Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Daniel 5:1-31

5  Kong Bel′sazzar*+ afholdt en stor banket* for et tusind af sine stormænd, og han drak vin+ i nærværelse af disse tusind.  Påvirket af vinen+ sagde Bel′sazzar at man skulle hente de guld- og sølvkar+ som hans fader Nebukadne′zar havde fjernet fra templet* der havde været i Jerusalem, sådan at kongen og hans stormænd, hans medhustruer og hans konkubiner kunne drikke af dem.+  Da hentede de guldkarrene som var blevet fjernet fra Guds* hus’ tempel i Jerusalem, og kongen og hans stormænd, hans medhustruer og hans konkubiner drak af dem.  De drak vin, og de priste guder* af guld og sølv, kobber, jern, træ og sten.+  I samme øjeblik viste der sig fingre af en menneskehånd, og de skrev på kalken på væggen i kongens palads,+ ud for lampestanderen, og kongen så bagsiden af hånden som skrev.  Da skiftede kongen ansigtsfarve, og hans tanker forfærdede ham,+ og hans hofteled blev slappe,+ og hans knæ slog mod hinanden.+  Kongen råbte højt at man skulle føre besværgerne, kaldæerne og astrologerne ind.+ Kongen tog til orde og sagde til Babylons vismænd: „Den der læser denne skrift og klarlægger dens tydning for mig, skal — uanset hvem han er — klædes i purpur+ og have en guldkæde om halsen, og han skal herske som den tredje i riget.“+  Da kom alle kongens vismænd ind, men de var ikke i stand til at læse skriften eller gøre kongen bekendt med tydningen.+  Kong Bel′sazzar blev da meget forfærdet, og han skiftede ansigtsfarve, og hans stormænd var rådvilde.+ 10  Dronningen selv kom nu ind i festsalen som følge af kongens og hans stormænds ord. Dronningen tog til orde og sagde: „O konge, måtte du leve til fjerne tider!+ Lad ikke dine tanker forfærde dig, og skift ikke ansigtsfarve. 11  Der er en mand i dit rige i hvem hellige guders ånd* er;+ i din faders dage fandtes der lys og indsigt og en visdom som gudernes visdom hos ham, og din fader, kong Nebukadne′zar, indsatte ham som øverste+ for magerne, besværgerne, kaldæerne [og] astrologerne. [Det gjorde] din fader, o konge; 12  for der fandtes en ånd ud over det sædvanlige og kundskab og indsigt til at tyde drømme+ og opklare gåder og løse knuder i ham,+ i Daniel, som kongen selv gav navnet Belt′sazzar.+ Lad Daniel tilkalde nu, så han kan klarlægge tydningen.“ 13  Daniel blev så ført ind til kongen. Kongen tog til orde og sagde til Daniel: „Er du Daniel, en af de landflygtige* fra Juda,+ som min fader kongen hentede i Juda?+ 14  Jeg har nemlig hørt om dig at der er guders ånd* i dig,+ og at der findes lys og indsigt og usædvanlig visdom+ hos dig. 15  Og nu har man ført vismændene [og] besværgerne ind til mig, så de kunne læse skriften dér, for at gøre mig bekendt med tydningen, men de er ikke i stand til at klarlægge tydningen af dette.+ 16  Og jeg har hørt om dig at du kan give tydninger+ og løse knuder; nu vel, hvis du kan læse skriften og gøre mig bekendt med tydningen, vil du blive klædt i purpur og få en guldkæde om halsen, og du skal herske som den tredje i riget.“+ 17  Da svarede Daniel og sagde til kongen: „Behold blot dine gaver og giv en anden dine foræringer.+ Men jeg skal nok læse skriften for kongen og gøre ham bekendt med tydningen.+ 18  Hvad angår dig selv, o konge, så gav den højeste Gud*+ din fader Nebukadne′zar+ kongedømme og storhed og ære og majestæt.+ 19  Og på grund af den storhed han gav ham, skælvede alle folkeslagene, folkestammerne og tungemålene og frygtede for ham.+ Han dræbte den han ville, og slog* den han ville; han ophøjede den han ville, og ydmygede den han ville.+ 20  Men da hans hjerte blev hovmodigt og hans ånd forhærdede sig, så han handlede overmodigt,+ blev han styrtet fra sin kongetrone, og hans værdighed blev taget fra ham.+ 21  Og han blev drevet bort fra menneskenes sønner,* og hans hjerte blev som et dyrs, og hans bolig var hos vildæslerne.+ Han fik planter at spise som okserne, og hans legeme blev vædet af himmelens dug,+ indtil han erkendte at den højeste Gud er hersker* over menneskenes rige, og at han sætter den han vil over det.+ 22  Men du, hans søn Bel′sazzar,+ har ikke ydmyget dit hjerte,+ selv om du vidste alt dette.+ 23  Du har tværtimod hovmodet dig imod himmelens Herre,*+ og man har hentet karrene fra hans hus til dig,+ og du og dine stormænd, dine medhustruer og dine konkubiner drikker vin af dem, og du har prist guder* af sølv og guld, kobber, jern, træ og sten,+ som hverken ser eller hører eller ved noget;+ men den Gud* i hvis hånd dit åndedræt* er+ og som alle dine veje tilhører,+ har du ikke æret.+ 24  Derfor er denne hånd blevet sendt fra ham, og denne skrift blevet skrevet.+ 25  Og dette er skriften som er blevet skrevet: ME′NE, ME′NE, TE′KEL og PAR′SIN.* 26  Og dette er tydningen af ordet: ME′NE, Gud har talt* dit rige[s dage] og gjort ende på det.*+ 27  TE′KEL, du er blevet vejet* på vægten og fundet for let.+ 28  PE′RES, dit rige er blevet delt* og givet til mederne og perserne.“*+ 29  Da befalede* Bel′sazzar at man klædte Daniel i purpur og lagde en guldkæde om hans hals, og man udråbte* ham til at være den tredje hersker i riget.+ 30  Samme nat* blev den kaldæiske kong Bel′sazzar dræbt,+ 31*  og mederen Dari′us*+ modtog riget i en alder af omkring toogtres år.

