Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Efeserne 2:1-22

2  Og jer [gjorde Gud levende] skønt I var døde i jeres overtrædelser og synder,+  i hvilke I tidligere vandrede i overensstemmelse med tingenes ordning*+ i denne verden,* i overensstemmelse med herskeren+ over luftens myndighed, den ånd+ som nu er virksom i ulydighedens sønner.+  Ja, blandt dem har vi alle tidligere færdedes i harmoni med vort køds ønsker,+ idet vi gjorde hvad kødet+ og tankerne ville, og vi var af natur vredens børn+ ligesom de andre.  Men Gud, som er rig på barmhjertighed,+ har på grund af sin store kærlighed hvormed han elskede os,+  gjort os levende sammen med Messias, selv da vi var døde i overtrædelser+ — af ufortjent godhed er I frelst+ —  og han har oprejst+ os sammen med ham og givet os sæde sammen med ham i det himmelske,+ i samhørighed med Kristus Jesus,  for at han i de kommende+ tingenes ordninger* kunne vise sin ufortjente godheds overvældende rigdom+ i venlighed mod os i samhørighed+ med Kristus Jesus.  Ja, ved denne ufortjente godhed er I frelst ved tro;+ og det skyldes ikke jer;+ det er Guds gave.+  Nej, det skyldes ikke gerninger,+ for at ikke nogen skulle kunne rose sig.+ 10  For vi er hans værk+ og blev skabt+ i samhørighed+ med Kristus Jesus til gode gerninger,+ som Gud i forvejen+ beredte for at vi skulle vandre i dem. 11  Husk derfor at I af kød tidligere var folk fra nationerne+ — „ikke-omskærelse“ blev I kaldt af det der kaldes „omskærelse“, som foretages i kødet med hænder+ — 12  at I på den tid var uden Kristus,+ udelukkede+ fra Israels stat og fremmede for løftets pagter,+ og I havde intet håb+ og var uden Gud i verden.*+ 13  Men nu, i samhørighed med Kristus Jesus, er I som engang var langt borte, kommet nær ved hjælp af Messias’ blod.+ 14  For han er vor fred,+ han som gjorde de to parter*+ til ét+ og nedbrød skillemuren*+ mellem dem.+ 15  Ved sit kød+ ophævede han fjendskabet,+ loven med dens bud i form af bestemmelser,+ for at han i sig kunne skabe de to folk+ til ét nyt menneske+ og stifte fred, 16  og for at han fuldt ud kunne forlige+ begge folk i ét legeme+ med Gud ved marterpælen,+ idet han havde dræbt fjendskabet+ ved hjælp af sig selv.* 17  Og han kom og forkyndte den gode nyhed om fred+ for jer som var langt borte, og fred for dem som var nær,+ 18  for ved ham har vi, begge folk,+ fået adgang+ til Faderen ved* én ånd.+ 19  Så er I da ikke længere fremmede+ og udlændinge,+ men I er de helliges+ medborgere+ og medlemmer af Guds husstand,+ 20  og I er blevet opbygget på apostlenes+ og profeternes+ grundvold,*+ mens Kristus Jesus selv er hjørnegrundstenen.+ 21  I samhørighed med ham bliver hele bygningen harmonisk føjet sammen*+ og vokser til et helligt tempel* for Jehova.*+ 22  I samhørighed med ham+ bliver også I sammen opbygget til et sted hvor Gud kan bo ved ånd.+

Fodnoter

„tingenes ordning“. El.: „tidsalderen“. Gr.: ton aiōʹna; lat.: saeʹculum; J17(hebr.): dōr, „menneskealderen; slægtleddet; generationen“; J18(hebr.): keminhaghʹ, „i overensstemmelse med sædvane“.
„verden“. Gr.: kosʹmou; J17,18,22(hebr.): ha‛ōlamʹ.
„tingenes ordninger“. El.: „tidsaldre“. Gr.: aiōʹsin; lat.: saeʹculis.
„i verden“. Gr.: en tōi kosʹmōi; J17,22(hebr.): ba‛ōlamʹ.
El.: „de to“.
Ordr.: „mellemmuren“. En hentydning til en mur (el. et gitter) der var på tempelområdet til at afskære uhelligede hedninger fra at gå ind og tilbede i de indre forgårde, hvortil kun helligede jødiske tilbedere havde adgang. Ifølge Misjna (se H. Danbys engelske oversættelse, 1950-udg., s. 592) blev afspærringen kaldt „Soreg“. Den skal have været 1,3 m høj. Se Till. 9F; se også ad under „Tempel“, underoverskrift „Hedningernes forgård“.
El.: „ved hjælp af den“.
El.: „i“.
„grundvold“. Gr.: themeliʹōi, dativ sing.; lat.: fundamenʹtum.
„harmonisk føjet sammen“. El.: „føjet sammen (tilpasset) i sine enkelte dele (led)“.
El.: „en . . . guddommelig bolig“. Gr.: naonʹ; lat.: temʹplum; J22(hebr.): hēkhalʹ, „palads (tempel)“.
Se Till. 1D.