Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

4 Mosebog 33:1-56

33  Dette er de strækninger Israels sønner tilbagelagde da de gik ud af Ægyptens land,+ hærstyrke for hærstyrke,+ under Moses’ og Arons ledelse.+  Og Moses optegnede på Jehovas befaling de steder de drog ud fra, strækning for strækning; og dette er de strækninger de tilbagelagde efter de steder de drog ud fra:+  De brød altså op fra Ra′meses+ i den første måned, på den femtende dag i den første måned.+ Dagen efter påsken+ gik Israels sønner ud med løftet hånd for øjnene af alle ægypterne.+  Imens var ægypterne i færd med at begrave dem som Jehova havde slået ihjel iblandt dem, det vil sige alle de førstefødte;+ og over deres guder havde Jehova eksekveret straffedomme.+  Så brød Israels sønner op fra Ra′meses+ og slog lejr i Suk′kot.+  Derpå brød de op fra Suk′kot og slog lejr i E′tam,+ som ligger ved randen af ørkenen.  Dernæst brød de op fra E′tam og vendte om mod Pi-Ha′kirot,+ som ligger over for Ba′al-Ze′fon,+ og slog lejr foran Mig′dol.+  Derpå brød de op fra Pi-Ha′kirot* og gik midt igennem havet+ til ørkenen+ og vandrede tre dagsrejser i E′tams Ørken,+ hvorpå de slog lejr i Ma′ra.+  Så brød de op fra Ma′ra og kom til E′lim.+ Og i E′lim var der tolv vandkilder og halvfjerds palmetræer. Så slog de lejr dér. 10  Dernæst brød de op fra E′lim og slog lejr ved Det Røde Hav. 11  Derpå brød de op fra Det Røde Hav og slog lejr i Sins Ørken.+ 12  Så brød de op fra Sins Ørken og slog lejr i Dof′ka. 13  Derpå brød de op fra Dof′ka og slog lejr i A′lusj. 14  Dernæst brød de op fra A′lusj og slog lejr i Re′fidim.+ Men dér var der intet vand folket kunne drikke. 15  Så brød de op fra Re′fidim og slog lejr i Sinaj Ørken.+ 16  Derpå brød de op fra Sinaj Ørken og slog lejr i Kib′rot-Hatta′ava.+ 17  Så brød de op fra Kib′rot-Hatta′ava og slog lejr i Ha′zerot.+ 18  Derpå brød de op fra Ha′zerot og slog lejr i Rit′ma. 19  Dernæst brød de op fra Rit′ma og slog lejr i Rim′mon-Pe′rez. 20  Så brød de op fra Rim′mon-Pe′rez og slog lejr i Lib′na. 21  Derpå brød de op fra Lib′na og slog lejr i Ris′sa. 22  Dernæst brød de op fra Ris′sa og slog lejr i Kehela′ta. 23  Så brød de op fra Kehela′ta og slog lejr ved Sje′fers Bjerg. 24  Derpå brød de op fra Sje′fers Bjerg og slog lejr+ i Hara′da. 25  Så brød de op fra Hara′da og slog lejr i Mak′helot. 26  Dernæst brød de op+ fra Mak′helot og slog lejr i Ta′hat. 27  Derpå brød de op fra Ta′hat og slog lejr i Ta′ra. 28  Så brød de op fra Ta′ra og slog lejr i Mit′ka. 29  Derpå brød de op fra Mit′ka og slog lejr i Hasjmo′na. 30  Dernæst brød de op fra Hasjmo′na og slog lejr i Mo′serot. 31  Så brød de op fra Mo′serot og slog lejr i Be′ne-Ja′akan.+ 32  Derpå brød de op fra Be′ne-Ja′akan og slog lejr i Hor-Haggid′gad. 33  Dernæst brød de op fra Hor-Haggid′gad og slog lejr i Jotba′ta.+ 34  Derpå brød de op fra Jotba′ta og slog lejr i Abro′na. 35  Så brød de op fra Abro′na og slog lejr i Ez′jon-Ge′ber.