Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Lukas 3:1-38

3  I det femtende år af kejser Tibeʹrius’* regeringstid, da Ponʹtius Pilaʹtus var landshøvding i Judæa, og Herodes*+ var landsdelshersker* i Galilæʹa, og hans broder Filip var landsdelshersker i Ituræʹas og Trakoniʹtis’ land, og Lysaʹnias var landsdelshersker i Abileʹne,  i den overordnede præst Anʹnas’ og i Kajʹfas’+ dage, kom Guds erklæring til Johannes,+ Zakariʹas’ søn, i ørkenen.+  Han kom så til hele landet omkring Jordan og forkyndte en dåb der [som symbol] betegner sindsændring til synders tilgivelse,+  som der står skrevet i bogen med profeten Esajas’ ord: „Hør! Der er en som råber i ørkenen: ’I må berede Jehovas* vej, gøre hans veje lige.+  Hver kløft må fyldes op, og hvert bjerg og hver høj skal sænkes, krogede [veje] må gøres lige, og de knudrede veje gøres jævne;+  og alt kød skal se Guds frelsesmiddel.’“+  Derfor begyndte han at sige til de folkeskarer der kom ud for at blive døbt af ham: „Giftslangeyngel,+ hvem har givet jer et vink om at flygte fra den kommende vrede?+  Så frembring da frugter som stemmer med sindsændringen.*+ Og begynd ikke at sige til jer selv: ’Vi har Abraham til fader.’ For jeg siger jer at Gud er i stand til at oprejse Abraham børn af disse sten.  Ja, øksen ligger allerede ved roden af træerne; hvert træ som ikke frembringer god frugt vil altså blive hugget om og kastet i ilden.“+ 10  Og de mange mennesker spurgte ham: „Hvad skal vi da gøre?“+ 11  Som svar sagde han til dem: „Lad den der har to underklædninger dele med den der ingen har, og lad den der har noget at spise gøre det samme.“+ 12  Og selv skatteopkrævere kom for at blive døbt, og de sagde til ham: „Lærer, hvad skal vi gøre?“+ 13  Han sagde til dem: „Opkræv ikke mere end den fastsatte skat.“+ 14  Og mænd der gjorde militærtjeneste spurgte ham: „Og hvad skal vi gøre?“ Og han sagde til dem: „I må ikke terrorisere nogen eller rette falske anklager mod nogen,+ men vær tilfredse med jeres forplejning.“*+ 15  Da nu folket var i forventning og alle i deres hjerter spurgte angående Johannes: „Kunne han måske være Messias?“+ 16  svarede Johannes idet han sagde til alle: „Selv døber jeg jer med vand; men han der er stærkere end jeg, kommer — jeg er ikke god nok til at løse remmen på hans sandaler+ — han vil døbe jer med hellig ånd og ild.+ 17  Han har sin kasteskovl i hånden for at rense sin tærskeplads fuldstændigt og samle+ hveden i sit forrådshus, men avnerne+ vil han brænde med en ild+ der ikke kan slukkes.“ 18  Det var også derfor han gav mange andre tilskyndelser og blev ved at forkynde godt nyt for folket. 19  Men da Herodes, landsdelsherskeren,* var blevet retledt af ham angående sin broders hustru Heroʹdias og angående alt det onde Herodes gjorde,+ 20  føjede han til alle disse [gerninger] også dette: han spærrede Johannes inde i et fængsel.+ 21  Dengang hele folket blev døbt, blev også Jesus+ døbt,* og mens han bad, åbnedes himmelen+ 22  og den hellige ånd dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og en stemme lød fra himmelen: „Du er min søn, den elskede; jeg har godkendt dig.“+ 23  I øvrigt var Jesus selv omkring tredive+ år gammel da han begyndte [sin gerning],*+ og han var, sådan mente man,* søn+ af Josef,+ [søn] af Eʹli, 24  [søn] af Matʹtat, [søn] af Leʹvi, [søn] af Melʹki, [søn] af Janʹnaj, [søn] af Josef, 25  [søn] af Mattatiʹas, [søn] af Aʹmos, [søn] af Naʹhum, [søn] af Esʹli, [søn] af Nagʹgaj, 26  [søn] af Maʹat, [søn] af Mattatiʹas, [søn] af Seʹmeïn, [søn] af Joʹsek, [søn] af Joʹda, 27  [søn] af Johaʹnan, [søn] af Reʹsa, [søn] af Zerubbaʹbel,+ [søn] af Sjealʹtiel,*+ [søn] af Neʹri, 28  [søn] af Melʹki, [søn] af Adʹdi, [søn] af Koʹsam, [søn] af Elmaʹdam, [søn] af Er, 29  [søn] af Jesus,* [søn] af Elieʹzer, [søn] af Joʹrim, [søn] af Matʹtat, [søn] af Leʹvi, 30  [søn] af Siʹmeon, [søn] af Juda, [søn] af Josef, [søn] af Joʹnam, [søn] af Elʹjakim, 31  [søn] af Meʹlea, [søn] af Menʹna, [søn] af Matʹtata, [søn] af Natan,+ [søn] af David,+ 32  [søn] af Iʹsaj,+ [søn] af Oʹbed,*+ [søn] af Boʹaz,+ [søn] af Salʹmon,*+ [søn] af Nahʹsjon,+ 33  [søn] af Amminaʹdab,*+ [søn] af Arʹni,*+ [søn] af Hezʹron,+ [søn] af Peʹrez,+ [søn] af Juda,+ 34  [søn] af Jakob,+ [søn] af Isak,+ [søn] af Abraham,+ [søn] af Taʹra,+ [søn] af Naʹkor,+ 35  [søn] af Seʹrug,+ [søn] af Reʹu,+ [søn] af Peʹleg,+ [søn] af Eʹber,+ [søn] af Sjeʹla,+ 36  [søn] af Keʹnan,* [søn] af Arpakʹsjad,+ [søn] af Sem,+ [søn] af Noa,+ [søn] af Leʹmek,+ 37  [søn] af Metuʹsalem,+ [søn] af Eʹnok,+ [søn] af Jeʹred,+ [søn] af Mahalalʹel,+ [søn] af Keʹnan,+ 38  [søn] af Eʹnosj,+ [søn] af Set,+ [søn] af Adam,+ [søn] af Gud.

Fodnoter

El.: „Tiberius Cæsars“. Gr.: Tiberiʹou Kaiʹsaros; lat.: Tiberii Caeʹsaris.
Dvs. Herodes Antipas, søn af Herodes den Store.
„landsdelshersker“. Ordr.: „tetrark (fjerdingsfyrste)“, en vasalfyrste underlagt den romerske kejser. Lat.: tetrarʹcha.
Se Till. 1D.
El.: „angeren“. Gr.: tēs metanoiʹas.
El.: „løn“. Lat.: stipenʹdiis.
Se v. 1, fdn. til „landsdelshersker“.
El.: „nedsænket“, „dyppet“. Gr.: baptisthenʹtos.
El.: „begyndte [at undervise]“.
El.: „som det var juridisk fastslået“.
Ordr.: „Salathiel“.
„Jesus“, אABVgSysJ18,22; SypJ17,21: „Jose(s)“.
„Jobel“, א*BSys.
„Sala“, א*BSys.
„Amminadab“, AVgSyp; B: „Admein“.
„Aram“, ADVgSyp. El.: „Ram“. Se 1Kr 2:9; Mt 1:3, 4.
„søn af Kenan“. Mangler i P75D i overensstemmelse med 1Mo 10:24; 11:12, 15; 1Kr 1:18.