Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Efeserne 4:1-32

4  Altså beder jeg, den fangne+ i Herren, jer indtrængende om at vandre det kald værdigt+ hvormed I blev kaldet,+  med al ydmyghed+ og mildhed, med langmodighed,+ idet I affinder jer med hinanden i kærlighed+  og ivrigt bestræber jer for at bevare åndens enhed i fredens forenende bånd.+  Der er ét legeme+ og én ånd,+ ligesom I blev kaldet med det ene håb+ der hører jeres kaldelse til;  én Herre,+ én tro,+ én dåb;+  én Gud+ og alles Fader, som er over alle og gennem alle og i alle.  Nu blev der givet hver enkelt af os ufortjent godhed+ i overensstemmelse med hvordan Messias udmålte den frie gave.+  Derfor siger han:* „Da han steg op til det høje bortførte han fanger; han gav gaver [i form af] mennesker.“*+  Men udtrykket „han steg op“,+ hvad betyder dét andet end at han også steg ned til de lavere områder, det vil sige jorden?+ 10  Den som steg ned, er også den som steg op+ højt over alle himlene,+ for at han kunne give alt fylde.*+ 11  Og han gav nogle som apostle,+ nogle som profeter,+ nogle som evangelieforkyndere,*+ nogle som hyrder og lærere,+ 12  med henblik på at bringe de hellige i den rette tilstand*+ til en tjenestegerning, til opbyggelse af Messias’ legeme,+ 13  indtil vi alle når frem til enheden i troen på og i den nøjagtige kundskab om Guds søn, til en fuldvoksen+ mands stade, til det mål af vækst som hører Messias’ fylde til,+ 14  for at vi ikke længere skal være spædbørn, der kastes om som af bølger+ og føres hid og did af enhver lærdoms vind+ ved menneskers kneb,+ ved [deres] list i at udtænke vildfarelse. 15  Men idet vi taler sandheden,*+ så lad os i alt ved kærlighed vokse op+ til ham som er hovedet,+ Kristus. 16  Det er ud fra ham at hele legemet,+ ved at være harmonisk sammenføjet og bragt til at samarbejde* gennem hvert medvirkende led i overensstemmelse med den virksomhed som hvert enkelt medlem efter sit mål udfolder, bidrager til legemets vækst, så det opbygger sig selv i kærlighed.+ 17  Dette siger jeg derfor og vidner om i Herren, at I ikke længere må vandre sådan som folk fra nationerne+ vandrer i deres sinds frugtesløshed,+ 18  idet de er mentalt formørkede+ og udelukkede+ fra det liv der hører Gud til, på grund af den uvidenhed+ som er i dem, på grund af deres hjertes ufølsomhed.+ 19  Da de har mistet al moralsk sans,+ har de givet sig selv hen til skamløshed*+ for i havesyge+ at øve al slags urenhed.*+ 20  Men sådan har I ikke lært at Messias er,+ 21  så sandt I da har hørt om ham og er blevet oplært ved ham,+ sådan som sandhed+ er i Jesus, 22  at I skal aflægge den gamle personlighed+ som svarer til jeres tidligere adfærd og som fordærves+ i overensstemmelse med sine bedrageriske ønsker,+ 23  og gøres nye i jeres sinds drivkraft*+ 24  og iføre+ jer den nye personlighed+ som blev skabt+ i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed+ og loyalitet. 25  Derfor, nu da I har aflagt løgnen,+ så tal sandhed hver med sin næste,+ for vi er lemmer der tilhører hinanden.+ 26  Bliv vrede,* men synd dog ikke;+ lad ikke solen gå ned mens I stadig er opbragte,+ 27  og giv ikke plads for Djævelen.+ 28  Lad den der stjæler, ikke stjæle mere,+ men hellere slide i det og med sine hænder udføre godt arbejde,+ så han har noget at dele ud af til den som er i nød.+ 29  Lad ingen rådden tale gå ud af jeres mund,+ men derimod en tale som er god til den opbyggelse der nu er behov for, så den kan være velgørende for dem der hører den.+ 30  Og bedrøv ikke Guds hellige ånd,+ hvormed I er blevet beseglet+ til dagen for udfrielsen ved en løsesum.+ 31  Lad al bitterhed+ og harme og vrede og skrigen og spot+ være fjernet fra jer, sammen med al slethed.+ 32  Men vær venlige+ over for hinanden, inderligt medfølende,+ idet I frit tilgiver hinanden ligesom også Gud ved Kristus frit har tilgivet jer.+

Fodnoter

El.: „siges der“.
„gav gaver i form af mennesker“, i overensstemmelse med Sl 68:18 [68:19, M; 67:19, LXX]. Ordr.: „gav menneskene gaver“.
El.: „kunne fuldende alt“.
El.: „missionærer“. Gr.: euaggelistasʹ; lat.: evangeliʹstas.
El.: „bringe . . . i orden (stand) igen“.
El.: „holder os til sandheden“, „er sandfærdige“.
Ordr.: „og bragt til at gå sammen“.
„til skamløshed“. Gr.: tēi aselgeiʹai, dativ sing. Se Ga 5:19, fdn. til „skamløshed“.
Se Ga 5:19, fdn. til „urenhed“.
Ordr.: „jeres sinds ånd“.
Ordr.: „Lad jer fortsat blive gjort vrede“.