Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Nehemias 12:1-47

12  Og følgende var de præster og levitter der drog op sammen med Zerubbaʹbel,+ Sjealʹtiels søn,+ og Jeʹsjua:+ Seraʹja, Jirmeʹja, Ezʹra,  Amarʹja,+ Malʹluk, Hatʹtusj,  Sjekanʹja, Reʹhum, Meʹremot,  Idʹdo, Ginʹnetoj, Abiʹja,  Mijʹjamin, Ma’adʹja, Bilʹga,  Sjemaʹja+ og Joʹjarib, Jedaʹja,+  Salʹlu,* Aʹmok,+ Hilkiʹja, Jedaʹja.+ Dette var overhovederne for præsterne og deres brødre i Jeʹsjuas+ dage.  Og levitterne var Jeʹsjua,+ Binʹnuj,+ Kadʹmiel,+ Sjerebʹja, Juda, Mattanʹja,+ som stod for takkesangen, han og hans brødre.  Og deres brødre Bakbukʹja og Unʹni [stod] over for dem som vagter. 10  Og Jeʹsjua blev fader til Joʹjakim,+ og Joʹjakim blev fader til Elʹjasjib,+ og Elʹjasjib til Joʹjada.+ 11  Og Joʹjada blev fader til Joʹnatan, og Joʹnatan blev fader til Jadduʹa.+ 12  Og i Joʹjakims dage var der følgende præster, overhoveder for fædrenehuse:+ for Seraʹja,+ Meraʹja; for Jirmeʹja, Hananʹja; 13  for Ezʹra,+ Mesjulʹlam; for Amarʹja, Jehohaʹnan; 14  for Malʹluki,* Joʹnatan; for Sjebanʹja,+ Josef; 15  for Haʹrim,+ Adʹna; for Meʹrajot, Helʹkaj; 16  for Idʹdo, Zakariʹas; for Ginʹneton, Mesjulʹlam; 17  for Abiʹja,+ Zikʹri; for Minʹjamin,* ——;* for Moadʹja, Pilʹtaj; 18  for Bilʹga,+ Sjammuʹa; for Sjemaʹja, Joʹnatan; 19  og for Joʹjarib, Matʹtenaj; for Jedaʹja,+ Uzʹzi; 20  for Salʹlaj, Kalʹlaj; for Aʹmok, Eʹber; 21  for Hilkiʹja, Hasjabʹja; for Jedaʹja,+ Netanʹel. 22  Levitterne i Elʹjasjibs,+ Joʹjadas+ og Johaʹnans og Jadduʹas+ dage blev indskrevet som overhoveder for fædrenehuse, også præsterne, indtil perseren Dariʹus’ regeringstid. 23  Leʹvis sønner, overhovederne for fædrenehusene,+ blev indskrevet i bogen om tidens begivenheder, indtil Elʹjasjibs søn Johaʹnans dage. 24  Og levitternes overhoveder var Hasjabʹja, Sjerebʹja+ og Jeʹsjua,* søn af Kadʹmiel,+ og deres brødre, [som stod] over for dem for at lovsynge [og] takke i overensstemmelse med den [sande] Guds mand Davids bud,+ vagthold svarende til vagthold. 25  Mattanʹja+ og Bakbukʹja, Obadʹja, Mesjulʹlam, Talʹmon, Akʹkub+ holdt vagt som portvagter,+ et vagthold ved portenes forrådsrum. 26  Disse virkede i Joʹjakims+ dage, [han som var] søn af Jeʹsjua,+ søn af Joʹzadak,+ og i landshøvdingen Nehemiʹas’+ og præsten Ezʹras,+ den skriftlærdes,+ dage. 27  Og i forbindelse med indvielsen+ af Jerusalems mur henvendte man sig til levitterne for at få dem til at komme fra alle deres steder til Jerusalem og medvirke til indvielsesfesten og til at man kunne fryde sig, nemlig med takkesange+ og med musik*+ af cymbler, harper+ og lyrer.+ 28  Da samledes sangersønnerne, både fra [Jordan]egnen,+ Jerusalems omegn og fra netofatitternes+ bebyggelser 29  og fra Bet-Gilʹgal+ og fra Geʹbas+ og Azʹmavets+ marker, for sangerne havde bygget sig bebyggelser+ hele vejen rundt om Jerusalem. 30  Derpå rensede+ præsterne og levitterne sig og rensede folket+ og portene+ og muren.