Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

5. Mosebog 33:1-29

33  Og dette er den velsignelse+ hvormed den [sande] Guds mand+ Moses velsignede Israels sønner før sin død.  Han sagde da: „Jehova — fra Sinaj kom han,+og fra Seʹir steg han op over dem.+Han trådte strålende frem fra Paʹrans bjerge,+og med ham var hellige titusinder,*+ved hans højre krigere som hørte dem til.*+   Han nærede også dyb kærlighed til sit folk;*+alle deres* hellige er i din hånd.+Og de tog plads ved dine fødder;*+de modtog nogle af dine ord.+   (Moses pålagde os en lov,*+Jakobs menigheds eje.)+   Og han blev konge i Jeʹsjurun*+da folkets overhoveder samlede sig,+Israels stammer i forening.+   Lad Ruben leve og ikke dø,+så hans mænd bliver få.“*+  Og dette var [velsignelsen]* over Juda,+ da han sagde: „Hør, Jehova, Judas røst,+og måtte du bringe ham til hans folk.Hans hænder har kæmpet for hvad der er hans,*og måtte du være en hjælper mod hans modstandere.“+  Og om Leʹvi sagde han:+ „Dine Tumʹmim* og dine Uʹrim+ tilhører den mand der er loyal mod dig,*+som du satte på prøve ved Masʹsa,+stredes med ved Meʹribas vand.+   Han som sagde til sin fader og moder:’Jeg har ikke set ham.’End ikke sine brødre kendtes han ved,+og sine sønner kendte han ikke.For de overholdt dit ord+og værnede om din pagt.+ 10  Lad dem lære Jakob dine lovbud+og Israel din lov.+Lad dem opsende røgelse i din næse+og et heloffer på dit alter.+ 11  Velsign, Jehova, hans handlekraft,+og måtte du godkende hans hænders værk.+Sønderslå hofterne på dem der rejser sig mod ham,+og på dem der hader ham, så de ikke rejser sig.“+ 12  Om Benjamin sagde han:+ „Lad Jehovas elskede+ bo trygt hos ham,+idet han skærmer ham hele dagen,+og han skal bo mellem hans skuldre.“+ 13  Og om Josef sagde han:+ „Måtte hans land stadig blive velsignet af Jehova+med det kosteligste fra himmelen, med dug,*+og med dybet der ligger nedentil,+ 14  og med det kosteligste af solens afgrøder,+og med det kosteligste af månemånedernes udbytte,+ 15  og med det ypperste fra Østens bjerge,+og med det kosteligste fra de evigvarende høje, 16  og med det kosteligste af jorden og dens fylde,+og med godkendelse fra Ham der tog bolig i tornebusken.+ Måtte dette komme over Josefs hoved,+ja over issen på den der er udtaget* blandt sine brødre.+ 17  Som oksens førstefødte er hans pragt,+og hans horn er vildoksens* horn.+Med dem vil han stange folkeslag,+hvert og et, til jordens ender,og de er Eʹfraims titusinder,+og de er Manasʹses tusinder.“ 18  Og om Zeʹbulon sagde han:+ „Fryd dig, Zeʹbulon, når du går ud,+og Isʹsakar, i dine telte.+ 19  Folkeslag vil de kalde til bjerget.Dér vil de ofre retfærdigheds ofre.+For havenes overflod dier de+og sandets skjulte skatte.“* 20  Og om Gad sagde han:+ „Velsignet er den der udvider Gads grænser.+Som en løve* skal han bo,+og han skal sønderrive arm og isse.+ 21  Og han vil udse sig den første lod,*+for dér lå en lovgivers tildeling gemt.+Og folkets overhoveder vil samles.*Jehovas retfærdighed skal han øveog [eksekvere] hans domme sammen med Israel.“ 22  Og om Dan sagde han:+ „Dan er en løveunge.+Han springer op fra Baʹsan.“+ 23  Og om Nafʹtali sagde han:+ „Nafʹtali er mættet med godkendelseog fyldt med Jehovas velsignelse.Tag vest og syd i eje.“*+ 24  Og om Aʹser sagde han:+ „Velsignet med sønner er Aʹser.+Lad ham blive godkendt af sine brødre+og dyppe sin fod i olie.+ 25  Jern og kobber er dine portslåer,+og som dine dage er din rolige gang.* 26  Der er ingen som Jeʹsjuruns+ [sande] Gud,*+der drager frem over himmelen til din hjælp+og på skymasserne i sin højhed.*+ 27  En bolig er Gud som er fra urtid,+og nedentil er de evigvarende arme.+Og han vil drive fjenden bort foran dig,+og han vil sige: ’Tilintetgør [dem]!’+ 28  Og Israel vil bo trygt,+Jakobs kilde for sig selv,+i* et land med korn og ny vin.+Ja, hans himle vil lade dug dryppe ned.+ 29  Lykkelig er du, Israel!+ Hvem er som du,+et folk der frelses af Jehova,+din hjælps skjold+og den som er din højheds sværd?+Og dine fjender vil krybe for dig,*+og du skal træde på deres høje.“*+

