Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Mattæus 6:1-34

6  Pas endelig på at I ikke udøver jeres retfærdighed+ i menneskers påsyn for at blive bemærket af dem; ellers vil I ikke få nogen belønning hos jeres Fader som er i himlene.  Når du derfor går hen for at give barmhjertighedsgaver,+ så lad ikke blæse i trompet+ foran dig, sådan som hyklerne gør i synagogerne og på gaderne, for at de kan blive herliggjort af mennesker. Jeg skal sige jer en sandhed: De har fået hele deres belønning.  Men når du giver barmhjertighedsgaver, da lad ikke din venstre hånd vide hvad din højre gør,  så dine barmhjertighedsgaver kan være i det skjulte; så vil din Fader, som ser til i det skjulte, betale dig.+  Og når I beder må I heller ikke være som hyklerne; de kan jo lide at stå og bede+ i synagogerne og på hjørnerne af de brede gader så de kan blive set af mennesker.+ Jeg skal sige jer en sandhed: De har fået hele deres belønning.  Men du, når du beder, da gå ind i dit inderste rum,+ luk din dør, og bed så til din Fader som er i det skjulte;+ da vil din Fader, som ser til i det skjulte, betale dig.  Men når I beder, da sig ikke det samme igen og igen,*+ som folk fra nationerne gør, for de mener at de bliver bønhørt fordi de bruger mange ord.  I må altså ikke blive ligesom de, for Gud, jeres Fader, ved hvad I trænger til+ endog før I beder ham.  I skal derfor bede således:+ ’Vor Fader i himlene, lad dit navn+ blive helliget.*+ 10  Lad dit rige+ komme. Lad din vilje+ ske, som i himmelen, således også på jorden.+ 11  Giv os i dag vort brød for denne dag;+ 12  og tilgiv* os vor skyld, som vi også har tilgivet vore skyldnere.+ 13  Og før os ikke ind i fristelse,+ men befri* os fra den onde.’*+ 14  For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer;+ 15  men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.+ 16  Hold op med når I faster+ at se bedrøvede ud ligesom hyklerne, for de laver deres ansigt til så mennesker kan se på dem at de faster.+ Jeg skal sige jer en sandhed: De har fået hele deres belønning. 17  Men når du faster, så indgnid dit hoved med olie og vask dit ansigt,+ 18  så at ikke mennesker, men derimod din Fader som er i det skjulte,+ kan se på dig at du faster; så vil din Fader, som ser til i det skjulte, betale dig. 19  Hold op med at samle jer værdier+ her på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. 20  I skal hellere samle jer værdier i himmelen,+ hvor hverken møl eller rust fortærer,+ og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. 21  For dér hvor dine værdier er, dér vil dit hjerte også være. 22  Øjet er legemets lampe.+ Hvis derfor dit øje er klart,* vil hele dit legeme være lyst; 23  men hvis dit øje er ondt,*+ vil hele dit legeme være mørkt. Hvis det lys der er i dig i virkeligheden er mørke, hvor stort er da ikke dette mørke!+ 24  Ingen kan trælle for to herrer; for enten vil han hade den ene og elske den anden,+ eller han vil holde sig til den ene og foragte den anden. I kan ikke trælle både for Gud og for Rigdom.*+ 25  Af den grund siger jeg jer: Hold op med at nære bekymring+ for jeres sjæl* med hensyn til hvad I skal spise eller hvad I skal drikke, eller for jeres legeme med hensyn til hvad I skal tage på.+ Betyder sjælen ikke mere end maden og legemet mere end tøjet?+ 26  Se nøje på himmelens fugle,+ for de hverken sår, høster eller samler i forrådshuse; dog giver jeres himmelske Fader dem føde. Er I ikke mere værd end de?+ 27  Hvem af jer kan ved at bekymre sig lægge en alen til sin livslængde?+ 28  Og hvorfor bekymrer I jer om tøjet? Lær af liljerne+ på marken, af hvordan de vokser; de hverken slider eller slæber, og de spinder ikke; 29  men jeg siger jer at ikke engang Salomon+ i al sin herlighed var klædt som en af dem. 30  Når Gud nu således klæder markens planter, der er her i dag, men i morgen kastes i ovnen, vil han da ikke langt snarere sørge for tøj til jer, I småttroende?+ 31  Vær derfor aldrig bekymrede+ og sig: ’Hvad skal vi spise?’ eller: ’Hvad skal vi drikke?’ eller: ’Hvad skal vi tage på?’ 32  Det er jo alt sammen det folk fra nationerne så ivrigt stræber efter. Jeres himmelske Fader ved nemlig at I behøver alt dette.+ 33  Bliv da ved med først at søge* riget og hans retfærdighed,+ og alle disse [andre] ting vil blive givet jer i tilgift.+ 34  Vær derfor aldrig bekymrede for dagen i morgen,+ for dagen i morgen vil have sine egne bekymringer. Hver dag har nok i det der er dårligt den dag.

Fodnoter

El.: „må I ikke plapre“, „må I ikke bruge tomme gentagelser“.
El.: „lad . . . blive anset for helligt“, „lad . . . blive behandlet som helligt“. Gr.: hagiasthēʹtō; lat.: sanctificeʹtur; J17,18(hebr.): jithqaddasjʹ, „lad . . . blive helliget“. Se 2Mo 29:43, fdn. til „og det skal helliges“.
El.: „eftergiv“. Ordr.: „send . . . bort fra os“.
El.: „frels“, „red“.
El.: „det onde“.
El.: „oprigtigt“, „enkelt“, „simpelt“, „rettet i én retning“, „kun ser ét“, „skarpt indstillet“; „gavmildt“.
El.: „dårligt“, „slet“, „misundeligt“.
El.: „Mammon“. Gr.: mamōnaiʹ, dativ; J17,18,22(hebr.): hammamōnʹ, mammonet“.
El.: „liv“. Gr.: psychēiʹ. Se Till. 4A.
„Bliv da ved med . . . at søge“. Gr.: zēteiʹte; verbets form angiver fortsat handling.