Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Apostelgerninger 6:1-15

6  Men i disse dage, da disciplene blev flere og flere, opstod der en knurren blandt de græsktalende+ jøder* imod de hebraisktalende,* fordi deres enker blev overset ved den daglige uddeling.*+  De tolv kaldte så forsamlingen af disciple til sig og sagde: „Det er ikke rigtigt at vi forlader Guds ord for at tjene* ved bordene.+  Udse derfor, brødre, syv mænd blandt jer+ som har godt vidnesbyrd og er fulde af ånd og visdom,+ så vi kan sætte dem over dette nødvendige arbejde;  men selv vil vi være helt optaget af bønnen og ordets tjeneste.“+  Og hele forsamlingen syntes om det der var sagt, og de valgte Ste′fanus, en mand fuld af tro og hellig ånd,+ og Filip+ og Pro′korus og Nika′nor og Ti′mon og Par′menas og Nikola′us, en proselyt fra Antio′chia;  og de fremstillede dem for apostlene, og efter at have bedt lagde disse hænderne på dem.+  Så havde Guds ord fremgang,+ og antallet af disciple i Jerusalem øgedes fortsat stærkt;+ og en stor skare præster+ begyndte at adlyde+ troen.  Og Ste′fanus, meget vindende og fuld af kraft, gjorde store undere og tegn+ blandt folket.  Men nogle af dem fra den synagoge der kaldes De Frigivnes* og Kyrenæernes og Alexandrinernes+ og nogle af dem fra Kili′kien+ og Asien, stod frem for at diskutere med Ste′fanus, 10  men de kunne ikke stå sig imod den visdom+ og ånd hvormed han talte.+ 11  Så fik de hemmeligt nogle mænd til at sige:+ „Vi har hørt ham fremsætte bespottelige udtalelser+ imod Moses og Gud.“ 12  Og de ophidsede folket og de ældste* og de skriftlærde, og pludselig var de over ham og tog ham med magt og førte ham til Sanhedrinet.+ 13  Og de fremførte falske vidner+ som sagde: „Denne mand holder ikke op med at tale imod dette hellige sted og imod loven.+ 14  Vi har for eksempel hørt ham sige at denne Jesus, Nazaræeren, vil rive dette sted ned og ændre de skikke som Moses har overleveret os.“ 15  Og da alle som sad i Sanhedrinet stirrede på ham,+ så de at hans ansigt var som en engels ansigt.+

Fodnoter

Ordr.: „hellenisterne“. Gr.: tōn Hellēnistōn′; lat.: Graeco′rum.
Ordr.: „hebræerne“. Gr.: tous Ebrai′ous; lat.: Hebrae′os.
El.: „i den . . . tjeneste“. Gr.: en tēi diakoni′ai; lat.: in ministe′rio.
El.: „dele [mad] ud“. Gr.: diakonein′; lat.: ministra′re.
„De Frigivnes“. Ordr.: ’Libertinernes’. Arm.: ’Libyernes’.
El.: „ældre mænd“. Gr.: presbyte′rous.