Fodnoter

El.: „titusinder (myriader) af hellige“.
El.: „og med ham var Kadesj’ titusinder, ved hans højre krigere (el. engle) derfra“. Se JThS, bd. 2, 1951, s. 30, 31. LXX: „med Kadesj’ titusinder; ved hans højre [var] engle med ham“. Vg: „og med ham tusinder af hellige. I hans højre hånd [var] en flammende lov“. En marginalnote i M bryder det hebr. ord ’esjdathʹ op i to ord, ’esj (ild) og dath (lov), „lovens ild“ el. „en ildlov“, „en brændende (flammende) lov“. Det betyder imidlertid at der i Mosebøgerne skulle forekomme et persisk låneord, dath (lov), som ellers kun findes i Ezras Bog og Esters Bog. Se Ezr 8:36; Est 1:8.
„sit folk“, LXX; MSamSyVg: „folk“, „folkeslag“, om de israelitiske stammer eller deres forfædre.
Ordr.: „hans (dets)“, med kollektiv betydning, der muligvis viser tilbage til „folk“, der er plur. i M (hebr.: ‛ammīmʹ).
Muligvis: „Og de fulgte ved dine fødder (i dine fodspor)“. Betydningen af det hebr. verbum er usikker. LXX: „Og disse er under dig“; Vg: „og de som nærmer sig hans fødder“.
„Moses pålagde os en lov“. Nogle mener at disse ord er en glosse som har sneget sig ind i teksten fra margenen og som derfor bør slettes.
Betyder „den retskafne“; et hædersnavn for Israel.
„og lad hans tal blive fuldstændigt (fuldkomment)“, ved en tekstrettelse foreslået i BHK og BHS; LXX: „og lad ham blive vældig i tal“; Vg: „og lad ham blive ringe i tal“.
„velsignelsen“. Tilføjet i overensstemmelse med v. 1.
El.: „har kæmpet for ham“.
Se 2Mo 28:30, fdn. til „Urim og Tummim“.
Muligvis: „din loyale hengivenheds mand“.
„fra himmelen oventil“, to hebr. mss. I TO lyder denne linje: „med himmelens dug fra oven“ el. „med dug fra himmelen oventil“. Se 1Mo 49:25.
„den der er udtaget“. MSam(hebr.): nezīrʹ, oversat „nasiræer“ (der betyder „en der er udtaget“, „en der er indviet“, „en der holder sig adskilt“) i 4Mo 6:2, 13, 18-20.
El.: „bøffelens“.
„og sandstrandenes skjulte skatte“, Vg; LXX: „og kystboernes handelspladser“.
„Som en løve“. Hebr.: kelavī’ʹ, den asiatiske løve.
Ordr.: „Og han vil se at den første del er hans“. Vg: „Og han så at førstepladsen (forrangen) var hans“.
Ordr.: „for dér var en kommandants tildeling (andel) (hans foreskrevne tildeling, ved en tekstrettelse) tildækket. Og han kom derpå [med] folkets overhoveder“, M; Vg: „for i hans del var læreren henlagt (gemt) . . .“.
Muligvis: „Havet og dets fisk er hans ejendom“. LXXSyVg: „Vest (Havet) og syd(en) vil han tage i eje (arve)“.
„rolige gang“. If. KB3, s. 199: „styrke“.
„som . . . [sande] Gud“. Hebr.: ka’Elʹ. Her er præpositionen ke, „som“, og den bestemte artikel ha trukket sammen til ka. (Se hebr. grammatikker under „Præpositioner“.) Den bestemte artikel determinerer og betoner navneordet ’El, „Gud“, og hele udtrykket betyder ordret „som den [sande] Gud“. Se Till. 1G.
„og firmamentets Storladne“, LXX; Vg: „ved hans storladenhed løber skyerne hid og did“.
„i“ el. „på“, Sam; M: „til“.
El.: „vil hykle lydighed over for dig“.
Simeons stamme nævnes ikke i velsignelsen over Israel, men da både Levis stamme nævnes og de to stammer som er efterkommere af Josef, Efraims og Manasses stammer, bliver tallet på stammerne stadig 12.