Indstilling for skærmlæser

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

4 Mosebog 26:1-65

26  Og det skete efter plagen*+ at Jehova sagde til Moses og Elea′zar, præsten Arons søn:  „Foretag en optælling af hele Israels sønners forsamling fra tyveårsalderen og opefter, efter deres fædrenehuse, alle som kan udtages til hæren i Israel.“+  Og Moses og præsten Elea′zar+ talte så med dem på Mo′abs ørkensletter+ ved Jordan, over for Jeriko,+ idet de sagde:  „[Foretag en optælling af dem] fra tyveårsalderen og opefter, sådan som Jehova har påbudt Moses.“+ Og Israels sønner som gik ud af Ægyptens land, var:  Ruben, Israels førstefødte;+ Rubens sønner: Af Ha′nok,+ hanokitternes slægt; af Pal′lu,+ palluitternes slægt;  af Hez′ron,+ hezronitternes slægt; af Kar′mi,+ karmitternes slægt.  Dette var rubenitternes slægter, og de mønstrede af dem udgjorde treogfyrre tusind syv hundrede og tredive.+  Og Pal′lus søn* var E′liab.  Og E′liabs sønner: Ne′muel og Da′tan og A′biram. Det var den Da′tan+ og A′biram+ som var indkaldte fra forsamlingen, dem som havde sat sig op imod Moses og Aron i Ko′ras forsamling,+ da disse satte sig op imod Jehova. 10  Så åbnede jorden sit gab og opslugte dem.+ Ko′ra selv [døde] ved forsamlingens død, da ilden fortærede to hundrede og halvtreds mænd.*+ Og de blev et advarende tegn.+ 11  Men Ko′ras sønner døde ikke.+ 12  Si′meons sønner+ efter deres slægter: Fra Ne′muel,*+ nemuelitternes slægt; fra Ja′min,+ jaminitternes slægt; fra Ja′kin,+ jakinitternes slægt; 13  fra Ze′ra,* zeraitternes slægt; fra Sja′ul,+ sja’ulitternes slægt. 14  Dette var simeonitternes slægter: toogtyve tusind og to hundrede.+ 15  Gads+ sønner efter deres slægter: Fra Ze′fon,* zefonitternes slægt; fra Hag′gi, haggitternes slægt; fra Sju′ni, sjunitternes slægt; 16  fra Oz′ni,* oznitternes slægt; fra E′ri, eritternes slægt; 17  fra A′rod,* aroditternes slægt; fra A′reli,+ arelitternes slægt. 18  Dette var Gads sønners slægter efter dem som mønstredes af dem: fyrre tusind og fem hundrede.+ 19  Judas+ sønner var Er+ og O′nan.+ Men Er og O′nan døde i Ka′na’ans land.+ 20  Og Judas sønner var, efter deres slægter: Fra Sje′la,+ sjelanitternes slægt; fra Pe′rez,+ perezitternes slægt; fra Ze′ra,+ zeraitternes slægt. 21  Og Pe′rez’ sønner var: Fra Hez′ron,+ hezronitternes slægt; fra Ha′mul,+ hamulitternes slægt. 22  Dette var Judas+ slægter efter dem som mønstredes af dem: seksoghalvfjerds tusind og fem hundrede.+ 23  Is′sakars sønner+ efter deres slægter var: Fra To′la,+ tolaitternes slægt; fra Pu′va, punitternes slægt; 24  fra Ja′sjub,* jasjubitternes slægt; fra Sjim′ron,+ sjimronitternes slægt. 25  Dette var Is′sakars slægter efter dem som mønstredes af dem: fireogtres tusind og tre hundrede.+ 26  Ze′bulons+ sønner efter deres slægter var: Fra Se′red, sereditternes slægt; fra E′lon, elonitternes slægt; fra Ja′le’el,+ jale’elitternes slægt. 27  Dette var zebulonitternes slægter efter dem som mønstredes af dem: tres tusind og fem hundrede.+ 28  Josefs+ sønner efter deres slægter var Manas′se og E′fraim.+ 29  Manas′ses+ sønner var: Fra Ma′kir,+ makiritternes slægt. Og Ma′kir blev fader til Gi′lead.+ Fra Gi′lead, gileaditternes slægt. 30  Dette var Gi′leads sønner: Fra I’e′zer,+ i’ezritternes slægt; fra He′lek, helekitternes slægt; 31  fra As′riel, asrielitternes slægt; fra Sje′kem, sjekemitternes slægt; 32  fra Sjemi′da,+ sjemidaitternes slægt; fra He′fer,+ heferitternes slægt. 33  Men Ze′lofhad, He′fers søn, havde ingen sønner, kun døtre,+ og navnene på Ze′lofhads døtre var Ma′la og No′a, Hog′la, Mil′ka og Tir′za.+ 34  Dette var Manas′ses slægter, og de mønstrede af dem var tooghalvtreds tusind og syv hundrede.+ 35  Dette var E′fraims+ sønner efter deres slægter: Fra Sjute′la,+ sjutelaitternes slægt; fra Be′ker, bekeritternes slægt; fra Ta′han,+ tahanitternes slægt. 36  Og dette var Sjute′las sønner: Fra E′ran, eranitternes slægt. 37  Dette var E′fraims sønners slægter+ efter dem som mønstredes af dem: toogtredive tusind og fem hundrede. Dette var Josefs sønner efter deres slægter.