Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

4 Mosebog 7:1-89

7  Og den dag Moses var færdig med at rejse teltboligen+ salvede+ han den og helligede den og hele dens udstyr* og alteret og alle dets redskaber. Således salvede han dem og helligede dem.+  Derpå frembar Israels høvdinger,+ overhovederne for deres fædrenehuse, [deres offergave],+ idet de var stammernes høvdinger og stod over de mønstrede,  og de bragte deres offergave frem for Jehova — seks overdækkede transportvogne og tolv stykker hornkvæg, en transportvogn for hver to høvdinger og en okse for hver én — og førte dem frem foran teltboligen.  Da sagde Jehova til Moses:  „Modtag det af dem, da det skal bruges til udførelse af tjenesten ved mødeteltet, og giv det til levitterne i forhold til hver enkelts tjeneste.“  Så modtog Moses transportvognene og hornkvæget og gav dem til levitterne.  To transportvogne og fire stykker hornkvæg gav han til Ger′sjons sønner i forhold til deres tjeneste,+  og fire transportvogne og otte stykker hornkvæg gav han til Mera′ris sønner i forhold til deres tjeneste,+ under præsten Arons søn I′tamars ledelse.+  Men Ke′hats sønner gav han ikke noget, for tjenesten ved helligdommen påhvilede dem.+ De skulle bære [tingene] på skulderen.+ 10  Så frembar høvdingerne [deres offergave] ved* indvielsen+ af alteret den dag det blev salvet, og høvdingerne bar deres offergave frem foran alteret. 11  Da sagde Jehova til Moses: „Én høvding den ene dag, og én høvding den næste dag, sådan skal de frembære deres offergave til alterets indvielse.“+ 12  Og den der frembar sin offergave den første dag var Ammina′dabs søn Nah′sjon+ af Judas stamme. 13  Og hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel,* en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 14  et guldbæger* på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 15  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 16  en gedebuk til syndoffer;+ 17  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Ammina′dabs søn Nah′sjons+ offergave. 18  Den anden dag frembar Zu′ars søn Netan′el,+ Is′sakars høvding, [sin offergave]. 19  Han frembar som sin offergave et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 20  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 21  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 22  en gedebuk til syndoffer;+ 23  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Zu′ars søn Netan′els offergave. 24  Den tredje dag [kom] høvdingen for Ze′bulons sønner, He′lons søn E′liab.+ 25  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer; 26  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 27  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 28  en gedebuk til syndoffer;+ 29  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var He′lons søn E′liabs+ offergave. 30  Den fjerde dag [kom] høvdingen for Rubens sønner, Sje′de’urs søn E′lizur.+ 31  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 32  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 33  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 34  en gedebuk til syndoffer;+ 35  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Sje′de’urs søn E′lizurs+ offergave. 36  Den femte dag [kom] høvdingen for Si′meons sønner, Zurisjad′dajs søn Sjelu′miel.+ 37  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 38  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 39  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 40  en gedebuk til syndoffer;+ 41  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Zurisjad′dajs søn Sjelu′miels+ offergave. 42  Den sjette dag [kom] høvdingen for Gads sønner, De′uels søn El′jasaf.+ 43  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 44  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 45  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 46  en gedebuk til syndoffer;+ 47  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var De′uels søn El′jasafs+ offergave. 48  Den syvende dag [kom] høvdingen for E′fraims sønner, Am′mihuds søn Elisja′ma.+ 49  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 50  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 51  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 52  en gedebuk til syndoffer;+ 53  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Am′mihuds søn Elisja′mas+ offergave. 54  Den ottende dag [kom] høvdingen for Manas′ses sønner, Pe′dazurs søn Gama′liel.+ 55  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 56  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 57  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 58  en gedebuk til syndoffer;+ 59  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Pe′dazurs søn Gama′liels+ offergave. 60  Den niende dag [kom] høvdingen+ for Benjamins sønner, Gideo′nis søn A′bidan.+ 61  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 62  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 63  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 64  en gedebuk til syndoffer;+ 65  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Gideo′nis søn A′bidans+ offergave. 66  Den tiende dag [kom] høvdingen for Dans sønner, Ammisjad′dajs søn Ahi’e′zer.+ 67  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 68  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse; 69  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 70  en gedebuk til syndoffer;+ 71  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Ammisjad′dajs søn Ahi’e′zers+ offergave. 72  Den ellevte dag [kom] høvdingen for A′sers sønner, Ok′rans søn Pa′giel.+ 73  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 74  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 75  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 76  en gedebuk til syndoffer;+ 77  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var Ok′rans søn Pa′giels+ offergave. 78  Den tolvte dag [kom] høvdingen for Naf′talis sønner, E′nans søn Ahi′ra.+ 79  Hans offergave var et sølvfad hvis vægt var et hundrede og tredive sekel, en sølvskål på halvfjerds sekel efter helligdommens sekel, begge fyldt med fint mel tilsat olie, til et kornoffer;+ 80  et guldbæger på ti sekel, fyldt med røgelse;+ 81  en ung tyr, en vædder, et vædderlam i dets første år, til brændoffer;+ 82  en gedebuk til syndoffer;+ 83  og til et fællesskabsoffer+ to stykker hornkvæg, fem væddere, fem bukke, fem vædderlam, ét år gamle. Dette var E′nans søn Ahi′ras+ offergave. 84  Dette var indvielsesoffergaven+ til alteret fra Israels høvdinger+ den dag det blev salvet: tolv sølvfade, tolv sølvskåle,+ tolv guldbægre; 85  hvert sølvfad var på et hundrede og tredive sekel, og hver skål på halvfjerds, så alt sølvet i karrene udgjorde to tusind og fire hundrede sekel efter helligdommens sekel;+ 86  de tolv guldbægre+ fyldt med røgelse var på hver ti sekel efter helligdommens sekel, så alt guldet i bægrene udgjorde et hundrede og tyve sekel; 87  hornkvæget til brændofferet+ var på i alt tolv tyre, tolv væddere, tolv årgamle vædderlam og deres kornofre,+ og der var tolv gedebukke til syndoffer;+ 88  og hornkvæget til fællesskabsofferet+ var på i alt fireogtyve tyre, tres væddere, tres bukke, tres årgamle vædderlam. Dette var indvielsesoffergaven+ til alteret efter at det var blevet salvet.+ 89  Og når Moses gik ind i mødeteltet for at tale med ham,+ hørte han stemmen* samtale med sig fra [stedet] oven over låget+ som var på Vidnesbyrdets ark, fra [stedet] mellem de to keruber;+ og han talte til ham.

Fodnoter

El.: „og alle dens redskaber“.
„til“, LXXVg.
„sekel“, Vg.
El.: „en lille guldskål“.
„stemmen“, MSamSyVg; LXX: „Jehovas stemme“.