Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Daniel 3:1-30

3  Kong Nebukadne′zar lavede en billedstøtte+ af guld som var tres alen høj [og] seks alen bred. Han stillede den op på Du′rasletten i provinsen Babylon.+  Og kong Nebukadne′zar sendte bud for at sammenkalde satrapperne, præfekterne+ og landshøvdingerne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene+ og alle provinsembedsmændene til at komme til indvielsen+ af den billedstøtte som kong Nebukadne′zar havde opstillet.  Da samledes satrapperne,+ præfekterne og landshøvdingerne, rådgiverne, skatmestrene, dommerne, politimestrene og alle provinsembedsmændene til indvielsen af den billedstøtte som kong Nebukadne′zar havde opstillet, og de stod foran billedstøtten som Nebukadne′zar havde opstillet,  og herolden*+ råbte højt: „Det befales jer, I folkeslag, folkestammer og tungemål,+  at når I hører tonerne af horn, fløjte, citer, harpe, hakkebræt, sækkepibe og alle andre slags musikinstrumenter,+ skal I falde ned og tilbede billedstøtten af guld som kong Nebukadne′zar har opstillet.  Og den der ikke falder ned og tilbeder,+ vil øjeblikkelig+ blive kastet i den brændende ildovn.“+  Så snart alle folkeslagene hørte tonerne af horn, fløjte, citer, harpe, hakkebræt og alle andre slags musikinstrumenter, faldt alle folkeslagene,+ folkestammerne og tungemålene derfor ned [og] tilbad guldbilledstøtten som kong Nebukadne′zar havde opstillet.  På det tidspunkt kom nogle kaldæere* derfor hen og rettede anklage mod jøderne.*+  De tog til orde og sagde til kong Nebukadne′zar: „O konge, måtte du leve til fjerne tider!+ 10  Du, o konge, har selv udstedt befaling om at enhver mand som hørte tonerne af horn, fløjte, citer, harpe, hakkebræt og sækkepibe og alle andre slags musikinstrumenter,+ skulle falde ned og tilbede guldbilledstøtten, 11  og at den der ikke faldt ned og tilbad, skulle kastes i den brændende ildovn.+ 12  Der er nogle jøder* som du har sat over forvaltningen af provinsen Babylon,+ Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go; disse mænd har ikke givet agt på dig, o konge; dine guder* tjener de ikke, og guldbilledstøtten som du har opstillet, tilbeder de ikke.“+ 13  Da sagde Nebukadne′zar i raseri og forbitrelse+ at man skulle hente Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go.+ Man hentede så disse mænd til kongen. 14  Nebukadne′zar tog til orde og sagde til dem: „Er det sandt, Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go, at I ikke tjener mine guder*+ og ikke tilbeder guldbilledstøtten som jeg har opstillet?+ 15  Nu vel, hvis I er rede, sådan at I, når I hører tonerne af horn, fløjte, citer, harpe, hakkebræt og sækkepibe og alle andre slags musikinstrumenter,+ falder ned og tilbeder billedstøtten som jeg har lavet, [skal der ikke ske jer noget]. Men hvis I ikke tilbeder den, vil I øjeblikkelig blive kastet i den brændende ildovn. Hvem er så den gud* som kan redde jer ud af mine hænder?“+ 16  Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go svarede og sagde til kongen: „Vi behøver ikke at give dig svar på dette, Nebukadne′zar.+ 17  Hvis det sker, kan vor Gud* som vi tjener, redde os. Han vil redde [os] ud af den brændende ildovn og af din hånd, o konge.+ 18  Og hvis ikke, så skal du vide, o konge, at dine guder* tjener vi ikke, og guldbilledstøtten som du har opstillet, tilbeder vi ikke.“+ 19  Da blev Nebukadne′zar fyldt med forbitrelse, og udtrykket i hans ansigt forandredes over for Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go. Han svarede og sagde at man skulle gøre ovnen syv gange hedere end det den ellers blev ophedet til. 20  Og han sagde til nogle mænd som var vældige krigere+ i hans kampstyrke, at de skulle binde Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go og kaste dem i den brændende ildovn.+ 21  Da blev disse mænd bundet i deres kapper, klædninger, huer og andre klædningsstykker og kastet i den brændende ildovn. 22  Netop fordi kongens ord var strengt og ovnen var ophedet til overmål, dræbte den flammende ild de mænd som førte Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go op, 23  mens de tre mænd, Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go, faldt bundne ned i den brændende ildovn.*+ 24  Da blev kong Nebukadne′zar forfærdet og rejste sig hastigt. Han tog til orde og sagde til sine kongelige embedsmænd: „Var det ikke tre mænd vi kastede bundne ind i ilden?“+ Og de svarede og sagde til kongen: „Jo, det var, o konge.“ 25  Han svarede og sagde: „Se! Jeg ser fire mænd gå frit omkring inde i ilden, og de har ingen skade taget, og den fjerdes udseende ligner en gudssøns.“*+ 26  Derpå gik Nebukadne′zar hen til døren til den brændende ildovn.+ Han tog til orde og sagde: „Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go, I den højeste Guds* tjenere,+ træd ud og kom herhen!“ Da trådte Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go ud af ilden. 27  Og de forsamlede satrapper, præfekter og landshøvdinger og kongelige embedsmænd+ så at ilden ikke havde haft magt over disse mænds legemer,+ ja, ikke et hår på deres hoveder+ var blevet svedet, og selv deres kapper var ikke forandret og der var ingen brandlugt ved dem. 28  Nebukadne′zar tog til orde og sagde: „Velsignet være Sja′draks, Me′sjaks og A′bed-Ne′gos Gud,+ der sendte sin engel+ og reddede sine tjenere som stolede på ham+ og som gik imod* kongens ord og overgav deres legemer, fordi de ikke ville tjene+ eller tilbede+ nogen som helst anden gud end deres egen Gud.*+ 29  Og jeg udsteder hermed en befaling om+ at i hvert folkeslag, hver folkestamme og hvert tungemål skal den der siger noget som er forkert om Sja′draks, Me′sjaks og A′bed-Ne′gos Gud, sønderlemmes,+ og hans hus skal gøres til et offentligt nødtørftssted,+ for der findes ingen anden gud* der som han kan udfri.“+ 30  Derpå lod kongen Sja′drak, Me′sjak og A′bed-Ne′go have fremgang i provinsen Babylon.*+

