Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Ezra 2:1-70

2  Og dette er provinsens*+ sønner som drog op fra de landflygtiges+ fangenskab, dem som kong Nebukadne′zar af Babylon havde ført i landflygtighed+ til Babylon og som siden vendte tilbage+ til Jerusalem og Juda,+ hver til sin by,  dem som kom sammen med Zerubba′bel,+ Je′sjua,*+ Nehem′ja, Sera′ja,*+ Re’ela′ja,* Mor′dokaj, Bil′sjan, Mis′par,* Big′vaj, Re′hum,* Ba′ana. Antallet af mænd i Israels folk:  Pa′rosj’ sønner:+ to tusind et hundrede og tooghalvfjerds;  Sjefat′jas sønner:+ tre hundrede og tooghalvfjerds;  A′ras sønner:+ syv hundrede og femoghalvfjerds;  Pa′hat-Mo′abs* sønner,+ af Je′sjuas [og] Jo′abs sønner:+ to tusind otte hundrede og tolv;  E′lams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds;  Zat′tus sønner:+ ni hundrede og femogfyrre;  Zak′kajs sønner:+ syv hundrede og tres; 10  Ba′nis* sønner:+ seks hundrede og toogfyrre; 11  Be′bajs sønner:+ seks hundrede og treogtyve; 12  Az′gads sønner:+ et tusind to hundrede og toogtyve; 13  Adoni′kams sønner:+ seks hundrede og seksogtres; 14  Big′vajs sønner:+ to tusind og seksoghalvtreds; 15  A′dins sønner:+ fire hundrede og fireoghalvtreds; 16  A′ters sønner,+ Hizki′jas [sønner]: otteoghalvfems; 17  Be′zajs sønner:+ tre hundrede og treogtyve; 18  Jo′ras* sønner: et hundrede og tolv; 19  Ha′sjums sønner:+ to hundrede og treogtyve; 20  Gib′bars* sønner:+ femoghalvfems; 21  Betlehems sønner:+ et hundrede og treogtyve; 22  mændene fra Neto′fa:+ seksoghalvtreds; 23  mændene fra A′natot:+ et hundrede og otteogtyve; 24  Az′mavets sønner:+ toogfyrre; 25  Kir′jat-Je′arims,+ Kefi′ras og Be′erots sønner: syv hundrede og treogfyrre; 26  Ra′mas+ og Ge′bas+ sønner: seks hundrede og enogtyve; 27  mændene fra Mik′mas:+ et hundrede og toogtyve; 28  mændene fra Be′tel+ og Aj:+ to hundrede og treogtyve; 29  Ne′bos sønner:*+ tooghalvtreds; 30  Mag′bisj’ sønner: et hundrede og seksoghalvtreds; 31  den anden E′lams sønner:+ et tusind to hundrede og fireoghalvtreds; 32  Ha′rims sønner:+ tre hundrede og tyve; 33  Lods,+ Ha′dids+ og O′nos+ sønner: syv hundrede og femogtyve; 34  Jerikos sønner:+ tre hundrede og femogfyrre; 35  Sena′as sønner:+ tre tusind seks hundrede og tredive. 36  Præsterne:+ Jeda′jas+ sønner af Je′sjuas+ hus: ni hundrede og treoghalvfjerds; 37  Im′mers sønner:+ et tusind og tooghalvtreds; 38  Pasj′hurs sønner:+ et tusind to hundrede og syvogfyrre; 39  Ha′rims sønner:+ et tusind og sytten. 40  Levitterne:+ Je′sjuas+ og Kad′miels+ sønner, af Hodav′jas sønner:+ fireoghalvfjerds. 41  Sangerne, A′safs sønner:+ et hundrede og otteogtyve. 42  Portvagternes sønner, Sjal′lums sønner,+ A′ters sønner,+ Tal′mons+ sønner, Ak′kubs+ sønner, Hati′tas sønner,+ Sjo′bajs sønner, dem alle: et hundrede og niogtredive. 43  Ne′tinim-folkene:*+ Zi′has sønner, Hasu′fas sønner, Tab′baots sønner,+ 44  Ke′ros’ sønner, Si′ahas sønner, Pa′dons sønner,+ 45  Leba′nas sønner, Haga′bas sønner, Ak′kubs sønner, 46  Ha′gabs sønner, Sal′majs sønner,+ Ha′nans sønner, 47  Gid′dels sønner, Ga′hars sønner,+ Rea′jas sønner, 48  Re′zins sønner,+ Neko′das sønner, Gaz′zams sønner, 49  Uz′zas sønner, Pase′as sønner,+ Be′sajs sønner, 50  As′nas sønner, Me′unims sønner, Nefu′sims sønner,+ 51  Bak′buks sønner, Haku′fas sønner, Har′hurs sønner,+ 52  Baz′luts sønner, Mehi′das sønner, Har′sjas sønner,+ 53  Bar′kos’ sønner, Si′seras sønner, Te′mas sønner,+ 54  Nezi′as sønner, Hati′fas sønner.+ 55  Salomons tjeneres sønner:+ So′tajs sønner, So′ferets sønner, Peru′das sønner,+ 56  Ja′alas sønner, Dar′kons sønner, Gid′dels sønner,+ 57  Sjefat′jas sønner, Hat′tils sønner, Po′keret-Hazzeba′jims sønner, A′mis sønner.+ 58  Alle ne′tinim-folkene+ og Salomons tjeneres sønner udgjorde tre hundrede og tooghalvfems.+ 59  Og dette var dem der drog op fra Tel-Me′la, Tel-Har′sja, Ke′rub, Ad′don [og] Im′mer, men de kunne ikke gøre rede for deres fædrenehus og deres æt,*+ om de stammede fra Israel: 60  Dela′jas sønner, Tobi′jas sønner, Neko′das sønner:+ seks hundrede og tooghalvtreds. 61  Og af præsternes sønner:+ Haba′jas sønner, Hak′koz’+ sønner, Barzil′lajs sønner,+ han som tog en af gileaditten Barzil′lajs+ døtre til hustru og blev kaldt med deres navn. 62  Disse søgte efter hvor deres [slægt] var indskrevet, så de kunne lade sig indregistrere, men de fandtes ikke, så de blev udelukket fra præsteembedet som urene.+ 63  Tirsja′taen*+ sagde derfor til dem at de ikke måtte spise af det højhellige+ før der fremstod en præst med U′rim+ og Tum′mim.* 64  Hele menigheden* under ét+ udgjorde toogfyrre tusind tre hundrede og tres,+ 65  foruden deres trælle og trælkvinder, som udgjorde syv tusind tre hundrede og syvogtredive; og de havde to hundrede sangere+ og sangerinder. 66  Deres heste udgjorde syv hundrede og seksogtredive; deres muldyr, to hundrede og femogfyrre;+ 67  deres kameler, fire hundrede og femogtredive; æslerne, seks tusind syv hundrede og tyve.+ 68  Og nogle af overhovederne+ for fædrenehusene+ gav frivillige+ gaver til den [sande] Guds hus da de kom til Jehovas hus,+ som var i Jerusalem,+ sådan at det kunne blive rejst på sit sted.+ 69  Efter hvad de magtede gav de enogtres tusind gulddrakmer*+ og fem tusind sølvminer*+ og et hundrede præstekjortler+ til skatkammeret der rummede hvad der skulle bruges til arbejdet. 70  Og præsterne og levitterne og nogle af folket,+ og sangerne og portvagterne og ne′tinim-folkene bosatte sig derpå i deres byer, og hele Israel i sine byer.+

