Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

5 Mosebog 27:1-26

27  Derpå gav Moses, sammen med Israels ældste, folket følgende påbud: „Overhold* ethvert bud som jeg pålægger jer i dag.+  Og den dag I går over Jordan+ ind i det land som Jehova* din Gud giver dig, skal du rejse dig nogle store sten og stryge dem over med kalk.  Og du skal skrive alle denne lovs ord på dem,+ når du er gået over,+ for at du kan gå ind i det land som Jehova* din Gud giver dig, et land der flyder med mælk og honning, sådan som Jehova, dine forfædres Gud, har lovet dig.+  Og når I er gået over Jordan, skal I rejse disse sten som jeg giver jer påbud om i dag, på Eʹbals* Bjerg,+ og du skal stryge dem over med kalk.+  Du skal også bygge et alter dér for Jehova din Gud, et alter af sten. Du må ikke svinge et jern over dem.+  Af hele sten skal du bygge Jehova din Guds alter, og du skal ofre brændofre til Jehova din Gud på det.+  Og du skal ofre fællesskabsofre+ og spise dem dér,+ og du skal fryde dig for Jehova* din Guds ansigt.+  Og du skal på stenene skrive alle denne lovs ord,+ idet du gør dem ganske tydelige.“*+  Så talte Moses og præsterne, levitterne, til hele Israel og sagde: „Vær stille og hør efter, Israel. I dag er du blevet* Jehova din Guds folk.+ 10  Og du skal høre efter Jehova* din Guds røst og følge hans bud+ og hans forordninger,+ som jeg pålægger dig i dag.“ 11  Endvidere gav Moses den dag folket dette påbud: 12  „Når I er gået over Jordan skal følgende stå på Gaʹrizims Bjerg+ for at velsigne folket: Siʹmeon og Leʹvi og Juda og Isʹsakar og Josef og Benjamin. 13  Og disse skal stå på Eʹbals Bjerg+ for [at fremsige] forbandelsen:+ Ruben, Gad og Aʹser og Zeʹbulon, Dan og Nafʹtali. 14  Og levitterne skal tage til orde og med høj røst sige til hver mand i Israel:+ 15  ’Forbandet er den mand som laver et udskåret+ eller et støbt billede+ — en vederstyggelighed for Jehova,*+ noget som er fremstillet af en håndværkers hænder+ — og stiller det op i det skjulte.’ (Og hele folket skal svare og sige: ’Amen!’*)+ 16  ’Forbandet er den der behandler sin fader eller moder med foragt.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 17  ’Forbandet er den der flytter sin næstes markskel.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 18  ’Forbandet er den der får den blinde til at fare vild på vejen.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 19   ’Forbandet er den der bøjer+ retten+ for en fastboende udlænding,+ en faderløs og en enke.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 20  ’Forbandet er den der ligger hos sin faders hustru, for han har løftet sin faders kappeflig.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 21  ’Forbandet er den der ligger hos noget som helst dyr.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 22  ’Forbandet er den der ligger hos sin søster, sin faders datter eller sin moders datter.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 23  ’Forbandet er den der ligger hos sin svigermoder.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 24  ’Forbandet er den der slår sin næste ihjel i det skjulte.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 25  ’Forbandet er den der tager imod bestikkelse for at slå en sjæl ihjel, når det er uskyldigt blod.’*+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’) 26  ’Forbandet er den som ikke holder denne lovs ord i hævd ved at følge dem.’+ (Og hele folket skal sige: ’Amen!’)

Fodnoter

„Overhold“. Verbalformen på hebr. er en infinitivus absolutus der er brugt som bydemåde.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
„Ebals“, MLXXSyVg; Sam: „Garizims“.
Se Till. 1C, § 1.
„idet du gør dem ganske tydelige“. El.: „idet du forklarer (udlægger) dem godt“; el.: „idet de forklares (udlægges) godt“. På hebr. udtrykt ved to verber i infinitivus absolutus.
Ordr.: „er du blevet bragt til at være“.
Se Till. 1C, § 1.
Se Till. 1C, § 1.
El.: „Lad det være sådan!“ Hebr.: ’amenʹ.
Ordr.: „slå en uskyldigt blods sjæl ihjel“, „slå en sjæl af (med) uskyldigt blod ihjel“, MSamLXXSyVg.