+ 36  Derpå brød de op fra Ez′jon-Ge′ber og slog lejr i Zins Ørken,+ det er Ka′desj. 37  Dernæst brød de op fra Ka′desj og slog lejr ved bjerget Hor+ i grænseområdet til E′doms land. 38  Da gik præsten Aron op på bjerget Hor på Jehovas befaling og døde dér i det fyrretyvende år efter at Israels sønner var gået ud af Ægyptens land, i den femte måned, på den første [dag] i måneden.+ 39  Og Aron var et hundrede og treogtyve år gammel da han døde på bjerget Hor. 40  Imidlertid hørte kana’anæeren, kongen af A′rad,+ som boede i Ne′geb+ i Ka′na’ans land, om Israels sønners komme. 41  De brød så op fra bjerget Hor+ og slog lejr i Zalmo′na. 42  Derpå brød de op fra Zalmo′na og slog lejr i Pu′non. 43  Dernæst brød de op fra Pu′non og slog lejr i O′bot.+ 44  Så brød de op fra O′bot og slog lejr i Ij′je-Ha’a′barim* ved grænsen til Mo′ab.+ 45  Dernæst brød de op fra Ij′jim og slog lejr i Di′bon-Gad.+ 46  Derpå brød de op fra Di′bon-Gad og slog lejr i Al′mon-Diblata′jim. 47  Så brød de op fra Al′mon-Diblata′jim+ og slog lejr i A′barimbjergene*+ foran Ne′bo.+ 48  Til sidst brød de op fra A′barimbjergene og slog lejr på Mo′abs ørkensletter+ ved Jordan, over for Jeriko. 49  Og de lå lejrede ved Jordan fra Bet-Je′sjimot+ til A′bel-Sjit′tim+ på Mo′abs ørkensletter. 50  Og Jehova talte da til Moses på Mo′abs ørkensletter ved Jordan, over for Jeriko,+ idet han sagde: 51  „Tal til Israels sønner og sig til dem: ’I står nu i begreb med at gå over Jordan, ind i Ka′na’ans land.+ 52  Og I skal drive alle landets indbyggere bort* foran jer og ødelægge alle deres stenfigurer,*+ og I skal ødelægge alle deres støbte billeder+ og tilintetgøre alle deres offerhøje.+ 53  Og I skal tage landet i besiddelse og bo i det, for jer giver jeg landet i eje.+ 54  Og I skal fordele landet mellem jer ved lodkastning,+ efter jeres slægter.+ Den [slægt] der er stor, skal I give en større arvelod, og den der er lille, skal I give en mindre arvelod.+ Hvor loddet falder for ham, dér er hans [arvelod].+ Efter jeres fædrenestammer skal I fordele arvelodderne mellem jer.+ 55  Men hvis I ikke driver landets indbyggere bort foran jer,+ da skal de som I levner af dem, blive som pigge i jeres øjne og torne i jeres sider, og de skal modstå jer i det land I bor i.+ 56  Og sådan som jeg havde tænkt at gøre ved dem, vil jeg gøre ved jer.’“+

Fodnoter

„fra Pi-Hakirot“, SamTOSyVg; M: „fra foran Hakirot“.
Betyder „Abarims Ijjim (ruiner)“. I v. 45 blot kaldt Ijjim. Se 21:11, fdn.
El.: „grænselandets bjerge“.
„I står nu i begreb med at gå over Jordan, ind i Kana’ans land. (52) Og I vil udslette (ødelægge) alle indbyggere i landet“, LXXSy; Vg: „Når I går over Jordan for at gå ind i Kana’ans land, (52) skal I udslette (ødelægge) alle indbyggere . . .“.
El.: „billeder“. Det hebr. ord indeholder tanken om noget der er udstillet til beskuelse.