Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Markus 13:1-37

13  Idet han var på vej ud af templet sagde en af hans disciple til ham: „Lærer, se! hvilke sten og hvilke bygninger!“+  Men Jesus sagde til ham: „Ser du disse store bygninger?+ Her skal afgjort ikke lades sten på sten tilbage+ som ikke vil blive revet ned.“+  Og mens han sad på Oliebjerget lige over for templet, begyndte Peter+ og Jakob og Johannes og Andreas at spørge ham da de var for sig selv:+  „Sig os: Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet når alle disse ting skal komme til en afslutning?“*+  Så sagde Jesus til dem: „Pas på at ingen vildleder jer.+  Mange vil komme på grundlag af mit navn og sige: ’Det er mig,’ og de vil vildlede mange.+  Og når I hører om krige og rygter om krige, så bliv ikke opskræmte; dette må nødvendigvis ske, men enden* er der ikke endnu.+  For nation skal rejse sig* mod nation og rige mod rige,+ der skal være jordskælv*+ det ene sted efter det andet, der skal være tilfælde af hungersnød.+ Dette er en begyndelse til veer.+  Men I, I skal give agt på jer selv; man vil overgive jer til lokale domstole,*+ og I vil blive pryglet i synagoger+ og blive stillet for landshøvdinger og konger for min skyld, til et vidnesbyrd* for dem.+ 10  Og det er nødvendigt at den gode nyhed+ først forkyndes* blandt alle nationerne.+ 11  Men når de fører jer af sted for at overgive jer, så vær ikke forud bekymrede for hvad I skal sige,+ men sig det der bliver jer givet i den time, for det er ikke jer der taler, men den hellige ånd.+ 12  Endvidere vil broder overgive broder til døden, og en fader [sit] barn,+ og børn vil sætte sig op imod forældre og bringe død over dem;+ 13  og I vil blive genstand for alles had på grund af mit navn.+ Men det er den der har holdt ud til enden*+ der bliver frelst.+ 14  Men når I får øje på afskyeligheden+ der forårsager ødelæggelse,+ idet den står hvor den ikke bør stå (lad læseren bruge dømmekraft),+ så lad dem der er i Judæa flygte til bjergene.+ 15  Lad ikke den der er på taget stige ned eller gå ind for at hente noget i sit hus;+ 16  og lad ikke den der er på marken vende hjem for at hente sin yderklædning.+ 17  Ve de gravide kvinder og dem der har et barn at give bryst i de dage!+ 18  Bliv ved med at bede om at det ikke sker om vinteren;+ 19  for de dage vil være trængsel[sdage]+ af en sådan art som der ikke har været fra begyndelsen af skabningen som Gud skabte, frem til den tid,* og som ikke vil indtræffe igen.+ 20  Ja, hvis Jehova*+ ikke afkortede dagene, ville intet kød blive frelst. Men på grund af de udvalgte,+ som han har udvalgt,+ har han afkortet dagene.+ 21  Og hvis nogen da siger til jer: ’Se! Her er Messias,’ ’Se! Dér er han,’+ så tro det ikke.+ 22  Falske messiasser og falske profeter vil nemlig fremstå+ og gøre tegn og undere+ for at føre de udvalgte vild, om muligt.+ 23  Men I, I skal give agt;+ jeg har sagt jer alt forud.+ 24  Men i de dage, efter den trængsel, skal solen formørkes, og månen skal ikke give sit lys, 25  og stjernerne vil falde ned fra himmelen, og kræfterne som er i himlene skal rystes.+ 26  Og derpå skal de se Menneskesønnen+ komme* i skyer med stor magt og herlighed.+ 27  Og så vil han udsende englene og samle sine udvalgte+ fra de fire vinde, fra jordens ende til himmelens ende.+ 28  Men lær følgende af billedet med figentræet: Så snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved I at sommeren er nær.+ 29  Således ved I også, når I ser disse ting ske, at han er nær for døren.+ 30  Jeg skal sige jer en sandhed: Denne generation* skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker.+ 31  Himmelen+ og jorden skal forsvinde, men mine ord+ skal ikke forsvinde.+ 32  Men om den dag eller timen ved ingen noget, hverken englene i himmelen eller Sønnen, kun Faderen.+ 33  Vær agtpågivende, våg,+ for I ved ikke hvornår den fastsatte tid er inde.+ 34  Det er som en mand der rejste udenlands,+ som forlod sit hus og overgav myndigheden til sine trælle, gav enhver sit arbejde og befalede dørvogteren at holde sig vågen. 35  Hold jer derfor vågne;+ I ved jo ikke hvornår husets herre kommer, om det bliver sent på dagen* eller ved midnat* eller ved hanegal* eller tidligt om morgenen,*+ 36  for at han ikke, når han pludselig kommer, finder jer sovende.+ 37  Men hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Hold jer vågne.“+

Fodnoter

El.: „fælles ende“, „samlet afslutning“. Se Mt 13:39, fdn. til „afslutning“.
El.: „den fuldstændige ende“, „den absolutte ende“. Gr.: τὸ τέλος (to teʹlos).
El.: „vil blive bragt til at rejse sig“, „vil blive ægget“.
„jordskælv“. Gr.: seismoiʹ.
„lokale domstole“. Gr.: syneʹdria. Ikke det store Sanhedrin, men mindre rådsforsamlinger.
„et vidnesbyrd“. Gr.: martyʹrion; lat.: testimoʹnium.
El.: „udråbes (som af en herold)“. Gr.: kērychthēʹnai; lat.: praedicaʹri. Jf. Da 5:29, fdn. til „og man udråbte“.
Se v. 7, fdn.
Ordr.: „indtil nuet“, „indtil den nuværende tid“.
Se Till. 1D.
Ordr.: „kommende“. Gr.: erchoʹmenon.
„generation“. Gr.: geneaʹ; forskelligt fra geʹnos, „slægt“, som fx i 1Pe 2:9.
„sent på dagen“. Den første vagt efter græsk og romersk inddeling af natten, fra solnedgang til omkring kl. 21.
„midnat“. Den anden vagt efter græsk og romersk inddeling af natten, fra omkring kl. 21 til midnat.
„hanegal“. Den tredje vagt efter græsk og romersk inddeling af natten, fra midnat til omkring kl. 3.
„tidligt om morgenen“. Den fjerde vagt efter græsk og romersk inddeling af natten, fra omkring kl. 3 til solopgang.