Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Ezekiel 41:1-26

41  Så førte han mig ind i [Det Hellige i] templet,* og han gav sig til at måle vægpillerne, seks alen brede på den ene side og seks alen brede på den anden side — det var bredden af vægpillen.*  Og indgangens bredde var ti alen, og indgangens sider var fem alen på den ene side og fem alen på den anden side. Derpå målte han [rummets] længde, fyrre alen; og bredden, tyve alen.  Og han gik indenfor [i Det Allerhelligste] og målte indgangens vægpille, to alen; og indgangen, seks alen; og indgangens bredde var syv alen.  Og han målte dets længde, tyve alen; og bredden, tyve alen,+ op mod [Det Hellige i] templet. Så sagde han til mig: „Dette er Det Allerhelligste.“*+  Han målte nu husets mur, seks alen. Og bredden af siderummene rundt om var fire alen; det var hele vejen rundt om huset.+  Og siderummene lå siderum oven på siderum i tre [etager], og dét tredive gange; og de gik ind i den mur som huset havde til siderummene hele vejen rundt, så de var fæstet [dér], men de var ikke fæstet i husets mur.+  Og [pladsen] til siderummene blev bredere og gik rundt fra etage til etage,* for gangen rundt om huset gik fra etage til etage hele vejen rundt om huset.+ Derfor var [pladsen] om huset bredere opefter, og fra* den nederste [etage] kunne man gå op til den øverste [etage]+ gennem den midterste [etage].  Og jeg så at der var en forhøjning* til huset hele vejen rundt. Fundamenterne til siderummene [målte] en hel stok på seks alen til sammenføjningen.+  Tykkelsen af muren som hørte til siderummene, på ydersiden, var fem alen. Og der var en plads ladt åben* ved siderumsbygningen som hørte til huset. 10  Og mellem [denne plads og] spiserummene+ var bredden rundt om huset tyve alen, hele vejen rundt. 11  Og indgangen til siderummene lå ud til pladsen der var ladt åben, én indgang vendte mod nord og én indgang mod syd; og bredden af arealet af den plads der var ladt åben var fem alen, hele vejen rundt. 12  Og den bygning* der lå op til det adskilte område* hvis side vendte mod vest,* var halvfjerds alen bred. Og bygningens mur var fem alen tyk, hele vejen rundt; og dens længde var halvfems alen. 13  Og han målte huset, ét hundrede alen langt; og det adskilte område med bygningen og dens mure, ét hundrede alen langt. 14  Og bredden af husets forside og det adskilte område mod øst var ét hundrede alen. 15  Og han målte længden af bygningen [som lå] op til det adskilte område [og] som lå bag ved [huset], og dens gallerier på den ene side og på den anden side, ét hundrede alen. Også templet [og] det indre rum+ og forgårdens forhaller; 16  dørtærsklerne og vinduerne med de tragtformede rammer,+ og gallerierne rundt om på de tre — foran tærskelen var der træpaneler+ hele vejen rundt, og [fra] gulvet* op til vinduerne; og vinduerne var dækkede. 17  På [rummet] over indgangen og på det indre hus, og på ydersiden, og på hele muren hele vejen rundt, på det indre [hus] og på ydersiden var der mål; 18  og der var udskårne* keruber+ og palmetræer,+ nemlig et palmetræ mellem to keruber, og hver kerub havde to ansigter.+ 19  Og et menneskeansigt* vendte mod palmetræet på den ene side, og ansigtet af en ung løve med manke vendte mod palmetræet på den anden side;+ de var udskåret i hele huset, hele vejen rundt. 20  Fra gulvet til op over indgangen var der udskårne keruber og palmetræer [på] templets* mur. 21  For templets vedkommende var dørstolperne firkantede;+ og foran helligdommen så man noget der så ud som 22  et alter af træ; [det] var tre alen højt, og dets længde var to alen,* og det havde hjørnestolper.+ Og dets længde og dets vægge var af træ. Så talte han til mig: „Dette er bordet som står foran Jehova.“+ 23  Og templet* og helligdommen* havde to døre.+ 24  Og der var to dørfløje til dørene, to bevægelige [fløje]. Den ene dør havde to dørfløje, og den anden havde to dørfløje. 25  Og på dem, på templets døre, var der udskåret keruber og palmetræer,+ som dem der var udskåret på væggene, og der var en træbaldakin over forsiden af forhallen udenfor. 26  Og der var vinduer med tragtformede rammer+ og palmetræer [afbildet] på den ene side og på den anden side, langs siderne i forhallen og i husets siderum og på baldakinerne.

Fodnoter

templet“. Hebr.: hahēkhalʹ; gr.: ton naonʹ; lat.: temʹplum. Se Mt 23:16, fdn.
„vægpillen“, ved en tekstrettelse; M: „teltet“.
Ordr.: „Dette er (det) hellig(e, -ste) af de hellige ting“. Hebr.: zæh Qoʹdhæsj haqQådhasjīmʹ.
„fra etage til etage“, if. en tekstrettelse foreslået i KB3, s. 580; M: „opefter og opefter“.
„fra“, LXXSy; M: „således [gik den nederste op . . .]“; Vg: „således [kunne man] fra“.
Ordr.: „højde“, „højhed“.
„en plads ladt åben“. Hebr.: munnachʹ.
„Og den bygning“. Hebr.: wehabbinjanʹ.
„det adskilte område“. Hebr.: haggizrahʹ.
Ordr.: „havet“, dvs. Middelhavet. Hebr.: hajjamʹ.
Ordr.: „og [fra] jorden“. Hebr.: weha’aʹræts.
Ordr.: „gjorte (udførte, forarbejdede)“.
„menneske-“. El.: „jordisk menneskes“. Hebr.: ’adhamʹ.
templets“. Hebr.: hahēkhalʹ. I M er dette ord af soferim blevet markeret med ekstraordinære punkter, åbenbart for at vise at ordet ved en fejl har indsneget sig fra den følgende sætning, der begynder med det samme ord. Se Till. 2A.
LXX tilføjer: „og bredden var to alen“.
Ordr.: „til templet [var der]“. Hebr.: lahēkhalʹ; gr.: tōi naōiʹ; lat.: in temʹplo, „i templet“. Se v. 1, fdn. til „templet“.
Ordr.: „og til helligdommen [var der]“. Hebr.: welaqqoʹdhæsj; gr.: kai tōi hagiʹōi; lat.: et in sanctuaʹrio, „og i helligdommen“.