Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Kolossenserne 1:1-29

1  Paulus, en Kristi Jesu apostel ved Guds vilje,+ og broderen Timoʹteus,+  til de hellige og troende og trofaste brødre i samhørighed+ med Kristus i Kolosʹsæ: Måtte I have ufortjent godhed og fred fra Gud, vor Fader.+  Vi takker+ altid Gud, vor Herre Jesu Kristi* Fader, når vi beder* for jer,+  idet vi har hørt om jeres tro i forbindelse med Kristus Jesus og om den kærlighed I har* til alle de hellige+  på grund af det håb+ som er henlagt til jer i himlene.+ Dette [håb] hørte I om før ved forkyndelsen af den gode nyheds sandhed,+  [den gode nyhed] som er nærværende hos jer, ligesom den bærer frugt+ og vokser+ i hele verden,+ ganske som [den har gjort] også blandt jer, lige fra den dag I hørte og fik nøjagtig kundskab om Guds ufortjente godhed+ i sandhed.+  Sådan har I lært af Eʹpafras,+ vor elskede medtræl, som er en trofast tjener* for Messias til gavn for os,  og som også har fortalt os om jeres kærlighed+ i åndelig henseende.*  Det er også grunden til at vi, fra den dag vi hørte [om det], ikke er holdt op med at bede for jer+ og anmode om at I må blive fyldt med den nøjagtige kundskab+ om hans vilje i al visdom+ og åndelig forståelse,+ 10  så I kan vandre Jehova*+ værdigt+ for fuldt ud at behage [ham], mens I fortsat bærer frugt i enhver god gerning+ og vokser i den nøjagtige+ kundskab om Gud, 11  idet I gøres stærke med al kraft, svarende til hans herligheds vælde,+ så I fuldt ud kan holde ud+ og være langmodige med glæde, 12  idet I takker Faderen, som har gjort jer egnede til at få del i de helliges+ arv+ i lyset.+ 13  Han har udfriet os fra mørkets myndighed+ og overført+ os til sin elskede+ søns rige;+ 14  ved hjælp af ham har vi vor udfrielse ved en løsesum, tilgivelsen af vore synder.+ 15  Han er den usynlige+ Guds billede,+ al skabnings førstefødte,+ 16  for ved hjælp af ham+ er alt [andet]* blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder.+ Alt [andet] er skabt ved ham+ og til ham. 17  Og han er før alt [andet],+ og ved ham eksisterer alt [andet],+ 18  og han er hovedet for legemet, menigheden.+ Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde,+ for at han kunne blive den første+ i alt; 19  for [Gud]* besluttede at lade hele fylden+ bo i ham 20  og gennem ham at forlige+ alt [andet]+ med sig — hvad enten det er* det på jorden eller det i himlene — ved at stifte fred+ ved blodet+ [han udgød] på marterpælen.*+ 21  Ja, jer som engang var udelukkede+ og fjender fordi jeres sind var rettet mod de gerninger der var onde,+ 22  har han nu forligt+ [med sig] ved hjælp af hans kødelige legeme gennem [hans] død,+ for at fremstille jer foran sig selv som hellige og dadelfri+ og uangribelige,+ 23  forudsat, naturligvis, at I forbliver i troen,+ grundfæstede+ og faste,+ og ikke rykkes bort fra håbet som hører den gode nyhed til som I har hørt+ og som er blevet forkyndt+ blandt al skabningen+ under himmelen. Denne [gode nyhed] er jeg, Paulus, blevet tjener for.+ 24  Nu fryder jeg mig over mine lidelser for jer,+ og jeg udfylder i mit kød hvad der mangler i Messias’ trængsler,+ til gavn for hans legeme, som er menigheden.+ 25  Jeg er blevet tjener+ for denne [menighed] i overensstemmelse med den husholdergerning+ fra Gud som er blevet givet mig, for med henblik på jer at forkynde Guds ord fuldt ud, 26  den hellige hemmelighed+ som har været skjult siden de tidligere tingenes ordninger*+ og siden de tidligere generationer. Men nu er den blevet gjort kendt+ for Guds hellige, 27  for hvem han har ønsket at bekendtgøre hvad denne hellige hemmeligheds+ herlige rigdom+ blandt nationerne består i. Det er Kristus+ i samhørighed med jer, håbet om [en andel i hans] herlighed.*+ 28  Det er ham vi forkynder,+ idet vi formaner hvert menneske og underviser hvert menneske i al visdom,+ for at vi kan fremstille hvert menneske som fuldendt,*+ i samhørighed med Kristus. 29  Med dette for øje slider jeg også i det, idet jeg kæmper energisk+ i overensstemmelse med hans virke+ som virker i mig med kraft.+

Fodnoter

„Kristi“, אAVgSyp; mangler i B.
„takker altid . . . når vi beder“. El.: „takker . . . idet vi altid beder“.
„den kærlighed I har“, אAVg; B: „kærligheden“.
„tjener“. Gr.: diaʹkonos; lat.: miniʹster (af miʹnus, „mindre“); J17,18(hebr.): mesjarethʹ.
Ordr.: „i ånd“.
„Jehova“, J7,8; אAB(gr.): tou kyriʹou; Vg: „Gud“. Se Till. 1D.
„alt [andet]“, som i Lu 11:41, 42.
Ordr.: „han“.
„hvad enten det er“, BD*Vg; P46אACDc: „ja, gennem ham, hvad enten det er“.
Se Till. 5C.
„tingenes ordninger“. El.: „tidsaldre“. Gr.: aiōʹnōn; lat.: saeʹculis; J17,22(hebr.): me‛ōlamīmʹ, „siden (fra) [tidligere] tingenes ordninger“.
Ordr.: „om herligheden“.
El.: „modent; fuldkomment“. Gr.: teʹleion.