Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Mattæus 1:1-25

1  Bogen med den historiske beretning+ om Jesus Kristus,* Davids søn,+ Abrahams søn:+   Abraham blev fader til* Isak;+ Isak blev fader til Jakob;+ Jakob blev fader til Juda+ og hans brødre;   Juda blev fader til Pe′rez+ og Ze′ra med Ta′mar; Pe′rez blev fader til Hez′ron;+ Hez′ron blev fader til Ram;+   Ram blev fader til Ammina′dab; Ammina′dab blev fader til Nah′sjon;+ Nah′sjon blev fader til Sal′mon;+   Sal′mon blev fader til Bo′az med Ra′hab;+ Bo′az blev fader til O′bed med Rut;+ O′bed blev fader til I′saj;+   I′saj blev fader til David,+ kongen.+  David blev fader til Salomon+ med U′rias’ hustru;*   Salomon blev fader til Reha′beam;+ Reha′beam blev fader til Abi′ja; Abi′ja+ blev fader til A′sa;+   A′sa blev fader til Jo′safat;+ Jo′safat blev fader til Jo′ram;+ Jo′ram blev fader til* Uzzi′ja;   Uzzi′ja blev fader til Jo′tam; Jo′tam+ blev fader til A′kaz;+ A′kaz blev fader til Ezeki′as;+ 10  Ezeki′as blev fader til Manas′se;+ Manas′se+ blev fader til A′mon;+ A′mon+ blev fader til Josi′as; 11  Josi′as+ blev fader til Jekon′ja+ og hans brødre på den tid da deportationen til Babylon* fandt sted.+ 12  Efter deportationen til Babylon blev Jekon′ja fader til Sjeal′tiel;+ Sjeal′tiel blev fader til Zerubba′bel;+ 13  Zerubba′bel blev fader til A′biud; A′biud blev fader til El′jakim; El′jakim blev fader til A′zor; 14  A′zor blev fader til Za′dok; Za′dok blev fader til A′kim; A′kim blev fader til E′liud; 15  E′liud blev fader til Elea′zar; Elea′zar blev fader til Mat′tan; Mat′tan blev fader til Jakob; 16  Jakob blev fader til Josef, Marias mand; af hende fødtes Jesus,+ som kaldes Kristus.+ 17  Alle generationerne var da fra Abraham indtil David fjorten generationer, og fra David indtil deportationen til Babylon fjorten generationer, og fra deportationen til Babylon indtil Messias* fjorten generationer. 18  Men med Jesu Kristi fødsel gik det således til. Mens hans moder Maria var lovet bort til ægteskab med Josef,+ viste det sig, før de var blevet forenet, at hun var gravid ved hellig ånd.+ 19  Da Josef, hendes mand, imidlertid var retfærdig og ikke ville stille hende offentligt til skue,+ havde han i sinde hemmeligt at skille sig fra hende.*+ 20  Men efter at han havde tænkt over disse ting, se, da viste Jehovas* engel sig for ham i en drøm og sagde: „Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria, din hustru, til dig, for det der er avlet i hende skyldes hellig ånd.+ 21  Hun vil føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus,*+ for han vil frelse+ sit folk+ fra dets synder.“+ 22  Men alt dette skete for at dét kunne opfyldes som var udtalt af Jehova*+ gennem profeten,+ der sagde: 23  „Se, jomfruen*+ bliver gravid og føder en søn, og de giver ham navnet Imma′nuel,“*+ der oversat betyder „Med os er Gud“.+ 24  Så vågnede Josef op af søvnen og gjorde som Jehovas* engel havde pålagt ham, og han tog sin hustru til sig. 25  Men han havde ikke omgang+ med hende* før hun havde født en søn;+ og han gav ham navnet Jesus.+

Fodnoter

El.: „Jesu Kristi slægtslinje (oprindelse)“. Gr.: gene′seōs, „oprindelse“; lat.: generatio′nis, „tilblivelse (herkomst, generation)“; J17,18(hebr.): tōledhoth′, „oprindelseshistorie (slægtshistorie)“. Se 1Mo 2:4, fdn. til „historisk beretning“ og 1Mo 5:1, fdn.
El.: „avlede“. Gr.: egen′nēsen; lat.: ge′nuit.
El.: „med hende som havde tilhørt Urias“.
WH har ikke Ahazja, Joasj, Amazja. Men se 1Kr 3:11, 12.
Gr.: Babylō′nos; J17,22(hebr.): Bavæl′. Se 2Kg 17:24, fdn.
Se 2:4, fdn.
El.: „at give hende fri“. Ordr.: „at løse hende“.
„Jehovas“. J3,4,7-14,16-18,22-24,28(hebr.): יהוה (Jehowah′); gr.: Κυρίου (Kyri′ou), uden den bestemte artikel, „Herre[n]s“. The Holy Scriptures, af J. N. Darby, 1920, har (ligesom den tyske Elberfelder Bibel, 1891) i en fodnote til Mt 1:20: „’Herre’ uden artikel; betegner her, som mange andre steder, ’Jehova’.“ Dette er det første af 237 steder i De Kristne Græske Skrifter hvor Guds navn „Jehova“ forekommer i NV’s hovedtekst. Desuden forekommer det 72 gange i fodnoterne. Se Till. 1D.
„Jesus“. Gr.: ’Ιησοῦν (Iēsoun′); J1-14,16-18,22(hebr.): ישוע (Jesju′a‛, „Jesjua“, der betyder „Jehova er frelse“).
Se Till. 1D.
jomfruen“. Gr.: parthe′nos; J22(hebr.): ha‛almah′.
Gr.: Emmanouēl′; J17,18,22(hebr.): ‛Immanu’el′.
Se Till. 1D.
Ordr.: „han kendte hende ikke“.