Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemias 11:1-36

11  Nu boede folkets fyrster+ i Jerusalem;+ resten af folket, derimod, kastede lod+ for at bringe én ud af ti ind til at bo i den hellige by+ Jerusalem, mens de resterende ni blev i de andre byer.  Desuden velsignede+ folket alle de mænd der frivilligt meldte sig+ til at bo i Jerusalem.  Og følgende er de provinsoverhoveder+ der boede i Jerusalem;+ men ellers boede Israel,+ præsterne+ og levitterne+ og ne′tinim-folkene*+ og Salomons tjeneres sønner+ i Judas byer, hver på sin ejendom, i deres byer.+  Og i Jerusalem boede der nogle af Judas sønner og nogle af Benjamins sønner.+ Af Judas sønner var der Ata′ja, søn af Uzzi′ja, søn af Zekar′ja, søn af Amar′ja, søn af Sjefat′ja, søn af Mahalal′el, en af Pe′rez’+ sønner;  og Ma’ase′ja, søn af Ba′ruk, søn af Kol-Ho′ze, søn af Haza′ja, søn af Ada′ja, søn af Jo′jarib, søn af Zekar′ja, søn af sjelanitten.*  Alle Pe′rez’ sønner som boede i Jerusalem udgjorde fire hundrede og otteogtres, dygtige mænd.  Og følgende var Benjamins+ sønner: Sal′lu, søn af Mesjul′lam,+ søn af Jo′ed, søn af Peda′ja, søn af Kola′ja, søn af Ma’ase′ja, søn af I′tiel, søn af Jesja′ja;  og efter ham* Gab′baj [og] Sal′laj,* ni hundrede og otteogtyve;  og Joel, Zik′ris søn, var tilsynsmand* over dem, og Juda, Hassenu′as søn, var over byen som den næstøverste. 10  Af præsterne: Jeda′ja, søn af Jo′jarib;+ Ja′kin;+ 11  Sera′ja, søn af Hilki′ja, søn af Mesjul′lam,+ søn af Za′dok,+ søn af Me′rajot, søn af A′hitub,+ der var bestyrer af den [sande] Guds hus; 12  samt deres brødre som udførte arbejdet ved huset,+ otte hundrede og toogtyve; og Ada′ja, søn af Je′roham,+ søn af Pelal′ja, søn af Am′zi, søn af Zekar′ja, søn af Pasj′hur,+ søn af Malki′ja,+ 13  og hans brødre, overhoveder for fædrenehuse,+ udgjorde to hundrede og toogfyrre, og Amasj′saj, søn af A′zarel, søn af A′zaj, søn af Mesjil′lemot, søn af Im′mer, 14  og deres brødre, stærke og dygtige mænd,+ udgjorde et hundrede og otteogtyve, og der var en tilsynsmand+ over dem, Zab′diel, søn af de store. 15  Og af levitterne:+ Sjema′ja, søn af Has′sjub, søn af Az′rikam, søn af Hasjab′ja,+ søn af Bun′ni, 16  og Sjab′betaj+ og Jo′zabad,+ nogle af levitternes overhoveder, der stod for arbejdet udadtil ved den [sande] Guds hus; 17  og Mattan′ja,+ søn af Mi′ka, søn af Zab′di, søn af A′saf,+ leder* af lovsangen,+ der istemte takkesangen+ ved bønnen, og Bakbuk′ja, der var næstøverst af sine brødre, og Ab′da, søn af Sjammu′a, søn af Ga′lal,+ søn af Jedu′tun.+ 18  Alle levitterne i den hellige by+ var to hundrede og fireogfirs. 19  Og portvagterne+ var Ak′kub, Tal′mon+ og deres brødre, som holdt vagt ved portene,+ et hundrede og tooghalvfjerds. 20  Og resten af Israel, af præsterne [og] af levitterne var i alle Judas byer, hver på sin arvelod.+ 21  Og ne′tinim-folkene+ boede på O′fel;+ og Zi′ha og Gisj′pa var over ne′tinim-folkene. 22  Og levitternes tilsynsmand+ i Jerusalem for arbejdet i den [sande] Guds hus var Uz′zi, søn af Ba′ni, søn af Hasjab′ja, søn af Mattan′ja,+ søn af Mi′ka,+ en af A′safs+ sønner, sangerne.+ 23  For der var et bud fra kongen om dem,+ og der var en fast ydelse til sangerne efter hvad der behøvedes dag for dag.+ 24  Og Peta′ja, søn af Mesje′zab’el, en af Judas søn Ze′ras sønner, var til rådighed for kongen i alle sager vedrørende folket. 25  Med hensyn til de fritliggende bebyggelser+ på deres marker var der nogle af Judas sønner som boede i Kir′jat-Ar′ba+ og dens småbyer* og i Di′bon* og dens småbyer og i Jekab′ze’el+ og dens fritliggende bebyggelser, 26  og i Je′sjua* og Mola′da+ og Bet-Pe′let,+ 27  og i Ha′zar-Sju′al+ og Be′er-Sje′ba+ og dens småbyer, 28  og i Zik′lag+ og Meko′na og dens småbyer, 29  og i En-Rim′mon+ og Zo′ra+ og Jar′mut,+ 30  Zano′a,+ Adul′lam+ og deres fritliggende bebyggelser, La′kisj+ med dens marker, Aze′ka+ og dens småbyer. Således slog de sig ned fra Be′er-Sje′ba til Hin′noms Dal.*+ 31  Og Benjamins sønner var fra Ge′ba,+ Mik′mas+ og Aj′ja+ og Be′tel+ og dens småbyer, 32  A′natot,+ Nob,+ Anan′ja, 33  Ha′zor, Ra′ma,+ Git′tajim,+ 34  Ha′did, Ze′bo’im, Nebal′lat, 35  Lod+ og O′no,+ Håndværkernes Dal. 36  Og af levitterne var der skifter fra Juda [som kom] til Benjamin.*

Fodnoter

Se 10:28, fdn.
„sjelanitten“, ved en korrektion af vokalpunkterne; M: „sjilonitten“. Jf. 4Mo 26:20.
„og hans brødre“, LXXLagarde.
Muligvis: „og hans brødre, stærke og dygtige mænd“, ved en korrektion af M. Jf. v. 14a.
„tilsynsmand“. Hebr.: paqīdh′; gr.: epi′skopos. Se 2Kg 11:18, fdn; Apg 20:28, fdn. til „tilsynsmænd“.
Ordr.: „hoved“. Hebr.: ro’sj.
Ordr.: „og dens (hendes) døtre“.
Sandsynligvis den samme som „Dimona“ i Jos 15:22.
„Jesus“, LXX.
„Hinnoms Dal“. Hebr.: gē’-Hinnom′; lat.: val′lem En′nom. Se Till. 4C.
„til Juda og til Benjamin“, LXXLagarde.