Fodnoter

„Belsazzar“. Aram.: Belsja’tstsar′; gr.: Balta′sar; syr.: Belitsjatsar; Vgc(lat.): Baltas′sar. På den babyloniske tavle nr. 38.299 på British Museum står navnet som „Bel-sjarusur“. I Nabonidus and Belshazzar, af R. P. Dougherty, New Haven 1929, s. 186, hedder det: „De hentydninger til Belsazzar der findes i kileskrifter, har kastet så meget lys over den stilling han indtog, at hans plads i historien er klarlagt. Der er mange indskrifter der viser at Belsazzar stod næsten lige med Nabonid i position og anseelse.“
Ordr.: „et stort brød (måltid)“. Aram.: lechæm′ rav.
templet“. Aram.: hēkhela’′; LXXBagster(gr.): tou naou′; lat.: tem′plo. Se Mt 23:16, fdn.
Guds“. Aram.: ’Ælaha’′; syr.: dA’laha’.
guder“. Aram.: le’lahē′; syr.: la’lahe’.
Se 4:18, fdn.
Se 2:25, fdn.
Se 4:18, fdn.
„den højeste Gud“. Aram.: ’Ælaha’′ ‛illaj’a′; LXXBagster(gr.): ho Theos′ ho hy′psistos.
„bevarede i live“, hvis ordet er afledt af et andet vb.
menneskenes sønner“. Aram.: benē′ ’anasja’′.
„er hersker“. El.: „hersker“. Se 4:17, fdn. til „er hersker“.
himmelens Herre“. Aram.: Mare’-sjemajja’′.
„og . . . guder“. Aram.: wele’lahē′.
„men den Gud“. Aram.: welE’laha’′; LXXBagster(gr.): . . . Theon′.
„dit åndedræt“. Aram.: nisjmethakh′. Jf. Ord 20:27, fdn.
Ordr.: „En mine, en mine, en sekel og halve sekler“. Aram.: Mene’′ mene’′ teqel′ ufarsīn′. Farsīn′ er plur. af peres′, „en halv sekel“.
MENE, Gud har talt“. Aram.: Mene’′ menah-’Ælaha’′.
El.: „prisgivet det“.
TEKEL, du er blevet vejet“. Aram.: Teqel′ teqīl′tah.
PERES, dit rige er blevet delt“. Aram.: Peres′ perīsath′ malkhuthakh′. Peres′ er sing. af farsīn′. Jf. v. 25, fdn.
„til mederne og perserne“. Aram.: lemadhaj′ ufaras′. Det aram. ord for „perserne“ har de samme tre konsonanter som peres′.
Ordr.: „sagde“.
El.: „og man (de) bekendtgjorde“. Aram.: wehakhri′zu; LXXBagster(gr.): kai ekē′ryxe; lat.: et praedica′tum est. Se 3:4, fdn.
Se „Babylon the Great Has Fallen!“ God’s Kingdom Rules! udgivet af Watch Tower Bible and Tract Society, Brooklyn 1963, s. 227, fdn. (på dansk i Vagttårnet, 1. juli 1965, s. 308, fdn.); se også ad under „Belsazzar“.
I MLXX begynder kap. 6 her.
„og . . . Darius“. Aram.: weDhårja′wæsj; LXXBagster(gr.): kai Darei′os; lat.: et Dari′us; gr.: kai Artaxer′xēs.