+ 38  Benjamins+ sønner efter deres slægter var: Fra Be′la,+ belaitternes slægt; fra Asj′bel,+ asjbelitternes slægt; fra A′hiram,* ahiramitternes slægt; 39  fra Sjefu′fam,* sjufamitternes slægt; fra Hu′fam,*+ hufamitternes slægt. 40  Og Be′las sønner var Ard og Na’a′man:+ [Fra Ard],* arditternes slægt; fra Na’a′man, na’amitternes slægt. 41  Dette var Benjamins sønner+ efter deres slægter, og de som mønstredes af dem var femogfyrre tusind og seks hundrede.+ 42  Dette var Dans+ sønner efter deres slægter: Fra Sju′ham,* sjuhamitternes slægt. Dette var Dans slægter,+ slægt for slægt. 43  Alle sjuhamitternes slægter efter dem som mønstredes af dem, udgjorde fireogtres tusind og fire hundrede.+ 44  A′sers+ sønner efter deres slægter var: Fra Jim′na,+ jimnitternes slægt; fra Jisj′vi,+ jisjvitternes slægt; fra Beri′a, beriaitternes slægt; 45  fra Beri′as sønner: Fra He′ber, hebritternes slægt; fra Mal′kiel,+ malkielitternes slægt. 46  Og navnet på A′sers datter var Se′ra.+ 47  Dette var A′sers+ sønners slægter efter dem som mønstredes af dem: treoghalvtreds tusind og fire hundrede.+ 48  Naf′talis+ sønner efter deres slægter var: Fra Ja′ze’el,+ jaze’elitternes slægt; fra Gu′ni,+ gunitternes slægt; 49  fra Je′zer,+ jezeritternes slægt; fra Sjil′lem,+ sjillemitternes slægt. 50  Dette var Naf′talis+ slægter, slægt for slægt, og de som mønstredes af dem var femogfyrre tusind og fire hundrede.+ 51  Dette var dem som mønstredes af Israels sønner: seks hundrede og et tusind syv hundrede og tredive.+ 52  Derpå talte Jehova til Moses og sagde: 53  „Dem skal landet tildeles som en arvelod efter antallet af navne.+ 54  Til dem der er mange, skal du give en stor arvelod, og til dem der er få, skal du give en lille arvelod.+ Enhver skal der gives en arvelod i forhold til dem der blev mønstret af ham. 55  Men kun ved lodkastning+ skal landet fordeles. Efter navnene på deres fædrenestammer får de en arvelod. 56  Efter hvordan loddet falder, skal en arvelod tildeles de mange og de få.“ 57  Og dette var dem der blev mønstret af levitterne,+ efter deres slægter: Fra Ger′sjon,+ gersjonitternes slægt; fra Ke′hat,+ kehatitternes slægt; fra Mera′ri,+ meraritternes slægt. 58  Dette var levitternes* slægter: libnitternes+ slægt, hebronitternes+ slægt, malitternes+ slægt, musjitternes+ slægt, koraitternes+ slægt. Og Ke′hat+ blev fader til Am′ram.+ 59  Og navnet på Am′rams hustru var Jo′kebed,+ en datter af Le′vi, som hans hustru fødte Le′vi* i Ægypten. Med tiden fødte hun Am′ram [sønnerne] Aron og Moses og deres søster Mir′jam.+ 60  Så fødtes der Aron [sønnerne] Na′dab og A′bihu,+ Elea′zar og I′tamar.+ 61  Men Na′dab og A′bihu døde fordi de frembar ulovlig ild for Jehova.+ 62  Og de som blev mønstret af dem udgjorde treogtyve tusind, alle af mandkøn fra en alder af en måned og opefter.+ De blev nemlig ikke mønstret blandt Israels sønner,+ da der ikke skulle gives dem nogen arvelod blandt Israels sønner.+ 63  Det var dem der blev mønstret af Moses og præsten Elea′zar da de mønstrede Israels sønner på Mo′abs ørkensletter ved Jordan over for Jeriko.+ 64  Og blandt dem var der ingen af dem der blev mønstret af Moses og præsten Aron da de mønstrede Israels sønner i Sinaj Ørken.+ 65  Jehova havde jo sagt om dem: „De vil visselig dø i ørkenen.“+ Så der var ingen tilbage af dem, undtagen Ka′leb, Jefun′nes søn, og Josua, Nuns søn.+

Fodnoter

I M slutter kap. 25 her med foregående sætning som v. 19.
„søn“, Vg; MSamLXXSy: „sønner“.
„Så åbnede jorden sit gab, og jorden opslugte dem ved forsamlingens død, da ilden fortærede Kora og to hundrede og halvtreds mænd,“ Sam.
„Jemuel“ i 1Mo 46:10; 2Mo 6:15.
„Zifjon“ i 1Mo 46:16.
„Ezbon“ i 1Mo 46:16.
„Arodi“ i 1Mo 46:16.
„Job“ i 1Mo 46:13.
„Ehi“ i 1Mo 46:21.
„Muppim“ i 1Mo 46:21; „Sjuppim“ i 1Kr 7:12.
„Huppim“ i 1Mo 46:21.
„[Fra Ard]“, i overensstemmelse med SamLXXVg.
„Husjim“ i 1Mo 46:23.
„levitternes“, Sy; MVg: „Levis“; LXX: „Levis sønners“.
„en datter af Levi, som fødte Levi disse“, LXX; SyVg: „en datter af Levi, som blev født ham“.