Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

4. Mosebog 7:1-89

7  Og den dag Moses var færdig med at rejse teltboligen+ salvede+ han den og helligede den og hele dens udstyr* og alteret og alle dets redskaber. Således salvede han dem og helligede dem.+  Derpå frembar Israels høvdinger,+ overhovederne for deres fædrenehuse, [deres offergave],+ idet de var stammernes høvdinger og stod over de mønstrede,  og de bragte deres offergave frem for Jehova — seks overdækkede transportvogne og tolv stykker hornkvæg, en transportvogn for hver to høvdinger og en okse for hver én — og førte dem frem foran teltboligen.  Da sagde Jehova til Moses:  „Modtag det af dem, da det skal bruges til udførelse af tjenesten ved mødeteltet, og giv det til levitterne i forhold til hver enkelts tjeneste.“  Så modtog Moses transportvognene og hornkvæget og gav dem til levitterne.  To transportvogne og fire stykker hornkvæg gav han til Gerʹsjons sønner i forhold til deres tjeneste,+  og fire transportvogne og otte stykker hornkvæg gav han til Meraʹris sønner i forhold til deres tjeneste,+ under præsten Arons søn Iʹtamars ledelse.+  Men Keʹhats sønner gav han ikke noget, for tjenesten ved helligdommen påhvilede dem.+ De skulle bære [tingene] på skulderen.+ 10  Så frembar høvdingerne [deres offergave] ved* indvielsen+ af alteret den dag det blev salvet, og høvdingerne bar deres offergave frem foran alteret. 11  Da sagde Jehova til Moses: „Én høvding den ene dag, og én høvding den næste dag, sådan skal de frembære deres offergave til alterets indvielse.“+ 12  Og den der frembar sin offergave den første dag var Amminaʹdabs søn Nahʹsjon+ af Judas stamme. 13  Og hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel,* en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 14  et guldbæger* på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 15  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 16  en gedebuk til syndoffer;+ 17  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Amminaʹdabs søn Nahʹsjons+ offergave. 18  Den anden dag frembar Zuʹars søn Netanʹel,+ Isʹsakars høvding, [sin offergave]. 19  Han frembar som sin offergave et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 20  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 21  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 22  en gedebuk til syndoffer;+ 23  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Zuʹars søn Netanʹels offergave. 24  Den tredje dag [kom] høvdingen for Zeʹbulons sønner, Heʹlons søn Eʹliab.+ 25  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer; 26  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 27  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 28  en gedebuk til syndoffer;+ 29  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Heʹlons søn Eʹliabs+ offergave. 30  Den fjerde dag [kom] høvdingen for Rubens sønner, Sjeʹde’urs søn Eʹlizur.+ 31  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 32  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 33  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 34  en gedebuk til syndoffer;+ 35  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Sjeʹde’urs søn Eʹlizurs+ offergave. 36  Den femte dag [kom] høvdingen for Siʹmeons sønner, Zurisjadʹdajs søn Sjeluʹmiel.+ 37  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 38  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 39  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 40  en gedebuk til syndoffer;+ 41  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Zurisjadʹdajs søn Sjeluʹmiels+ offergave. 42  Den sjette dag [kom] høvdingen for Gads sønner, Deʹuels søn Elʹjasaf.+ 43  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 44  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 45  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 46  en gedebuk til syndoffer;+ 47  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Deʹuels søn Elʹjasafs+ offergave. 48  Den syvende dag [kom] høvdingen for Eʹfraims sønner, Amʹmihuds søn Elisjaʹma.+ 49  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 50  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 51  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 52  en gedebuk til syndoffer;+ 53  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Amʹmihuds søn Elisjaʹmas+ offergave. 54  Den ottende dag [kom] høvdingen for Manasʹses sønner, Peʹdazurs søn Gamaʹliel.+ 55  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 56  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 57  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 58  en gedebuk til syndoffer;+ 59  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Peʹdazurs søn Gamaʹliels+ offergave. 60  Den niende dag [kom] høvdingen+ for Benjamins sønner, Gideoʹnis søn Aʹbidan.+ 61  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 62  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 63  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 64  en gedebuk til syndoffer;+ 65  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Gideoʹnis søn Aʹbidans+ offergave. 66  Den tiende dag [kom] høvdingen for Dans sønner, Ammisjadʹdajs søn Ahi’eʹzer.+ 67  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 68  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 69  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 70  en gedebuk til syndoffer;+ 71  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Ammisjadʹdajs søn Ahi’eʹzers+ offergave. 72  Den ellevte dag [kom] høvdingen for Aʹsers sønner, Okʹrans søn Paʹgiel.+ 73  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 74  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 75  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 76  en gedebuk til syndoffer;+ 77  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Okʹrans søn Paʹgiels+ offergave. 78  Den tolvte dag [kom] høvdingen for Nafʹtalis sønner, Eʹnans søn Ahiʹra.+ 79  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 80  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 81  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 82  en gedebuk til syndoffer;+ 83  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Eʹnans søn Ahiʹras+ offergave. 84  Dette var indvielsesoffergaven+ til alteret fra Israels høvdinger+ den dag det blev salvet: tolv sølvfade, tolv sølvskåle,+ tolv guldbægre; 85  hvert sølvfad var på et hundrede og tredive sekel, og hver skål på halvfjerds, så alt sølvet i karrene udgjorde to tusind og fire hundrede sekel efter helligdommens sekel;+ 86  de tolv guldbægre+ fyldt med røgelse var på hver ti sekel efter helligdommens sekel, så alt guldet i bægrene udgjorde et hundrede og tyve sekel; 87  hornkvæget til brændofferet+ var på i alt tolv tyre, tolv væddere, tolv årgamle vædderlam og deres kornofre,+ og der var tolv gedebukke til syndoffer;+ 88  og hornkvæget til fællesskabsofferet+ var på i alt fireogtyve tyre, tres væddere, tres bukke, tres årgamle vædderlam. Dette var indvielsesoffergaven+ til alteret efter at det var blevet salvet.+ 89  Og når Moses gik ind i mødeteltet for at tale med ham,+ hørte han stemmen* samtale med sig fra [stedet] oven over låget+ som var på Vidnesbyrdets ark, fra [stedet] mellem de to keruber;+ og han talte til ham.

Fodnoter

El.: „og alle dens redskaber“.
„til“, LXXVg.
„sekel“, Vg.
El.: „en lille guldskål“.
„stemmen“, MSamSyVg; LXX: „Jehovas stemme“.