Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Romerne 16:1-27

16  Jeg anbefaler jer Fø′be,* vor søster, som er tjener*+ i den menighed som er i Ken′kreæ,+  for at I kan modtage hende i Herren+ på en måde der er de hellige værdig, og stå hende bi i enhver sag hvor hun måtte behøve jer,+ for hun har også selv vist sig at være en forsvarer for mange, ja for mig selv.  Hils Pris′ka og A′kvila,+ mine medarbejdere+ i Kristus Jesus,  som har sat deres egen hals på spil+ for min sjæl,* og som ikke blot jeg men også alle menighederne blandt nationerne siger tak;+  og [hils] menigheden i deres hus.+ Hils min elskede Epæ′netus, som er en førstegrøde+ for Kristus i [provinsen] Asien.  Hils Maria, som har udført meget arbejde for jer.  Hils Andro′nikus og Ju′nias, mine slægtninge+ og mine medfanger,+ som er kendte mænd blandt apostlene og som har været i samhørighed+ med Kristus længere end jeg har.  Hils+ Amplia′tus, min elskede i Herren.  Hils Urba′nus, vor medarbejder i Kristus, og min elskede Sta′kys. 10  Hils+ Apel′les, den godkendte i Kristus. Hils dem der er fra Aristo′bulus’ husstand. 11  Hils Hero′dion, min slægtning.+ Hils dem fra Narkis′sus’ husstand som er i Herren.+ 12  Hils [søstrene] Tryfæ′na og Tryfo′sa, som arbejder flittigt i Herren. Hils Per′sis, vor elskede [søster], som har udført meget arbejde i Herren. 13  Hils Ru′fus, den udvalgte i Herren, og hans og min moder. 14  Hils Asyn′kritus, Fle′gon, Her′mes, Pa′trobas, Her′mas og brødrene hos dem. 15  Hils Filo′logus og Julia, Ne′reus og hans søster, og Olym′pas, og alle de hellige hos dem.+ 16  Hils hinanden med et helligt kys.+ Alle Messias’ menigheder hilser jer. 17  Nu tilskynder jeg jer, brødre, til at holde øje med dem som er årsag til splittelser+ og snublen i modstrid med den lære+ I har modtaget; undgå dem.+ 18  Sådanne mennesker er nemlig ikke trælle af vor Herre Kristus, men af deres egen bug;+ og med glat tale+ og smiger+ forfører de ufordærvedes hjerter. 19  Jeres lydighed er jo blevet alle bekendt.+ Jeg fryder mig derfor over jer. Men jeg ønsker at I må være vise+ med hensyn til det gode, og uskyldige+ med hensyn til det onde.+ 20  Men den Gud som giver fred,+ vil snart knuse Satan+ under jeres fødder. Måtte vor Herre Jesu ufortjente godhed være med jer.+ 21  Timo′teus, min medarbejder, hilser jer, og det gør også Lu′kius og Ja′son og Sosi′pater, mine slægtninge.+ 22  Jeg, Ter′tius, som har skrevet dette brev, hilser jer i Herren. 23  Ga′jus,+ min og hele menighedens vært, hilser jer. Era′stus, byens kæmner,+ hilser jer, og det gør ligeledes Kvar′tus, hans* broder. 24*  —— 25  Men ham+ som kan styrke jer i overensstemmelse med den gode nyhed jeg forkynder, og* budskabet om Jesus Kristus, ifølge åbenbaringen* af den hellige hemmelighed+ som har været fortiet i lange tider 26  men som nu er blevet gjort kendt+ og gennem de profetiske skrifter blevet bekendtgjort blandt alle nationerne i overensstemmelse med den evige Guds befaling, for at fremme lydighed af tro,+ 27  ham, den ene vise Gud,+ tilkommer herligheden+ ved Jesus Kristus+ for evigt.* Amen.

Fodnoter

El.: „introducerer (forestiller) Føbe for jer“.
Gr.: dia′konon; lat.: in ministe′rio; J18(hebr.): mesjarath′, „tjenerinde“.
El.: „mit liv“.
El.: „vor“.
Mangler i P46אABC; DItVgc: „Måtte vor Herre Jesu Kristi ufortjente godhed være med jer alle. Amen“, som svarer til slutningen af v. 20.
El.: „ja“.
Ordr.: „afdækningen (afsløringen)“. Gr.: apoka′lypsin; lat.: revelatio′nem.
„for evigt“, P46BC; אADItVgArm: „for evigt og altid“.