Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Ezra 4:1-24

4  Da Judas og Benjamins modstandere+ hørte at de landflygtige+ var ved at bygge et tempel for Jehova, Israels Gud,  gik de til Zerubba′bel+ og til overhovederne+ for fædrenehusene og sagde til dem: „Lad os bygge sammen med jer,+ for vi søger jeres Gud ligesom I selv,+ og det er ham vi har ofret til lige siden kong Asarhad′don+ af Assyriens dage, han som førte os herop.“+  Zerubba′bel og Je′sjua+ og resten af overhovederne+ for fædrenehusene i Israel sagde imidlertid: „I kan ikke være fælles med os* om at bygge et hus for vores Gud,+ for vi alene vil sammen bygge for Jehova, Israels Gud, sådan som kong Ky′ros,+ Persiens konge, har påbudt os.“  Derpå blev landets befolkning ved med at svække+ hænderne på Judas folk og afskrække dem fra at bygge,+  og de lejede+ rådgivere imod dem til at forpurre deres planer, alle kong Ky′ros af Persiens dage, frem til kong Dari′us+ af Persiens regering.  Og under Ahasve′rus’ regering, i begyndelsen af hans regering, skrev de en anklage+ mod Jerusalems og Judas indbyggere.  Og i Artaxer′xes’ dage skrev Bisj′lam, Mit′redat, Ta′be’el og resten af hans embedsfæller til kong Artaxer′xes af Persien, og brevet var skrevet med aramaisk skrift og oversat til aramaisk.+ 8*  Regeringsembedsmanden Re′hum og skriveren Sjim′sjaj skrev et brev mod Jerusalem til kong Artaxer′xes som følger —   derpå [sendte]* regeringsembedsmanden Re′hum+ og skriveren Sjim′sjaj og resten af deres embedsfæller, dommerne og amtmændene på den anden side af Floden,+ sekretærerne,+ erekitterne,+ babylonierne,+ susanitterne,+ det vil sige elamitterne,+ 10  og resten af de nationer+ som den store og ærede Asenap′par*+ førte i landflygtighed og lod bosætte sig i Sama′rias byer,+ og de andre på den anden side af Floden, [brevet] — og nu 11  er dette en afskrift af det brev som de sendte angående dette: „Til kong Artaxer′xes+ [fra] dine tjenere, mændene på den anden side af Floden. Og nu: 12  Kongen skal vide at de jøder som er draget op fra dig til os, er kommet til Jerusalem. De er i færd med at genopbygge den oprørske og onde by, og de er ved at være færdige med muren+ og de reparerer fundamentet. 13  Nu skal kongen vide at hvis denne by bliver genopbygget og dens mure bliver gjort færdige, vil de hverken give skat,+ afgift+ eller told, og det vil være til tab for kongernes skatkamre.+ 14  Eftersom vi spiser paladsets salt* og det ikke vil være rigtigt af os at se kongen miste noget, har vi derfor nu sendt bud og ladet kongen det vide, 15  sådan at man kan undersøge [sagen] i dine forfædres optegnelser.+ Du vil da i optegnelserne finde og erfare at denne by er en oprørsk by og en som volder konger og provinser tab, og i den har der siden fortids dage været folk som gjorde opstand. Det er derfor at denne by er blevet lagt øde.+ 16  Vi lader kongen vide at hvis denne by bliver genopbygget og dens mure gjort færdige, så vil du ikke have nogen andel på den anden side af Floden.“*+ 17  Kongen sendte en redegørelse til regeringsembedsmanden Re′hum+ og skriveren Sjim′sjaj og resten af deres embedsfæller+ som boede i Sama′ria, og resten på den anden side af Floden: „Fred* [være med jer]!+ Og nu: 18  Det officielle brev som I har sendt os,* er blevet oplæst tydeligt for mig; 19  og jeg har udstedt en befaling, og man har undersøgt+ og fundet at denne by siden fortids dage har rejst sig mod konger, og i den har man gjort oprør og opstand.+ 20  Og der har været stærke konger+ over Jerusalem, idet de regerede over hele området på den anden side af Floden,+ og man gav dem skat, afgift og told.+ 21  Udsted nu en befaling om at disse våbenføre mænd skal standse, sådan at byen dér ikke bliver genopbygget før der udstedes en befaling af mig. 22  Og vogt jer for at være efterladende i forbindelse med at gribe ind over for dette, at ikke skaden gøres større til tab for kongerne.“+ 23  Efter at en afskrift af dette officielle brev fra kong Artaxer′xes nu var blevet læst op for Re′hum+ og skriveren Sjim′sjaj+ og deres embedsfæller,+ tog de i hast til Jerusalem til jøderne og standsede dem med våbenmagt.*+ 24  Da standsede arbejdet på Guds hus, som var i Jerusalem, og det forblev standset indtil perserkongen Dari′us’+ andet regeringsår.

Fodnoter

Ordr.: „[Der er] intet til jer og til os“. Et hebr. idiom. Se Till. 7B.
Ezras Bog er skrevet på aram. fra dette vers til 6:18.
„[sendte] . . . [brevet]“, v. 9 og 10. I M mangler tilsyneladende et verbum. LXX: „Således har . . . dømt“.
El.: „Osnappar“. Aram.: ’Åsnappar′. Dette er en forkortet gengivelse af navnet på assyrerkongen Assurbanipal; ligesom på persisk, der ikke har noget l, har man på aram. erstattet det afsluttende l med et r.
„spiser . . . salt“. I oldtiden et udtryk der betød at man fik løn (jf. ordet „salær“) for en udført tjeneste.
Dvs. Eufrat.
Aram.: sjelam′. En indledende hilsen.
„os“, majestætsflertal.
El.: „med en hær“. Ordr.: „med arm og styrke“.