Fodnoter

„og herolden“. Aram.: wekharōza’′, afledt af det oldpersiske navneord xrausa, „råber (udråber)“; gr.: kai ho kē′ryx; lat.: et prae′co. Se 5:29, fdn. til „og man udråbte“.
Ordr.: „våbenføre mænd, kaldæere“. Aram.: guvrīn′ kasda’īn′.
El.: „bagtalte jøderne“. Ordr.: „spiste stumperne [af kød revet ud af kroppen] af jøderne“.
Ordr.: „våbenføre mænd, jøder“. Aram.: guvrīn′ jehudha’jin′.
„dine guder“. Aram.: le’lahajkh′; LXXBagster(gr.), tois theois′ sou; lat.: de′os tu′os.
„mine guder“. Aram.: le’lahaj′.
„gud“. Aram.: ’ælah′.
„vor Gud“. Aram.: ’Ælaha′na’.
„dine guder“. Aram.: le’lahajkh′.
Her har LXXVg et langt indskud og først i deres v. 91 fortsætter de gengivelsen af M.
„ligner en gudssøns“. Aram.: dameh′ levar-’ælahīn′; gr.: . . . theou′; syr.: . . . ’alahin.
„den højeste Guds“. Aram.: ’Ælaha’′ ‛illaj’a′. Se 5:18, fdn.
„gik imod“. El.: „forandrede“, „annullerede“.
„deres egen Gud“. Aram.: lE’lahahōn′.
„gud“. Aram.: ’ælah′.
I Sy slutter kap. 3 her; i MLXXBagsterVg fortsætter kap. 3 med endnu 3 vers.