Indstilling for skærmlæser

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Lukas 3:1-38

3  I det femtende år af kejser Tibe′rius’* regeringstid, da Pon′tius Pila′tus var landshøvding i Judæa, og Herodes*+ var landsdelshersker* i Galilæ′a, og hans broder Filip var landsdelshersker i Ituræ′as og Trakoni′tis’ land, og Lysa′nias var landsdelshersker i Abile′ne,  i den overordnede præst An′nas’ og i Kaj′fas’+ dage, kom Guds erklæring til Johannes,+ Zakari′as’ søn, i ørkenen.+  Han kom så til hele landet omkring Jordan og forkyndte en dåb der [som symbol] betegner sindsændring til synders tilgivelse,+  som der står skrevet i bogen med profeten Esajas’ ord: „Hør! Der er en som råber i ørkenen: ’I må berede Jehovas* vej, gøre hans veje lige.+  Hver kløft må fyldes op, og hvert bjerg og hver høj skal sænkes, krogede [veje] må gøres lige, og de knudrede veje gøres jævne;+  og alt kød skal se Guds frelsesmiddel.’“+  Derfor begyndte han at sige til de folkeskarer der kom ud for at blive døbt af ham: „Giftslangeyngel,+ hvem har givet jer et vink om at flygte fra den kommende vrede?+  Så frembring da frugter som stemmer med sindsændringen.*+ Og begynd ikke at sige til jer selv: ’Vi har Abraham til fader.’ For jeg siger jer at Gud er i stand til at oprejse Abraham børn af disse sten.  Ja, øksen ligger allerede ved roden af træerne; hvert træ som ikke frembringer god frugt vil altså blive hugget om og kastet i ilden.“+ 10  Og de mange mennesker spurgte ham: „Hvad skal vi da gøre?“+ 11  Som svar sagde han til dem: „Lad den der har to underklædninger dele med den der ingen har, og lad den der har noget at spise gøre det samme.“+ 12  Og selv skatteopkrævere kom for at blive døbt, og de sagde til ham: „Lærer, hvad skal vi gøre?“+ 13  Han sagde til dem: „Opkræv ikke mere end den fastsatte skat.“+ 14  Og mænd der gjorde militærtjeneste spurgte ham: „Og hvad skal vi gøre?“ Og han sagde til dem: „I må ikke terrorisere nogen eller rette falske anklager mod nogen,+ men vær tilfredse med jeres forplejning.“*+ 15  Da nu folket var i forventning og alle i deres hjerter spurgte angående Johannes: „Kunne han måske være Messias?“+ 16  svarede Johannes idet han sagde til alle: „Selv døber jeg jer med vand; men han der er stærkere end jeg, kommer — jeg er ikke god nok til at løse remmen på hans sandaler+ — han vil døbe jer med hellig ånd og ild.+ 17  Han har sin kasteskovl i hånden for at rense sin tærskeplads fuldstændigt og samle+ hveden i sit forrådshus, men avnerne+ vil han brænde med en ild+ der ikke kan slukkes.“ 18  Det var også derfor han gav mange andre tilskyndelser og blev ved at forkynde godt nyt for folket. 19  Men da Herodes, landsdelsherskeren,* var blevet retledt af ham angående sin broders hustru Hero′dias og angående alt det onde Herodes gjorde,+ 20  føjede han til alle disse [gerninger] også dette: han spærrede Johannes inde i et fængsel.+ 21  Dengang hele folket blev døbt, blev også Jesus+ døbt,* og mens han bad, åbnedes himmelen+ 22  og den hellige ånd dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og en stemme lød fra himmelen: „Du er min søn, den elskede; jeg har godkendt dig.“+ 23  I øvrigt var Jesus selv omkring tredive+ år gammel da han begyndte [sin gerning],*+ og han var, sådan mente man,* søn+ af Josef,+ [søn] af E′li, 24  [søn] af Mat′tat, [søn] af Le′vi, [søn] af Mel′ki, [søn] af Jan′naj, [søn] af Josef, 25  [søn] af Mattati′as, [søn] af A′mos, [søn] af Na′hum, [søn] af Es′li, [søn] af Nag′gaj, 26  [søn] af Ma′at, [søn] af Mattati′as, [søn] af Se′meïn, [søn] af Jo′sek, [søn] af Jo′da, 27  [søn] af Joha′nan, [søn] af Re′sa, [søn] af Zerubba′bel,+ [søn] af Sjeal′tiel,*+ [søn] af Ne′ri, 28  [søn] af Mel′ki, [søn] af Ad′di, [søn] af Ko′sam, [søn] af Elma′dam, [søn] af Er, 29  [søn] af Jesus,* [søn] af Elie′zer, [søn] af Jo′rim, [søn] af Mat′tat, [søn] af Le′vi, 30  [søn] af Si′meon, [søn] af Juda, [søn] af Josef, [søn] af Jo′nam, [søn] af El′jakim, 31  [søn] af Me′lea, [søn] af Men′na, [søn] af Mat′tata, [søn] af Natan,+ [søn] af David,+ 32  [søn] af I′saj,+ [søn] af O′bed,*+ [søn] af Bo′az,+ [søn] af Sal′mon,*+ [søn] af Nah′sjon,+ 33  [søn] af Ammina′dab,*+ [søn] af Ar′ni,*+ [søn] af Hez′ron,+ [søn] af Pe′rez,+ [søn] af Juda,+ 34  [søn] af Jakob,+ [søn] af Isak,+ [søn] af Abraham,+ [søn] af Ta′ra,+ [søn] af Na′kor,+ 35  [søn] af Se′rug,+ [søn] af Re′u,+ [søn] af Pe′leg,+ [søn] af E′ber,+ [søn] af Sje′la,+ 36  [søn] af Ke′nan,* [søn] af Arpak′sjad,+ [søn] af Sem,+ [søn] af Noa,+ [søn] af Le′mek,+ 37  [søn] af Metu′salem,+ [søn] af E′nok,+ [søn] af Je′red,+ [søn] af Mahalal′el,+ [søn] af Ke′nan,+ 38  [søn] af E′nosj,+ [søn] af Set,+ [søn] af Adam,+ [søn] af Gud.

Fodnoter

El.: „Tiberius Cæsars“. Gr.: Tiberi′ou Kai′saros; lat.: Tiberii Cae′saris.
Dvs. Herodes Antipas, søn af Herodes den Store.
„landsdelshersker“. Ordr.: „tetrark (fjerdingsfyrste)“, en vasalfyrste underlagt den romerske kejser. Lat.: tetrar′cha.
Se Till. 1D.
El.: „angeren“. Gr.: tēs metanoi′as.
El.: „løn“. Lat.: stipen′diis.
Se v. 1, fdn. til „landsdelshersker“.
El.: „nedsænket“, „dyppet“. Gr.: baptisthen′tos.
El.: „begyndte [at undervise]“.
El.: „som det var juridisk fastslået“.
Ordr.: „Salathiel“.
„Jesus“, אABVgSysJ18,22; SypJ17,21: „Jose(s)“.
„Jobel“, א*BSys.
„Sala“, א*BSys.
„Amminadab“, AVgSyp; B: „Admein“.
„Aram“, ADVgSyp. El.: „Ram“. Se 1Kr 2:9; Mt 1:3, 4.
„søn af Kenan“. Mangler i P75D i overensstemmelse med 1Mo 10:24; 11:12, 15; 1Kr 1:18.