Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Josua 21:1-45

21  Overhovederne for levitternes fædrenehuse* trådte nu frem for præsten Elea′zar+ og Josua,+ Nuns søn, og overhovederne for Israels sønners stammers fædrenehuse*  og talte til dem i Si′lo+ i Ka′na’ans land idet de sagde: „Jehova gav ved Moses påbud om at der skulle gives os byer at bo i med tilhørende græsgange til vore husdyr.“+  Så gav Israels sønner, på Jehovas befaling, levitterne+ disse byer med tilhørende græsgange af deres arvelod.+  Så faldt loddet for kehatitternes slægter,+ og tretten byer fra Judas stamme+ og fra simeonitternes stamme+ og fra Benjamins stamme+ kom ved lodkastning til at tilhøre præsten Arons sønner blandt levitterne.  Og de øvrige af Ke′hats sønner+ tilfaldt der ved lodkastning ti byer af E′fraims stammes+ slægter* og af Dans stamme+ og af Manas′ses halve stamme.+  Og Ger′sjons sønner+ tilfaldt der ved lodkastning tretten byer af Is′sakars stammes slægter+ og af A′sers stamme+ og af Naf′talis stamme+ og af Manas′ses halve stamme i Ba′san.+  Mera′ris sønner+ efter deres slægter tilfaldt der tolv byer af Rubens stamme+ og af Gads stamme+ og af Ze′bulons stamme.+  Således gav Israels sønner levitterne disse byer og deres græsgange+ ved lodkastning,+ sådan som Jehova havde påbudt ved Moses.+  Af Judas sønners stamme og af Si′meons sønners stamme afgav de så følgende byer som nævnes ved navn,+ 10  og de tilfaldt Arons sønner af kehatitternes slægter, af Le′vis sønner, for det første lod faldt for dem.+ 11  Og de gav dem Kir′jat-Ar′ba+ ([denne Ar′ba var] A′naks stamfader),+ det er He′bron,+ i Judas bjergland,+ og dens græsgange rundt om den; 12  men byens opland med dets fritliggende bebyggelser gav de Ka′leb, Jefun′nes søn, til ejendom.+ 13  Og præsten Arons sønner gav de tilflugtsbyen+ for manddraberen:+ He′bron+ og dens græsgange, samt Lib′na+ og dens græsgange, 14  Jat′tir+ og dens græsgange, og Esjtemo′a+ og dens græsgange, 15  Ho′lon*+ og dens græsgange, og De′bir+ og dens græsgange, 16  A′jin*+ og dens græsgange, og Jut′ta+ og dens græsgange, Bet-Sje′mesj+ og dens græsgange; ni byer fra disse to stammer. 17  Og fra Benjamins stamme: Gi′beon+ og dens græsgange, Ge′ba+ og dens græsgange, 18  A′natot+ og dens græsgange, og Al′mon*+ og dens græsgange; fire byer. 19  De byer som Arons sønner,+ præsterne, fik, udgjorde i alt tretten byer med tilhørende græsgange.+ 20  Og Ke′hats sønners slægter, [det vil sige] de øvrige levitter af Ke′hats sønner, tilfaldt der ved deres lod byer fra E′fraims stamme.+ 21  Og de gav dem tilflugtsbyen+ for manddraberen:+ Si′kem+ og dens græsgange+ i E′fraims bjergland, samt Ge′zer+ og dens græsgange, 22  Kibza′jim*+ og dens græsgange, og Bet-Ho′ron+ og dens græsgange; fire byer. 23  Og fra Dans stamme: El′teke og dens græsgange, Gib′beton+ og dens græsgange, 24  Aj′jalon+ og dens græsgange, Gat-Rim′mon+ og dens græsgange; fire byer. 25  Og fra Manas′ses halve stamme: Ta′anak+ og dens græsgange, og Gat-Rim′mon og dens græsgange; to byer. 26  Det var i alt ti byer med tilhørende græsgange som tilfaldt de øvrige slægter af Ke′hats sønner. 