Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

4. Mosebog 26:1-65

26  Og det skete efter plagen*+ at Jehova sagde til Moses og Eleaʹzar, præsten Arons søn:  „Foretag en optælling af hele Israels sønners forsamling fra tyveårsalderen og opefter, efter deres fædrenehuse, alle som kan udtages til hæren i Israel.“+  Og Moses og præsten Eleaʹzar+ talte så med dem på Moʹabs ørkensletter+ ved Jordan, over for Jeriko,+ idet de sagde:  „[Foretag en optælling af dem] fra tyveårsalderen og opefter, sådan som Jehova har påbudt Moses.“+ Og Israels sønner som gik ud af Ægyptens land, var:  Ruben, Israels førstefødte;+ Rubens sønner: Af Haʹnok,+ hanokitternes slægt; af Palʹlu,+ palluitternes slægt;  af Hezʹron,+ hezronitternes slægt; af Karʹmi,+ karmitternes slægt.  Dette var rubenitternes slægter, og de mønstrede af dem udgjorde treogfyrre tusind syv hundrede og tredive.+  Og Palʹlus søn* var Eʹliab.  Og Eʹliabs sønner: Neʹmuel og Daʹtan og Aʹbiram. Det var den Daʹtan+ og Aʹbiram+ som var indkaldte fra forsamlingen, dem som havde sat sig op imod Moses og Aron i Koʹras forsamling,+ da disse satte sig op imod Jehova. 10  Så åbnede jorden sit gab og opslugte dem.+ Koʹra selv [døde] ved forsamlingens død, da ilden fortærede to hundrede og halvtreds mænd.*+ Og de blev et advarende tegn.+ 11  Men Koʹras sønner døde ikke.+ 12  Siʹmeons sønner+ efter deres slægter: Fra Neʹmuel,*+ nemuelitternes slægt; fra Jaʹmin,+ jaminitternes slægt; fra Jaʹkin,+ jakinitternes slægt; 13  fra Zeʹra,* zeraitternes slægt; fra Sjaʹul,+ sja’ulitternes slægt. 14  Dette var simeonitternes slægter: toogtyve tusind og to hundrede.+ 15  Gads+ sønner efter deres slægter: Fra Zeʹfon,* zefonitternes slægt; fra Hagʹgi, haggitternes slægt; fra Sjuʹni, sjunitternes slægt; 16  fra Ozʹni,* oznitternes slægt; fra Eʹri, eritternes slægt; 17  fra Aʹrod,* aroditternes slægt; fra Aʹreli,+ arelitternes slægt. 18  Dette var Gads sønners slægter efter dem som mønstredes af dem: fyrre tusind og fem hundrede.+ 19  Judas+ sønner var Er+ og Oʹnan.+ Men Er og Oʹnan døde i Kaʹna’ans land.+ 20  Og Judas sønner var, efter deres slægter: Fra Sjeʹla,+ sjelanitternes slægt; fra Peʹrez,+ perezitternes slægt; fra Zeʹra,+ zeraitternes slægt. 21  Og Peʹrez’ sønner var: Fra Hezʹron,+ hezronitternes slægt; fra Haʹmul,+ hamulitternes slægt. 22  Dette var Judas+ slægter efter dem som mønstredes af dem: seksoghalvfjerds tusind og fem hundrede.+ 23  Isʹsakars sønner+ efter deres slægter var: Fra Toʹla,+ tolaitternes slægt; fra Puʹva, punitternes slægt; 24  fra Jaʹsjub,* jasjubitternes slægt; fra Sjimʹron,+ sjimronitternes slægt. 25  Dette var Isʹsakars slægter efter dem som mønstredes af dem: fireogtres tusind og tre hundrede.+ 26  Zeʹbulons+ sønner efter deres slægter var: Fra Seʹred, sereditternes slægt; fra Eʹlon, elonitternes slægt; fra Jaʹle’el,+ jale’elitternes slægt. 27  Dette var zebulonitternes slægter efter dem som mønstredes af dem: tres tusind og fem hundrede.+ 28  Josefs+ sønner efter deres slægter var Manasʹse og Eʹfraim.+ 29  Manasʹses+ sønner var: Fra Maʹkir,+ makiritternes slægt. Og Maʹkir blev fader til Giʹlead.+ Fra Giʹlead, gileaditternes slægt. 30  Dette var Giʹleads sønner: Fra I’eʹzer,+ i’ezritternes slægt; fra Heʹlek, helekitternes slægt; 31  fra Asʹriel, asrielitternes slægt; fra Sjeʹkem, sjekemitternes slægt; 32  fra Sjemiʹda,+ sjemidaitternes slægt; fra Heʹfer,+ heferitternes slægt. 33  Men Zeʹlofhad, Heʹfers søn, havde ingen sønner, kun døtre,+ og navnene på Zeʹlofhads døtre var Maʹla og Noʹa, Hogʹla, Milʹka og Tirʹza.+ 34  Dette var Manasʹses slægter, og de mønstrede af dem var tooghalvtreds tusind og syv hundrede.+ 35  Dette var Eʹfraims+ sønner efter deres slægter: Fra Sjuteʹla,+ sjutelaitternes slægt; fra Beʹker, bekeritternes slægt; fra Taʹhan,+ tahanitternes slægt. 36  Og dette var Sjuteʹlas sønner: Fra Eʹran, eranitternes slægt. 37  Dette var Eʹfraims sønners slægter+ efter dem som mønstredes af dem: toogtredive tusind og fem hundrede. Dette var Josefs sønner efter deres slægter.