Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemias 7:1-73

7  Så snart muren nu var bygget,+ satte jeg dørene i.+ Derpå udnævntes portvagter+ og sangere+ og levitter,+  og befalingen over Jerusalem gav jeg til min broder Hana′ni+ og til borgøversten+ Hanan′ja, for han var som en pålidelig+ mand* skal være og frygtede+ den [sande] Gud mere end de fleste.  Endvidere sagde jeg* til dem: „Jerusalems porte+ bør ikke åbnes før solen bliver hed; og mens de endnu står [vagt], skal man lukke dørene og stænge dem.+ Og opstil* vagter af Jerusalems indbyggere, hver på sin post og hver foran sit hus.“+  I øvrigt var byen udstrakt* og stor, og der var få folk i den,+ og der var ingen huse bygget.  Nu indgav min Gud i mit hjerte+ at jeg skulle samle de fornemme og landsfogederne og folket for at de kunne lade sig indregistrere.+ Så fandt jeg bogen med slægtsregisteret+ over dem der drog op først, og jeg fandt skrevet deri:  Dette er provinsens*+ sønner som drog op fra de landflygtiges fangenskab,+ dem som kong Nebukadne′zar+ af Babylon* havde ført i landflygtighed+ og som siden vendte tilbage til Jerusalem og til Juda, hver til sin by,+  dem som kom sammen med Zerubba′bel,+ Je′sjua,*+ Nehem′ja, Azar′ja,* Ra’am′ja,* Nahama′ni, Mor′dokaj,+ Bil′sjan, Mis′peret,* Big′vaj, Ne′hum,* Ba′ana. Antallet af mænd i Israels folk:  Pa′rosj’ sønner:+ to tusind et hundrede og tooghalvfjerds;  Sjefat′jas sønner:+ tre hundrede og tooghalvfjerds; 10  A′ras sønner:+ seks hundrede og tooghalvtreds; 11  Pa′hat-Mo′abs sønner,+ af Je′sjuas og Jo′abs sønner:+ to tusind otte hundrede og atten; 12  E′lams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds; 13  Zat′tus sønner:+ otte hundrede og femogfyrre; 14  Zak′kajs sønner:+ syv hundrede og tres; 15  Bin′nujs sønner:+ seks hundrede og otteogfyrre; 16  Be′bajs sønner:+ seks hundrede og otteogtyve; 17  Az′gads sønner:+ to tusind tre hundrede og toogtyve; 18  Adoni′kams sønner:+ seks hundrede og syvogtres; 19  Big′vajs sønner:+ to tusind og syvogtres; 20  A′dins sønner:+ seks hundrede og femoghalvtreds; 21  A′ters sønner,+ Hizki′jas [sønner]: otteoghalvfems; 22  Ha′sjums sønner:+ tre hundrede og otteogtyve; 23  Be′zajs sønner:+ tre hundrede og fireogtyve; 24  Ha′rifs sønner:+ et hundrede og tolv; 25  Gi′beons sønner:+ femoghalvfems; 26  mændene fra Betlehem+ og Neto′fa:+ et hundrede og otteogfirs; 27  mændene fra A′natot:+ et hundrede og otteogtyve; 28  mændene fra Bet-Az′mavet:+ toogfyrre; 29  mændene fra Kir′jat-Je′arim,+ Kefi′ra+ og Be′erot:+ syv hundrede og treogfyrre; 30  mændene fra Ra′ma+ og Ge′ba:+ seks hundrede og enogtyve; 31  mændene fra Mik′mas:+ et hundrede og toogtyve; 32  mændene fra Be′tel+ og Aj:+ et hundrede og treogtyve; 33  mændene fra det andet Ne′bo:+ tooghalvtreds; 34  den anden E′lams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds; 35  Ha′rims sønner:+ tre hundrede og tyve; 36  Jerikos sønner:+ tre hundrede og femogfyrre; 37  Lods,+ Ha′dids+ og O′nos+ sønner: syv hundrede og enogtyve; 38  Sena′as sønner:+ tre tusind ni hundrede og tredive. 39  Præsterne: Jeda′jas sønner+ af Je′sjuas hus: ni hundrede og treoghalvfjerds; 40  Im′mers sønner:+ et tusind og tooghalvtreds; 41  Pasj′hurs sønner:+ et tusind to hundrede og syvogfyrre; 42  Ha′rims sønner:+ et tusind og sytten. 43  Levitterne: Je′sjuas sønner, Kad′miels+ [sønner], af Ho′devas sønner:+ fireoghalvfjerds. 44  Sangerne,+ A′safs+ sønner: et hundrede og otteogfyrre. 45  Portvagterne,+ Sjal′lums sønner,+ A′ters sønner, Tal′mons+ sønner, Ak′kubs+ sønner, Hati′tas sønner, Sjo′bajs sønner:+ et hundrede og otteogtredive. 46  Ne′tinim-folkene:*+ Zi′has sønner, Hasu′fas sønner, Tab′baots sønner,+ 47  Ke′ros’ sønner, Si′as* sønner, Pa′dons sønner,+ 48  Leba′nas sønner, Haga′bas sønner,+ Sal′majs sønner, 49  Ha′nans sønner,+ Gid′dels sønner, Ga′hars sønner, 50  Rea′jas sønner,+ Re′zins sønner,+ Neko′das sønner, 51  Gaz′zams sønner, Uz′zas sønner, Pase′as sønner, 52  Be′sajs sønner,+ Me′unims sønner, Nefu′sjesims* sønner,+ 53  Bak′buks sønner, Haku′fas sønner, Har′hurs sønner,+ 54  Baz′lits* sønner, Mehi′das sønner, Har′sjas sønner,+ 55  Bar′kos’ sønner, Si′seras sønner, Te′mas sønner,+ 56  Nezi′as sønner, Hati′fas sønner.+ 57  Salomons tjeneres sønner:+ So′tajs sønner, So′ferets sønner, Peri′das* sønner,+ 58  Ja′alas sønner, Dar′kons sønner, Gid′dels sønner,+ 59  Sjefat′jas sønner, Hat′tils sønner, Po′keret-Hazzeba′jims sønner, A′mons* sønner.+ 60  Alle ne′tinim-folkene+ og Salomons tjeneres sønner udgjorde tre hundrede og tooghalvfems. 61  Og dette var dem der drog op fra Tel-Me′la, Tel-Har′sja, Ke′rub, Ad′don og Im′mer,+ men de kunne ikke gøre rede for deres fædrenehus og deres æt,* om de stammede fra Israel: 62  Dela′jas sønner, Tobi′jas sønner, Neko′das sønner:+ seks hundrede og toogfyrre. 63  Og af præsterne:+ Haba′jas sønner, Hak′koz’+ sønner, Barzil′lajs sønner,+ han som tog en af gileaditten Barzil′lajs+ døtre til hustru og blev kaldt med deres navn. 64  Disse søgte efter hvor deres [slægt] var indskrevet, så de kunne lade sig indregistrere, men det blev ikke fundet,+ så de blev udelukket fra præsteembedet som urene.+ 65  Tirsja′taen*+ sagde derfor til dem at de ikke måtte spise af det højhellige+ før præsten med U′rim+ og Tum′mim+ fremstod. 66  Hele menigheden under ét udgjorde toogfyrre tusind tre hundrede og tres,+ 67  foruden deres trælle+ og deres trælkvinder, som udgjorde syv tusind tre hundrede og syvogtredive;+ og de havde to hundrede og femogfyrre* sangere+ og sangerinder.+ [ 68  De havde syv hundrede og seksogtredive heste; de havde to hundrede og femogfyrre muldyr.]*+ 69  Der var fire hundrede og femogtredive kameler. Der var seks tusind syv hundrede og tyve+ æsler.+ 70  I øvrigt var der en del af overhovederne+ for fædrenehusene+ der gav noget til arbejdet.+ Tirsja′taen+ selv gav tusind gulddrakmer,* halvtreds skåle [og] fem hundrede og tredive præstekjortler+ til skatkammeret. 71  Og nogle af overhovederne for fædrenehusene gav tyve tusind gulddrakmer og to tusind to hundrede sølvminer* til skatkammeret, der rummede hvad der skulle bruges til arbejdet.+ 72  Og det som resten af folket gav var tyve tusind gulddrakmer og to tusind sølvminer og syvogtres præstekjortler. 73  Præsterne+ og levitterne og portvagterne og sangerne+ og nogle af folket og ne′tinim-folkene,+ ja, hele Israel bosatte sig derpå i deres byer.+ Da den syvende måned indtraf,+ var Israels sønner i deres byer.+

