Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER (1993-UDGAVEN)

Job 3:1-26

3  Derefter åbnede Job sin mund idet han nedkaldte ondt over sin dag.+  Og Job tog til orde og sagde:   „Lad den dag jeg blev født forgå,+og den nat man sagde: ’En mand* er blevet undfanget.’   Lad den dag blive mørke.Lad ikke Gud* søge den ovenfra,og lad ikke dagslyset skinne på den.   Lad mørke og dunkelhed* købe den tilbage.Lad regnskyer hvile over den.Lad formørkelse af dagen skræmme den.+   Lad mulmet tage den nat;+lad den ikke glæde sig blandt årets dage;lad den ikke indgå i månemånedernes tal.   Se, lad den nat blive ufrugtbar;lad ikke glædesråb lyde i den;+   lad dem der forbander* dagen udtale en forbandelse over den,dem der er rede til at vække Livʹjatan;*+   lad dens skumrings stjerner formørkes;lad den vente på lys uden at det kommer,og lad den ikke se daggryets stråler; 10  for den lukkede ikke moderlivets døre+for således at skjule elendighed for mine øjne. 11  Hvorfor kunne jeg ikke dø fra moders skød,+komme ud af moders liv og derpå udånde? 12  Hvorfor var der knæ der kom mig i møde,og hvorfor bryster+ som jeg kunne die? 13  Ellers ville jeg nu have ligget og haft ro,+ville jeg have sovet, ja, hvilet mig+ 14  sammen med konger og jordens rådgivere,+som bygger sig øde steder,*+ 15  eller med fyrster som har guld,som fylder deres huse med sølv; 16  eller som en bortgemt dødfødt+ ville jeg ikke have været til,som børn der ikke har set lyset.+ 17  Dér er de ugudeliges uro ophørt,+og dér hviler de hvis kræfter er opbrugt.+ 18  Fangerne er alle uden bekymring;de hører ikke arbejdsfogedens røst.+ 19  Små og store er lige dér,+og trællen er fri fra sin herre.* 20  Hvorfor giver han lys til den der har elendighed,og liv til dem hvis sjæl er bitter,+ 21  dem som venter på døden uden at den kommer+skønt de graver mere efter den end efter skjulte skatte — 22  dem som fryder sig med jubel,*glæder sig over at nå til graven? 23  [Hvorfor giver han lys] til en mand* hvis vej er skjult,+og hvem Gud* spærrer for?+ 24  For mine suk kommer før min mad,+og mine brøl vælder frem som vand.+ 25  For en rædsel griber mig, og den kommer over mig,og det jeg gruer for, kommer til mig.+ 26  Jeg har ikke været fri for bekymring og har ikke haft ro,heller ikke haft hvile, og dog kommer uro.“

Fodnoter

„en mand“. Hebr.: ghaʹvær, en fysisk stærk mand, en våbenfør mand.
„Gud“. Hebr.: ’Ælōʹah, sing. af ’Ælohīmʹ. ’Ælōʹah forekommer 41 gange i Jobs Bog og 16 gange i de øvrige bøger i M. Se 5Mo 32:15, fdn. til „Gud“.
Ordr.: „dødsskygge“.
„dem der forbander“. Hebr.: ’orerēʹ (af ’ararʹ); ikke det samme ord som i 1:5, 11; 2:5, 9.
„Livjatan“, MSyVg; LXX: „det store havuhyre“.
„øde steder“. „Pyramider“, ved en tekstrettelse.
„fra sin herre“. Hebr.: me’adhonawʹ, majestætsflertal.
„over en stenhob“, ved en lille korrektion af M, som en parallel til „graven“ i samme v.
„til en mand“. Hebr.: leghæʹvær. Se v. 3, fdn.
Se v. 4, fdn.