+ 31  Jeg førte nu Judas fyrster+ op på muren, og så opstillede jeg to store takkekor+ og processionstog, [hvoraf det ene gik]* til højre på muren mod Askedyngeporten.*+ 32  Hosjaʹja og halvdelen af Judas fyrster gik da efter dem, 33  samt Azarʹja, Ezʹra og Mesjulʹlam, 34  Juda og Benjamin og Sjemaʹja og Jirmeʹja; 35  og nogle af præstesønnerne med trompeterne:+ Zekarʹja, søn af Joʹnatan, søn af Sjemaʹja, søn af Mattanʹja, søn af Mikaʹja, søn af Zakʹkur,+ søn af Aʹsaf,+ 36  og hans brødre Sjemaʹja og Aʹzarel, Miʹlalaj, Giʹlalaj, Maʹaj, Netanʹel og Juda, Hanaʹni, med den [sande] Guds mand Davids musikinstrumenter;+ og Ezʹra,+ den skriftlærde, foran dem. 37  Og ved Kildeporten+ havde de lige foran sig Trappen+ til Davidsbyen+ som de gik op ad, ad opgangen på muren oven for Davidshuset, og videre til Vandporten+ mod øst. 38  Og det andet takkekor,+ som gik foran mens jeg kom bagefter med halvdelen af folket, [gik til venstre]* på muren over Bageovnstårnet+ og videre til Den Brede Mur,+ 39  og over Eʹfraimsporten+ og videre til Den Gamle [Bys] Port+ og til Fiskeporten+ og Haʹnanels Tårn+ og Meʹatårnet+ og videre til Fåreporten;+ og de gjorde holdt ved Vagtporten. 40  Til sidst gjorde de to takkekor+ holdt ved den [sande] Guds hus,+ foruden jeg selv og halvdelen af landsfogederne sammen med mig,+ 41  og præsterne Elʹjakim, Ma’aseʹja, Minʹjamin,* Mikaʹja, Eljoeʹnaj, Zekarʹja, Hananʹja med trompeterne,+ 42  og Ma’aseʹja og Sjemaʹja og Eleaʹzar og Uzʹzi og Jehohaʹnan og Malkiʹja og Eʹlam og Eʹzer. Og sangerne med tilsynsmanden Jizraʹja lod stadig [sangen] lyde.+ 43  På den dag bragte de derpå store ofre+ og frydede sig,+ for den [sande] Gud gav dem grund til stor fryd.+ Og også kvinderne+ og børnene+ frydede sig, så Jerusalems fryd kunne høres langt bort.+ 44  Endvidere blev der på den dag indsat mænd til at stå for rummene+ til forrådene,+ til bidragene,+ til førstegrøden+ og til tienden,*+ for dér at samle det som efter loven var præsternes og levitternes+ andele fra* byernes marker;+ for der var fryd i Juda over at præsterne og levitterne+ stod på deres plads. 45  Derpå tog de sig af pligterne+ over for deres Gud og af renselsespligterne,+ og det samme gjorde sangerne+ og portvagterne,+ ifølge Davids [og] hans søn Salomons bud. 46  For allerede i Davids og Aʹsafs dage havde der været overhoveder for sangerne+ og lovsangen og takkesangen til Gud.+ 47  Og i Zerubbaʹbels+ dage og i Nehemiʹas’+ dage gav hele Israel sangerne+ og portvagterne+ deres andele, efter hvad der behøvedes dag for dag,* og de gav helliggaver til levitterne,+ og levitterne gav helliggaver til Arons sønner.

Fodnoter

Sandsynligvis den samme som „Sallaj“ i v. 20.
„Malluk“, LXX.
„Mijjamin“ i v. 5.
Der synes at mangle et navn her i M.
„Jesus“, LXX.
Ordr.: „sang“.
Tilføjet i overensstemmelse med v. 38.
„Askedyngeporten“. Almindeligvis kaldt „Møgporten“, som i LXX og Vg.
Tilføjet i overensstemmelse med v. 31.
„Mijjamin“ i 10:7.
El.: „tiendedelene“.
Ordr.: „efter (ifølge)“.
„efter hvad der behøvedes dag for dag“. Ordr.: „en dags ord (ting, behov) på dets (dens) dag“.