tēn morʹfōsin.
Se 13:9, fdn.