Fodnoter

„provinsens“. Lat.: provin′ciae.
„Jesjua“. Hebr.: Jesju′a‛; Hag 1:1 og Zak 3:1: „Josua“; LXX: „Jesus“.
„Azarja“ i Ne 7:7.
„Ra’amja“ i Ne 7:7.
„Misperet“ i Ne 7:7.
„Nehum“ i Ne 7:7.
Betyder „Moabs landshøvding“.
„Binnujs“ i Ne 7:15.
„Harifs“ i Ne 7:24.
„Gibeons“ i Ne 7:25.
„mændene fra det andet Nebo“ i Ne 7:33.
„Netinim-folkene“. El.: „Tempeltrællene“. Ordr.: „De givne“. Hebr.: hanNethīnīm′. Jf. 4Mo 3:9, fdn.
Ordr.: „sæd“.
„Tirsjataen“. Hebr.: hatTirsja′tha’, den persiske betegnelse for en landshøvding over en provins.
Se 2Mo 28:30, fdn. til „Urim og Tummim“.
„Hele menigheden“. Hebr.: kål-haqqahal′; gr.: pa′sa . . . ekklēsi′a.
En drakme regnes i almindelighed for at være af samme værdi som den persiske gulddarejk, der vejede 8,4 g. Må ikke forveksles med den drakme der nævnes i De Græske Skrifter.
En mine vejede 570 g. Må ikke forveksles med den mine der nævnes i De Græske Skrifter.