Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Ezra 7:1-28

7  Og efter disse begivenheder, under kong Artaxerʹxes+ af Persiens regering, [drog] Ezʹra+ — søn af Seraʹja,+ søn af Azarʹja, søn af Hilkiʹja,+  søn af Sjalʹlum,+ søn af Zaʹdok, søn af Aʹhitub,+  søn af Amarʹja,+ søn af Azarʹja,+ søn af Meʹrajot,+  søn af Zeraʹja,+ søn af Uzʹzi,+ søn af Bukʹki,+  søn af Abisjuʹa,+ søn af Piʹnehas,+ søn af Eleaʹzar,+ søn af den overordnede præst*+ Aron+ —   denne Ezʹra drog op fra Babylon. Og han var skriftlærd,+ velbevandret i Mose lov,+ som Jehova, Israels Gud, havde givet; og eftersom Jehova hans Guds hånd var over ham, gav kongen ham alt hvad han anmodede om.+  Altså drog nogle af Israels sønner og af præsterne+ og levitterne+ og sangerne+ og portvagterne+ og neʹtinim-folkene+ op til Jerusalem i kong Artaxerʹxes’+ syvende år.  Og han kom da til Jerusalem i den femte måned i dette kongens syvende år.  For han havde selv fastsat afrejsen fra Babylon til den første [dag] i den første måned, og den første [dag] i den femte måned kom han til Jerusalem, eftersom Guds gode hånd var over ham.+ 10  For Ezʹra havde i sit hjerte+ taget en fast beslutning om at rådspørge Jehovas lov+ og handle [efter den]+ og undervise+ i forordninger+ og lovbud+ i Israel. 11  Og dette er en afskrift af det brev som kong Artaxerʹxes gav præsten Ezʹra, den skriftlærde,+ skriftlærd med hensyn til Jehovas buds ord og hans forordninger til Israel: 12 * „Artaxerʹxes,+ kongernes konge,+ til præsten Ezʹra, skriftlærd med hensyn til himmelens Guds+ lov: [Måtte din fred] være fuldendt.+ Og nu: 13  Af mig udstedes hermed en befaling+ om at enhver af Israels folk i mit rige,+ og af deres præster og levitter, som er villig til at rejse til Jerusalem, skal rejse sammen med dig.+ 14  Eftersom [du] er sendt af kongen og hans syv rådgivere+ for at foretage en undersøgelse+ i Juda og Jerusalem i forbindelse med din Guds+ lov+ som er i din hånd, 15  og for at bringe det sølv og guld som kongen og hans rådgivere har givet frivilligt+ til Israels Gud, hvis bolig er i Jerusalem,+ 16  samt alt det sølv og guld som du modtager i alle Babylons provinser, sammen med folkets+ og præsternes gave som de giver frivilligt til deres Guds hus,+ som er i Jerusalem, 17  skal du omgående for disse penge købe tyre,+ væddere,+ lam+ og deres tilhørende kornofre+ og deres tilhørende drikofre,+ og du skal frembære dem på alteret i jeres Guds hus,+ som er i Jerusalem.+ 18  Og du og dine brødre kan gøre hvad det efter jeres mening er godt at gøre med resten af sølvet og guldet,+ i overensstemmelse med jeres Guds vilje.+ 19  Og de kar+ som man har givet dig til tjenesten ved din Guds hus, skal du aflevere fuldtalligt foran Gud i Jerusalem.+ 20  Og resten af hvad der er nødvendigt til din Guds hus [og] som det påhviler dig at udrede, skal du udrede fra det kongelige skatkammer.+ 21  Og jeg selv, kong Artaxerʹxes, har udstedt en befaling+ til alle skatmestre+ på den anden side af Floden+ om at alt hvad præsten Ezʹra,+ den skriftlærde med hensyn til himmelens Guds lov, beder jer om, skal udføres omgående, 22  indtil hundrede talenter*+ sølv og hundrede kor*+ hvede og hundrede bat*+ vin+ og hundrede bat olie+ og salt+ i ubegrænset mængde. 23  Lad alt det som himmelens Gud befaler,+ blive udført med iver+ for himmelens Guds+ hus, så der ikke kommer vrede over kongens rige og hans sønner.+ 24  Og det bekendtgøres for jer vedrørende alle præsterne+ og levitterne,+ musikerne,*+ dørvogterne,+ neʹtinim-folkene+ og tjenerne ved dette Guds hus: det er ikke tilladt at pålægge dem skat, afgift+ eller told.+ 25  Og du, Ezʹra, indsæt med den visdom+ fra din Gud som du er i besiddelse af, voldgiftsmænd og dommere, så de kan dømme+ hele folket på den anden side af Floden, alle dem som kender din Guds love. Og den som ikke kender [dem], skal I undervise.+ 26  Og enhver som ikke handler efter din Guds lov+ og kongens lov, på ham skal dommen omgående eksekveres, hvad enten den lyder på død+ eller landflygtighed+ eller pengebøde+ eller fængsel.“* 27  Velsignet være Jehova, vore forfædres Gud,+ som indgav dette i kongens hjerte:+ at hædre+ Jehovas hus, som er i Jerusalem. 28  Og mig har han vist loyal hengivenhed+ over for kongen og hans rådgivere+ samt alle kongens mægtige fyrster. Jeg tog da mod til mig, eftersom Jehova min Guds hånd+ var over mig, og samlede de overhoveder for Israel som skulle rejse derop sammen med mig.

Fodnoter

Ordr.: „hovedpræsten“. Hebr.: hakkohenʹ haro’sjʹ; Vg: „præsten fra begyndelsen“.
Anden del af Ezras Bog skrevet på aram. begynder her og slutter med v. 26. Se 4:8, fdn.
Se 8:26, fdn.
En kor svarer til 220 l.
En bat svarer til 22 l. Se Ez 45:11, fdnr.
El.: „sangerne [der sang til musikledsagelse]“.
Anden del af Ezras Bog skrevet på aram. slutter her. Se v. 12, fdn.