Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER (1993-UDGAVEN)

Jeremias 44:1-30

44  Det ord der kom til Jeremias til alle jøderne som boede i Ægyptens land,+ dem der boede i Migʹdol+ og i Takpanʹkes+ og i Nof*+ og i Paʹtros’ land,+ idet der blev sagt:  „Således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt: ’I har selv set hele den ulykke som jeg har bragt over Jerusalem+ og over alle Judas byer, og se, de er i dag øde steder, og ingen bor der.+  Det er på grund af deres ondskab som de øvede for at krænke mig ved at gå hen og bringe røgofre+ til og tjene andre guder som de ikke selv har kendt, hverken I eller jeres forfædre.+  Og jeg blev ved med at sende alle mine tjenere profeterne til jer, idet jeg sendte dem igen og igen+ og sagde: „Gør dog ikke denne vederstyggelighed som jeg hader.“+  Men de hørte ikke efter+ og bøjede ikke deres øre, så de vendte om fra deres ondskab ved ikke at bringe røgofre til andre guder.+  Derfor blev min forbitrelse og min vrede udøst, og den brændte i Judas byer og på Jerusalems gader;+ og de blev til øde steder, en ødemark, som de er i dag.’+  Og nu, således har Jehova, Hærstyrkers Gud, Israels Gud, sagt: ’Hvorfor volder I jeres sjæle stor ulykke,+ så mand og kvinde, barn og diende udryddes blandt jer,+ af Judas midte, uden at der levnes jer en rest?  I krænker mig jo med jeres hænders gerninger ved at bringe røgofre til andre guder+ i Ægyptens land — som I er taget til for at bo dér som udlændinge — så I udryddes og så I bliver en forbandelse og en forsmædelse blandt alle jordens nationer.+  Har I glemt jeres forfædres onde handlinger+ og Judas kongers onde handlinger+ og deres hustruers onde handlinger+ og jeres egne onde handlinger og jeres hustruers onde handlinger,+ som de har øvet i Judas land og på Jerusalems gader? 10  Og frem til denne dag har de ikke været sønderknust,+ og de har ikke været bange+ og har ikke vandret efter min lov+ og efter mine forskrifter som jeg har lagt frem for jer og for jeres forfædre.’+ 11  Derfor, således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt: ’Se, jeg retter mit ansigt mod jer til [jeres] ulykke, og for at udrydde hele Juda.+ 12  Og jeg vil tage Judas rest, dem der satte sig for at tage til Ægyptens land og bo dér som udlændinge,+ og de skal alle møde deres endeligt i Ægyptens land.+ De vil falde for sværd; [og] de vil møde deres endeligt ved hungersnød,+ fra den mindste til den største; ved sværd og ved hungersnød kommer de til at dø. Og de skal blive et forbandelsesord, noget man forfærdes over og en forbandelse og en forsmædelse.+ 13  Og jeg vil hjemsøge dem der bor i Ægyptens land, ligesom jeg hjemsøgte Jerusalem, med sværd, med hungersnød og med pest.+ 14  Og af Judas rest som er kommet til Ægyptens land+ for at bo dér som udlændinge, vil der ikke være nogen undslupne eller overlevende til at vende tilbage til Judas land, som deres sjæl længes efter at vende tilbage til for at bo dér;+ for de vender ikke tilbage, med undtagelse af enkelte undslupne.’“ 15  Og alle mændene som vidste at deres hustruer havde bragt røgofre til andre guder,*+ og alle kvinderne der stod som en stor forsamling, og hele folket der boede i Ægyptens land,+ i Paʹtros,+ svarede da Jeremias og sagde: 16  „Hvad det ord angår som du har talt til os i Jehovas navn, så hører vi ikke på dig;+ 17  men vi vil visselig handle efter hvert ord som er udgået af vor mund+ om at bringe røgofre til ’himmelens dronning’*+ og udgyde* drikofre+ til hende, sådan som vi selv+ og vore forfædre,+ vore konger+ og vore fyrster gjorde i Judas byer og på Jerusalems gader, da vi blev mættet med brød og havde det godt og ikke så nogen ulykke.