Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Ezekiel 40:1-49

40  I det femogtyvende år af vor landflygtighed,+ ved årets begyndelse, på den tiende [dag] i måneden, i det fjortende år efter at byen var besejret,+ på netop den dag kom Jehovas hånd over mig,+ og han førte mig dertil.+  I syner fra Gud* førte han mig til Israels land og satte mig på et meget højt bjerg,+ og på det var der noget som en bys bygninger mod syd.*+  Han førte mig nu dertil, og se, der var en mand.* Han så ud som kobber ser ud,+ og han havde en hørgarnssnor og en målestok* i hånden,+ og han stod i porten.*  Så sagde manden til mig: „Menneskesøn,*+ se med dine øjne og hør med dine ører og ret dit hjerte mod alt det som jeg vil vise dig; du er nemlig blevet ført hertil for at [jeg kan] vise dig [alt dette]. Fortæl alt hvad du ser til Israels hus.“+  Og se, der var en mur uden om huset, hele vejen rundt. Og manden havde målestokken* på seks alen i hånden — hver [alen] var en [almindelig] alen og en håndsbred.* Derpå målte han tykkelsen af [muren] der var bygget,* én stok; og højden, én stok.  Så kom han til porten, hvis forside vender mod øst,+ og gik op ad dens trin. Han målte derpå portens tærskel,+ én stok dyb, og den anden tærskel, én stok dyb.  Og vagtrummet var én stok i længden og én stok i bredden, og mellem vagtrummene+ var der fem alen; og porttærskelen ved forhallen inderst i porten var én stok.  Og han målte [selve] forhallen inderst i porten, én stok.+  Så målte han [hele] portens forhal, otte alen; og dens vægpiller,* to alen; og forhallen var inderst i porten. 10  Og vagtrummene i porten der vendte mod øst var tre på den ene side og tre på den anden side. De tre [rum] havde samme mål, og vægpillerne på begge sider havde samme mål. 11  Så målte han bredden af portindgangen, ti alen; portens længde, tretten alen. 12  Og det afgrænsede område foran vagtrummene var én alen, og der var et afgrænset område på én alen på [hver] side. Og vagtrummet var seks alen på den ene side og seks alen på den anden side. 13  Og han fortsatte med at måle porten fra taget på det [ene] vagtrum til taget på det andet, en bredde på femogtyve alen;+ indgang lå over for indgang. 14  Så ansatte han vægpillerne til tres alen, frem til forgårdens vægpille[r] i porten[e] hele vejen rundt.* 15  Og fra forsiden af indgangsporten til forsiden af den indre ports forhal var der halvtreds alen. 16  Og der var vinduer med tragtformede rammer+ i vagtrummene og i deres vægpiller til portens indre hele vejen rundt, og ligeså i forhallerne. Og hele vejen rundt var der vinduer ind til det indre, og på vægpillerne var der [afbildet] palmetræer.+ 17  Han førte mig så til den ydre forgård, og se, dér var der spiserum,+ og der var lavet en brolægning i forgården hele vejen rundt. Der var tredive spiserum på brolægningen.+ 18  Og brolægningen, der var ved siden af portene, svarede til længden af portene — den lavere brolægning. 19  Så målte han [forgårdens] bredde fra forsiden af den lavereliggende port til forsiden af den indre forgård. Uden for [denne] var den et hundrede alen, mod øst og mod nord. 20  Og den ydre forgård havde en port hvis forside vendte mod nord. Han målte dens længde og dens bredde. 21  Og den havde tre vagtrum på den ene side og tre på den anden side. Og dens vægpiller og dens forhal havde samme mål som dem i den første port. Halvtreds alen var dens længde, og dens bredde var femogtyve alen. 22  Og dens vinduer og dens forhal og dens palmetræer+ havde samme mål som dem i den port hvis forside vendte mod øst. Og ad syv trin kunne man gå op til den, og dens forhal lå foran dem. 23  Og den indre forgård havde en port over for den port der vendte mod nord og [over for] den der vendte mod øst. Og han målte altså fra port til port, et hundrede alen. 24  Så førte han mig mod syd,* og se, der var en port som vendte mod syd,+ og han målte dens vægpiller og dens forhal: de havde samme mål som de andres. 25  Og den og dens forhal havde vinduer hele vejen rundt, som de andre vinduer. Halvtreds alen var længden, og bredden var femogtyve alen. 26  Og der var syv trin at gå op ad,+ og dens forhal lå foran dem. Og der var palmetræer på dens vægpiller, ét på den ene side og ét på den anden side. 27  Og den indre forgård havde en port der vendte mod syd. Og han målte fra port til port i sydlig retning, et hundrede alen. 28  Så førte han mig til den indre forgård ad den sydlige port. Og han målte den sydlige port: den havde samme mål som de andre. 29  Og dens vagtrum og dens vægpiller og dens forhal havde samme mål som de andres. Og den og dens forhal havde vinduer hele vejen rundt. Halvtreds alen var længden, og bredden var femogtyve alen.+ 30 * Og der var forhaller hele vejen rundt; længden var femogtyve alen og bredden fem alen. 31  Og [hver ports] forhal lå ud til den ydre forgård, og der var palmetræer på dens vægpiller,+ og dens trappe havde otte trin.+ 32  Så førte han mig til den indre forgård der vender mod øst, og han målte porten: den havde samme mål som de andre. 33  Og dens vagtrum og dens vægpiller og dens forhal havde samme mål som de andres, og den og dens forhal havde vinduer hele vejen rundt. Længden var halvtreds alen og bredden femogtyve alen. 34  Og dens forhal lå ud mod den ydre forgård, og der var palmetræer på dens vægpiller, på den ene side og på den anden side. Og dens trappe havde otte trin. 35  Derpå førte han mig til den nordlige port+ og målte [den]: den havde samme mål som de andre,+ 36  dens vagtrum, dens vægpiller og dens forhal. Og den havde vinduer hele vejen rundt. Længden var halvtreds alen og bredden femogtyve alen. 37  Og den havde vægpiller ud mod den ydre forgård, og der var palmetræer på dens vægpiller, på den ene side og på den anden side.+ Og dens trappe havde otte trin. 38  Og der var et spiserum med en indgang ved portenes vægpiller. Det var dér man skyllede brændofferet.+ 39  Og i portens forhal var der to borde på den ene side og to borde på den anden side, til at slagte brændofferet+ og syndofferet+ og skyldofferet på.+ 40  Og på ydersiden, når man går op til nordportens indgang, var der to borde. Og på den anden side af portens forhal var der to borde. 41  Der var fire borde på den ene side og fire borde på den anden side, ved siden af porten — otte borde, hvorpå man slagtede. 42  Og de fire borde* til brændofferet var af kvadersten. Længden var en og en halv alen, og bredden var en og en halv alen, og højden var én alen. På dem lagde man også de redskaber hvormed man slagtede brændofferet og slagtofferet. 43  Og hylderne til at sætte ting på var en håndsbred, fastgjort indvendig hele vejen rundt; og på bordene [lagde man]* offergavernes* kød.+ 44  Og uden for den indre port var sangernes+ spiserum, i den indre forgård, som er ved siden af den nordlige port. Og deres forside vendte mod syd. Der var ét ved siden af den østlige* port. Forsiden vendte mod nord. 45  Så sagde han til mig: „Dette spiserum hvis forside vender mod syd, er til de præster der tager sig af pligterne i huset.+ 46  Og det spiserum hvis forside vender mod nord, er til de præster der tager sig af pligterne ved alteret.+ Det er Zaʹdoks+ sønner, de af Leʹvis sønner som kan nærme sig Jehova for at tjene ham.“+ 47  Derpå målte han den [indre] forgård. Længden var ét hundrede alen, og bredden ét hundrede alen, [og den var] firkantet. Og alteret stod foran huset. 48  Så førte han mig til husets forhal,+ og han målte forhallens vægpiller, fem alen på den ene side og fem alen på den anden side. Og portens bredde var tre alen på den ene side og tre alen på den anden side. 49  Forhallens længde var tyve alen, og bredden elleve* alen. Og man gik op til den ad trin.* Og der var søjler ved vægpillerne, én på den ene side og én på den anden side.+

