Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER (1993-UDGAVEN)

Kolossenserne 2:1-23

2  For jeg ønsker I skal vide hvor stor en kamp+ jeg har for jer og for dem i Laodikeʹa+ og for alle dem som ikke har set mit ansigt i kødet,  for at deres hjerter må trøstes,+ idet de knyttes harmonisk sammen i kærlighed+ og føres til hele rigdommen i det der med fuld vished forstås,+ til nøjagtig kundskab om Guds hellige hemmelighed, nemlig Kristus.*+  Omhyggeligt skjult i ham er alle visdommens og kundskabens værdier.+  Dette siger jeg for at ingen skal føre jer bag lyset* med overtalende argumenter.+  For selv om jeg er fraværende i kødet, er jeg dog sammen med jer i ånden,+ idet jeg fryder mig og ser jeres gode orden+ og fastheden i jeres tro+ på Kristus.  Derfor, som I har modtaget Kristus Jesus, Herren, skal I fortsætte med at vandre i samhørighed+ med ham,  idet I er rodfæstede+ i ham og opbygges+ i ham og befæstes i troen,+ sådan som I er blevet oplært, idet I strømmer over med [tro]* i taksigelse.+  Pas på: måske vil der være nogen som vil føre+ jer bort som sit bytte ved den filosofi+ og det tomme bedrag*+ der er i overensstemmelse med menneskers overlevering, i overensstemmelse med verdens elementære+ ting og ikke i overensstemmelse med Kristus;  det er jo i ham at Guds væsens*+ hele fylde+ bor legemligt. 10  Og I er i besiddelse af en fylde i kraft af ham, som er hovedet for al regering og myndighed.+ 11  Ved tilknytning+ til ham er I også blevet omskåret med en omskærelse der ikke er gjort med hænder,+ ved at I blev afført kødets legeme,+ ved den omskærelse der hører Messias til, 12  idet I blev begravet med ham i [hans] dåb,*+ og ved tilknytning til ham blev I også oprejst+ sammen med [ham] ved [jeres] tro+ på Guds virke,+ han som oprejste ham fra de døde.+ 13  Og skønt I var døde i jeres overtrædelser og i jeres køds uomskårne tilstand, gjorde [Gud]* jer levende sammen med ham.+ Han tilgav os i sin godhed alle vore overtrædelser+ 14  og udslettede*+ det mod os rettede håndskrevne dokument,*+ med dets bestemmelser,+ det som gik imod os;+ og han tog det bort ved at nagle+ det til marterpælen.*+ 15  Efter at have afklædt regeringerne og myndighederne,+ stillede han dem offentligt til skue som besejrede,*+ idet han førte dem i triumftog+ ved hjælp af [marterpælen].* 16  Lad derfor ingen dømme+ jer angående spisen og drikken+ eller med hensyn til højtid+ eller nymånefest+ eller sabbat;*+ 17  for disse ting er en skygge+ af de kommende ting, men virkeligheden*+ hører Messias til.+ 18  Lad jer ikke berøve+ sejrsprisen+ af nogen som finder behag i [falsk] ydmyghed og engletilbedelse,* som „henholder sig til“* hvad han har set, opblæst uden grund af sit kødelige sind, 19  og som ikke holder fast ved hovedet,+ ved den fra hvem hele legemet, der forsynes og harmonisk sammenknyttes+ ved hjælp af sine led og ledbånd, fortsat vokser med den vækst som Gud giver.+ 20  Hvis I er døde+ sammen med Kristus i forhold til verdens+ elementære+ ting, hvorfor vil I da stadig, som om I levede i verden, gå ind under bestemmelserne:+ 21  „Tag ikke, smag ikke,+ rør ikke,“+ —  22  vedrørende ting som alle er bestemt til at forgå ved at blive brugt — i overensstemmelse med menneskers bud og lærdomme?+ 23  Det har jo ord for at være visdom, med sin selvvalgte form for tilbedelse* og [falske] ydmyghed og skånselsløse behandling af legemet;+ men det er uden værdi til bekæmpelse af kødets tilfredsstillelse.+

Fodnoter

„om Kristi Guds hellige hemmelighed“, P46B; א*AVg: „om Guds, Kristi (Jesu) Faders, hellige hemmelighed“.
El.: „skal overliste (bedrage) jer“.
„strømmer over i den“, BSyh,pArm; א*AVg: „strømmer over“.
Ordr.: „den tomme forførelse“.
„Guds væsens“. Ordr.: „guddommens (guddommelighedens)“. Gr.: tēs theoʹtētos; lat.: divinitaʹtis.
Ordr.: „i dåben“.
Ordr.: „han“.
Ordr.: „[efter at have] udvisket (udslettet)“.
El.: „den . . . håndskrevne pagt“.
Se Till. 5C.
„stillede . . . til skue som besejrede“. El.: „udstillede . . .“.
Ordr.: „den“ el. „ham“. Gr.: autōiʹ, dativ sing.
Ordr.: „sabbatter“.
El.: „det egentlige“. Ordr.: „legemet“. Gr.: to . . . sōʹma; lat.: corʹpus.
„-tilbedelse“. Lat.: religioʹne, „-religion“.
Citeret fra hedenske mysteriereligioners indvielsesritualer.
„selvvalgte (selvpålagte) form for tilbedelse“. Gr.: ethelothrēskiʹai; lat.: superstitioʹne, „overtro“.