+ 18  Men siden vi holdt op med at bringe røgofre til ’himmelens dronning’+ og udgyde drikofre til hende, har vi manglet alt, og ved sværd og ved hungersnød har vi mødt vort endeligt.+ 19  Og dengang* vi bragte røgofre til ’himmelens dronning’+ og [var opsat på] at udgyde drikofre til hende,+ var det da uden at spørge vore mænd vi lavede offerkager til hende for at lave et billede af hende, og udgød drikofre til hende?“+ 20  Da sagde Jeremias til hele folket, til de våbenføre mænd og til kvinderne og til hele folket, som svarede ham på den måde: 21  „De røgofre som I bragte i Judas byer og på Jerusalems gader,+ I+ og jeres forfædre,+ jeres konger+ og jeres fyrster+ og landets folk,* var det ikke dem Jehova huskede og som da opkom i hans hjerte?+ 22  Til sidst kunne Jehova ikke længere udholde det på grund af jeres onde handlinger, på grund af de vederstyggeligheder I havde gjort,+ og så blev jeres land et øde sted og noget man forfærdes over og en forbandelse, uden indbyggere, som det er i dag.+ 23  Fordi I bragte røgofre+ og syndede mod Jehova+ og ikke adlød Jehovas røst+ og ikke vandrede efter hans lov+ og efter hans forskrifter og efter hans formaninger, derfor er denne ulykke hændt jer som [det er sket] i dag.“+ 24  Og Jeremias fortsatte med at sige til hele folket og til alle kvinderne: „Hør Jehovas ord, hele Juda som er i Ægyptens land.+ 25  Således har Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, sagt: ’Hvad angår jer og jeres hustruer,+ så har I kvinder talt med jeres mund (og med jeres hænder har I fuldbyrdet det), idet I har sagt: „Vi vil visselig holde vore løfter, som vi har givet,+ om at bringe røgofre til ’himmelens dronning’+ og udgyde drikofre til hende.“+ I kvinder skal visselig opfylde jeres løfter og visselig holde jeres løfter.’ 26  Derfor, hør Jehovas ord, hele Juda som bor i Ægyptens land:+ ’„Se, jeg har svoret ved mit store navn,“+ har Jehova sagt, „at mit navn ikke mere skal nævnes i hele Ægyptens land af nogen judæisk mands* mund+ der [ellers] siger: ’Så sandt den suveræne Herre Jehova lever!’+ 27  Se, jeg våger over dem til [deres] ulykke og ikke til [deres] lykke;+ og alle Judas mænd som er i Ægyptens land skal møde deres endeligt ved sværd og ved hungersnød, indtil de ophører med at være til.+ 28  Og de der undslipper sværdet vil vende tilbage fra Ægyptens land til Judas land, få i tal;+ og alle de af Judas rest som kommer til Ægyptens land for at bo dér som udlændinge, vil få at vide hvis ord der går i opfyldelse, mit eller deres.“’“+ 29  „’Og dette,’ lyder Jehovas udsagn, ’er tegnet for jer+ på at jeg vil hjemsøge jer på dette sted, så I kan vide at mine ord helt sikkert vil gå i opfyldelse på jer til [jeres] ulykke:+ 30  Således har Jehova sagt: „Se, jeg giver Farao Hofʹra, Ægyptens konge,+ i hans fjenders hånd og i deres hånd som efterstræber hans sjæl,+ ligesom jeg har givet Zedekiʹas, Judas konge, i Nebukadreʹzars, Babylons konges, hånd, han som var hans fjende og som efterstræbte hans sjæl.“’“+

Fodnoter

„Nof“, M; TSy: „Mafas (Memfis)“; Vg: „Memfis“.
„til . . . guder“. Hebr.: le’lohīmʹ.
„til arbejdet for (dyrkelsen af) himmelen“, ca. 30 hebr. mss. Jf. 7:18, fdn. til „til ’himmelens dronning’“.
På hebr. er denne verbalform en infinitivus absolutus.
„Og dengang“, M; Sy: „Og alle kvinderne svarede og sagde: ’Dengang’“.
„og landets folk“. Hebr.: we‛amʹ ha’aʹræts.
„nogen . . . mands“. Hebr.: kål-’īsjʹ.