Fodnoter

„i syner fra Gud“. Hebr.: bemar’ōthʹ ’Ælohīmʹ.
El.: „mod Negeb“.
„en mand“. Hebr.: ’īsj; gr.: anērʹ; lat.: vir.
„og en målestok“. Ordr.: „og en målerørkæp“. Hebr.: uqenehʹ hammiddahʹ.
El.: „ved porten“, if. beskrivelsen.
„Menneskesøn“. Hebr.: bæn-’adhamʹ; gr.: huieʹ anthrōʹpou; lat.: fiʹli hoʹminis.
„målestokken“. Hebr.: qenehʹ hammiddahʹ; gr.: kaʹlamos; lat.: caʹlamus mensuʹrae. Jf. Ga 6:16, fdn. til „efter denne rettesnor“; Åb 11:1.
„en [almindelig] alen og en håndsbred“. En almindelig alen (ca. 44,5 cm) og en håndsbred (ca. 7,4 cm) svarer til den lange alen (ca. 51,8 cm). „Målestokken på seks alen“ var derfor ca. 3,11 m lang.
„[muren] der var bygget“. Ordr.: „det der var bygget“. Hebr.: habbinjanʹ; LXX: „ydermuren“.
El.: „fremspring“.
„Og den frie plads i portens forhal udenfor var tyve alen, idet vagtrummene lå rundt om“, LXXB.
syd“. Ordr.: „syden“. Hebr.: haddarōmʹ.
V. 30, som ikke findes i LXXIt og nogle hebr. mss., anses for at være en dittografi af v. 29.
Nøjagtig hvor disse fire borde ved nordporten stod, er ikke angivet.
„lagde man“, Sy; mangler i MVg.
Ordr.: „offergavens“. Hebr.: haqqårvanʹ; lat.: oblatioʹnis. Se Mr 7:11.
„østlige“, MTSyVg; LXX: „sydlige“.
„elleve“, MTSyVg; LXX: „tolv“.
„ad ti trin“, LXX; Vg: „ad otte trin“.