Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemias 10:1-39

10  De der satte deres segl+ på,* var: tirsja′taen+ Nehemi′as,+ Hakal′jas+ søn, og Zidki′ja,  Sera′ja,+ Azar′ja, Jirme′ja,  Pasj′hur, Amar′ja, Malki′ja,  Hat′tusj, Sjeban′ja, Mal′luk,  Ha′rim,+ Me′remot, Obad′ja,  Daniel,+ Gin′neton, Ba′ruk,  Mesjul′lam, Abi′ja, Mij′jamin,  Ma’az′ja, Bil′gaj [og] Sjema′ja; det var præsterne.  Og levitterne: Je′sjua,+ Azan′jas søn, Bin′nuj, en af He′nadads+ sønner, Kad′miel, 10  og deres brødre Sjeban′ja,+ Hodi′ja, Keli′ta, Pela′ja, Ha′nan, 11  Mi′ka, Re′hob, Hasjab′ja, 12  Zak′kur, Sjereb′ja,+ Sjeban′ja, 13  Hodi′ja, Ba′ni [og] Beni′nu. 14  Folkets overhoveder: Pa′rosj, Pa′hat-Mo′ab,+ E′lam, Zat′tu, Ba′ni, 15  Bun′ni, Az′gad, Be′baj, 16  Adoni′ja,* Big′vaj, A′din, 17  A′ter, Hizki′ja, Az′zur, 18  Hodi′ja, Ha′sjum, Be′zaj, 19  Ha′rif,* A′natot, Ne′baj, 20  Mag′piasj, Mesjul′lam, He′zir, 21  Mesje′zab’el, Za′dok, Jaddu′a, 22  Pelat′ja, Ha′nan, Ana′ja, 23  Hosje′a, Hanan′ja, Has′sjub, 24  Hal′lohesj, Pil′ha, Sjo′bek, 25  Re′hum, Hasjab′na, Ma’ase′ja 26  og Ahi′ja, Ha′nan, A′nan, 27  Mal′luk, Ha′rim, Ba′ana. 28  Og resten af folket, præsterne,+ levitterne,+ portvagterne,+ sangerne,+ ne′tinim-folkene*+ og alle der havde skilt sig ud fra landenes folkeslag+ til den [sande] Guds lov,+ deres hustruer, deres sønner og deres døtre, alle der kunne vide [og] forstå det+ —  29  de tilsluttede sig deres brødre,+ deres stormænd,+ og gik ind på [at være underkastet] en forbandelse+ og en ed+ om at vandre efter den [sande] Guds lov, som var blevet givet gennem den [sande] Guds tjener Moses,+ og om at overholde+ og følge alle vor Herre Jehovas bud+ og hans lovbud og hans forordninger,+ 30  og om at vi ikke skulle give vore døtre til [nogen fra] landets folkeslag og ikke skulle tage deres døtre til vore sønner.+ 31  Med hensyn til landets folkeslag+ der kom ind med varer og al slags korn på sabbatsdagen for at sælge det, skulle vi ikke tage imod noget fra dem på sabbatten+ eller nogen [anden] helligdag,+ og vi skulle give afkald på [høstudbytte] det syvende år+ samt ethvert gældskrav.+ 32  Desuden påtog vi os nogle forpligtelser: det påhvilede os hver især at give en tredjedel sekel* om året til tjenesten ved vor Guds hus,+ 33  til de stablede brød+ og til det stadige kornoffer+ og til det stadige brændoffer på sabbatterne,+ nymånerne,+ til festtiderne+ og til helliggaverne+ og til syndofrene+ som skulle skaffe Israel soning, og [til] hele arbejdet ved vor Guds hus.+ 34  Og vi kastede lod+ om leveringen* af det træ+ som præsterne, levitterne og folket skulle komme med til vor Guds hus, i henhold til vore fædrenehuse, på faste tider, år efter år, til at brænde på Jehova vor Guds alter,+ ifølge det som står skrevet i loven;+ 35  og om at komme med vor jords første modne afgrøde+ og med den første modne afgrøde af al frugten på alle slags træer,+ år efter år, til Jehovas hus; 36  og om de førstefødte+ af vore sønner og af vore husdyr,+ i henhold til det der står skrevet i loven,+ og om de førstefødte [dyr] af vort hornkvæg og vort småkvæg,+ om at komme med [dem] til vor Guds hus, til præsterne der gjorde tjeneste i vor Guds hus.+ 37  Og førstegrøden af vort groftmalede mel,+ samt vore bidrag,+ og af frugten på alle slags træer,+ af ny vin+ og olie+ skulle vi komme med til præsterne, til spiserummene+ i vor Guds hus, foruden tienden* af [udbyttet af] vor jord til levitterne,+ idet de, levitterne, tager imod tiende i alle vore landbrugsbyer. 38  Desuden skulle præsten, Arons søn, være sammen med levitterne når levitterne modtog tiende; og levitterne selv skulle komme op med en tiendedel af tienden til vor Guds hus,+ til forrådshusets spiserum.+ 39  For det er til spiserummene Israels sønner og Le′vis sønner skal komme med bidraget+ af korn, ny vin+ og olie, og dér skal helligdommens redskaber og de tjenstgørende+ præster og portvagterne+ og sangerne+ være; og vi måtte ikke forsømme vor Guds hus.+

Fodnoter

Ordr.: „Og på de beseglede“.
Adonikam“ i Ezr 2:13.
„Jora“ i Ezr 2:18.
El.: „tempeltrællene“. Ordr.: „de givne“. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
En sekel vejede 11,4 g. Se Till. 8A.
El.: „offergaven“. Hebr.: qurban′. Se „korban“ i Mr 7:11.
El.: „tiendedelen“.