Fodnoter

El.: „en sandhedens mand“.
„jeg“, MmargenLXXSyVg; M: „han“. Jf. 5:9, fdn.
„opstil“, MLXX; Vg og ét hebr. ms.: „jeg opstillede“.
Ordr.: „bred (udstrakt) til begge sider“.
El.: „retskredsens“, „jurisdiktionsområdets“. Hebr.: hammedhīnah′; lat.: provin′ciae.
„Babylon“, LXXVg; MSy: „Babel“.
„Jesus“, LXX.
„Seraja“ i Ezr 2:2.
„Re’elaja“ i Ezr 2:2.
„Mispar“ i Ezr 2:2.
„Rehum“ i Ezr 2:2.
El.: „Tempeltrællene“. Ordr.: „De givne“. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
„Siahas“ i Ezr 2:44.
„Nefusims“ i Ezr 2:50.
„Bazluts“ i Ezr 2:52.
„Perudas“ i Ezr 2:55.
„Amis“ i Ezr 2:57.
El.: „herkomst“, „oprindelse“. Ordr.: „sæd“, „afkom“.
Den persiske betegnelse for den øverste embedsmand, en landshøvding, over en provins. Her i bestemt form.
„to hundrede“ i Ezr 2:65.
LXXVgc og nogle hebr. mss. tilføjer de indklammede ord i overensstemmelse med Ezr 2:66.
En drakme regnes i almindelighed for at være af samme værdi som den persiske gulddarejk, der vejede 8,4 g. Må ikke forveksles med den græske drakme, der nævnes i De Græske Skrifter. Se Till. 8A.
En mine vejede 570 g. Må ikke forveksles med den mine der nævnes i De Græske Skrifter.