27  Og Ger′sjons sønner,+ af levitternes slægter, tilfaldt der fra Manas′ses halve stamme+ tilflugtsbyen for manddraberen: Go′lan+ i Ba′san og dens græsgange, samt Be’esj′tera*+ og dens græsgange; to byer. 28  Og fra Is′sakars stamme:+ Kisj′jon+ og dens græsgange, Dab′rat+ og dens græsgange, 29  Jar′mut*+ og dens græsgange, En-Gan′nim+ og dens græsgange; fire byer. 30  Og fra A′sers stamme:+ Mi′sjal+ og dens græsgange, Ab′don+ og dens græsgange, 31  Hel′kat+ og dens græsgange, og Re′hob+ og dens græsgange; fire byer. 32  Og fra Naf′talis stamme:+ tilflugtsbyen+ for manddraberen:+ Ke′desj+ i Galilæ′a* og dens græsgange, samt Ham′mot-Dor+ og dens græsgange, og Kar′tan* og dens græsgange; tre byer. 33  Gersjonitternes byer efter deres slægter udgjorde i alt tretten byer med tilhørende græsgange. 34  Og Mera′ris sønners slægter,+ de øvrige levitter, tilfaldt der fra Ze′bulons stamme:+ Jok′neam+ og dens græsgange, Kar′ta og dens græsgange, 35  Dim′na*+ og dens græsgange, Na′halal+ og dens græsgange; fire byer. 36  Og fra Rubens stamme:+ Be′zer+ og dens græsgange, og Ja′haz+ og dens græsgange, 37  Ke′demot+ og dens græsgange, og Me′fa’at+ og dens græsgange; fire byer.* 38  Og fra Gads stamme:+ tilflugtsbyen for manddraberen: Ra′mot i Gi′lead+ og dens græsgange, samt Mahana′jim+ og dens græsgange, 39  Hesj′bon+ og dens græsgange, Ja′zer+ og dens græsgange; i alt fire byer. 40  De byer der tilfaldt Mera′ris sønner+ som deres lod, efter deres slægter, de øvrige af levitternes slægter, udgjorde i alt tolv byer. 41  Alle levitternes byer midt i Israels sønners ejendom udgjorde otteogfyrre byer,+ med tilhørende græsgange.+ 42  Disse byer lå hver med deres græsgange rundt omkring sig — sådan forholdt det sig med alle disse byer.+ 43  Således gav Jehova Israel hele det land som han havde svoret at ville give deres forfædre,+ og de tog det i besiddelse+ og bosatte sig i det. 44  Desuden gav Jehova dem hvile+ hele vejen rundt, ganske som han havde tilsvoret+ deres forfædre, og ikke én af alle deres fjender holdt stand over for dem.+ Jehova gav alle deres fjender i deres hånd.+ 45  Ikke ét af alle de gode løfter som Jehova havde givet Israels hus slog fejl; alt gik i opfyldelse.+

Fodnoter

Ordr.: „fædre“.
Ordr.: „fædre“.
If. M; LXX(SyVg): „af Efraims stamme“.
„Hilen“ i 1Kr 6:58.
„Alemet“ i 1Kr 6:60.
„Jokmeam“ i 1Kr 6:68.
„Asjtarot“ i 1Kr 6:71.
„Remet“ i 19:21; i 1Kr 6:73 „Ramot“.
Se 20:7, fdn. til „Galilæa“.
„Kirjatajim“ i 1Kr 6:76.
„Rimmono“ i 1Kr 6:77.
V. 36, 37 if. nogle hebr. mss., LXXSyVgc og 1Kr 6:63, 78, 79 (Sy nævner disse fire byer fra v. 34a); v. 36, 37 mangler i Al, Ca og L, sandsynligvis pga. en afskriverfejl da både v. 35 og v. 37 ender med ordene „fire byer“.