+ 38  Benjamins+ sønner efter deres slægter var: Fra Beʹla,+ belaitternes slægt; fra Asjʹbel,+ asjbelitternes slægt; fra Aʹhiram,* ahiramitternes slægt; 39  fra Sjefuʹfam,* sjufamitternes slægt; fra Huʹfam,*+ hufamitternes slægt. 40  Og Beʹlas sønner var Ard og Na’aʹman:+ [Fra Ard],* arditternes slægt; fra Na’aʹman, na’amitternes slægt. 41  Dette var Benjamins sønner+ efter deres slægter, og de som mønstredes af dem var femogfyrre tusind og seks hundrede.+ 42  Dette var Dans+ sønner efter deres slægter: Fra Sjuʹham,* sjuhamitternes slægt. Dette var Dans slægter,+ slægt for slægt. 43  Alle sjuhamitternes slægter efter dem som mønstredes af dem, udgjorde fireogtres tusind og fire hundrede.+ 44  Aʹsers+ sønner efter deres slægter var: Fra Jimʹna,+ jimnitternes slægt; fra Jisjʹvi,+ jisjvitternes slægt; fra Beriʹa, beriaitternes slægt; 45  fra Beriʹas sønner: Fra Heʹber, hebritternes slægt; fra Malʹkiel,+ malkielitternes slægt. 46  Og navnet på Aʹsers datter var Seʹra.+ 47  Dette var Aʹsers+ sønners slægter efter dem som mønstredes af dem: treoghalvtreds tusind og fire hundrede.+ 48  Nafʹtalis+ sønner efter deres slægter var: Fra Jaʹze’el,+ jaze’elitternes slægt; fra Guʹni,+ gunitternes slægt; 49  fra Jeʹzer,+ jezeritternes slægt; fra Sjilʹlem,+ sjillemitternes slægt. 50  Dette var Nafʹtalis+ slægter, slægt for slægt, og de som mønstredes af dem var femogfyrre tusind og fire hundrede.+ 51  Dette var dem som mønstredes af Israels sønner: seks hundrede og et tusind syv hundrede og tredive.+ 52  Derpå talte Jehova til Moses og sagde: 53  „Dem skal landet tildeles som en arvelod efter antallet af navne.+ 54  Til dem der er mange, skal du give en stor arvelod, og til dem der er få, skal du give en lille arvelod.+ Enhver skal der gives en arvelod i forhold til dem der blev mønstret af ham. 55  Men kun ved lodkastning+ skal landet fordeles. Efter navnene på deres fædrenestammer får de en arvelod. 56  Efter hvordan loddet falder, skal en arvelod tildeles de mange og de få.“ 57  Og dette var dem der blev mønstret af levitterne,+ efter deres slægter: Fra Gerʹsjon,+ gersjonitternes slægt; fra Keʹhat,+ kehatitternes slægt; fra Meraʹri,+ meraritternes slægt. 58  Dette var levitternes* slægter: libnitternes+ slægt, hebronitternes+ slægt, malitternes+ slægt, musjitternes+ slægt, koraitternes+ slægt. Og Keʹhat+ blev fader til Amʹram.+ 59  Og navnet på Amʹrams hustru var Joʹkebed,+ en datter af Leʹvi, som hans hustru fødte Leʹvi* i Ægypten. Med tiden fødte hun Amʹram [sønnerne] Aron og Moses og deres søster Mirʹjam.+ 60  Så fødtes der Aron [sønnerne] Naʹdab og Aʹbihu,+ Eleaʹzar og Iʹtamar.+ 61  Men Naʹdab og Aʹbihu døde fordi de frembar ulovlig ild for Jehova.+ 62  Og de som blev mønstret af dem udgjorde treogtyve tusind, alle af mandkøn fra en alder af en måned og opefter.+ De blev nemlig ikke mønstret blandt Israels sønner,+ da der ikke skulle gives dem nogen arvelod blandt Israels sønner.+ 63  Det var dem der blev mønstret af Moses og præsten Eleaʹzar da de mønstrede Israels sønner på Moʹabs ørkensletter ved Jordan over for Jeriko.+ 64  Og blandt dem var der ingen af dem der blev mønstret af Moses og præsten Aron da de mønstrede Israels sønner i Sinaj Ørken.+ 65  Jehova havde jo sagt om dem: „De vil visselig dø i ørkenen.“+ Så der var ingen tilbage af dem, undtagen Kaʹleb, Jefunʹnes søn, og Josua, Nuns søn.+

Fodnoter

I M slutter kap. 25 her med foregående sætning som v. 19.
„søn“, Vg; MSamLXXSy: „sønner“.
„Så åbnede jorden sit gab, og jorden opslugte dem ved forsamlingens død, da ilden fortærede Kora og to hundrede og halvtreds mænd,“ Sam.
„Jemuel“ i 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
„Zohar“ i 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
„Zifjon“ i 1Mo 46:16.
„Ezbon“ i 1Mo 46:16.
„Arodi“ i 1Mo 46:16.
„Job“ i 1Mo 46:13.
„Ehi“ i 1Mo 46:21.
„Muppim“ i 1Mo 46:21; „Sjuppim“ i 1Kr 7:12.
„Huppim“ i 1Mo 46:21.
„[Fra Ard]“, i overensstemmelse med SamLXXVg.
„Husjim“ i 1Mo 46:23.
„levitternes“, Sy; MVg: „Levis“; LXX: „Levis sønners“.
„en datter af Levi, som fødte Levi disse“, LXX; SyVg: „en datter af Levi, som blev født ham“.