Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

4 Mosebog 24:1-25

24  Da Bi′leam så at det syntes godt i Jehovas øjne at velsigne Israel, gik han ikke som de øvrige gange+ hen for at søge varsler,*+ men han vendte sit ansigt mod ørkenen.  Da Bi′leam løftede sine øjne og så Israel ligge lejret i sine teltboliger, stamme for stamme,+ kom Guds ånd over ham.+  Så fremførte han sit fyndige udsagn+ og sagde: „Bi′leams, Be′ors søns, udsagn, udsagn af den våbenføre mand* hvis øje er opladt,*+   udsagn af ham der hører hvad Gud* siger,+ som fik et syn at se af den Almægtige,+ mens han faldt ned med utildækkede øjne:+   Hvor ser dine telte godt ud, Jakob, dine teltboliger, Israel!+   Som regnflodsdale strækker de sig vidt,+ som haver* langs floden.+ Som aloeplanter* Jehova har plantet, som cedre ved vandene.+   Vand flyder fra hans to læderspande, og hans afkom er ved mange vande.+ Og højere end A′gag* rager hans konge+ op,+ og højt hæver sig hans kongedømme.+   Gud er den der fører ham ud af Ægypten; hans hastige færd er som vildoksens.*+ Han opæder nationerne, sine undertrykkere,+ deres ben vil han gnave,+ og med sine pile* sønderslår han dem.+   Han knælede ned, han lagde sig som løven,* og, [da han er] som en løve,* hvem tør vække ham?+ De der velsigner dig, er velsignede,+ og de der forbander dig, er forbandede.“+ 10  Da blussede Ba′laks vrede op mod Bi′leam og han slog hænderne sammen,+ og Ba′lak sagde til Bi′leam: „Jeg tilkaldte dig for at du skulle udtale en forbandelse+ over mine fjender, men se, du har vedholdende velsignet dem tre gange nu. 11  Og nu, forføj dig bort til dit sted. Jeg havde sagt til mig selv at jeg visselig ville vise dig ære,+ men nu har Jehova unddraget dig denne ære.“ 12  Da sagde Bi′leam til Ba′lak: „Sagde jeg ikke også til de sendebud du sendte til mig: 13  ’Om så Ba′lak giver mig sit hus fyldt med sølv og guld, kan jeg ikke overtræde Jehovas befaling for at gøre noget, godt eller ondt, af mit eget hjerte. Hvad Jehova siger, det vil jeg sige’?+ 14  Men se nu, jeg tager af sted til mit folk. Kom derfor, lad mig underrette dig+ om hvad dette folk vil gøre mod dit folk i de sidste dage.“+ 15  Så fremførte han sit fyndige udsagn+ og sagde: „Bi′leams, Be′ors søns, udsagn, udsagn af den våbenføre mand* hvis øje er opladt,*+ 16  udsagn af ham der hører hvad Gud* siger,+ og som véd hvad den Højeste véd — et syn fra den Almægtige fik han at se+ mens han faldt ned med utildækkede øjne:+ 17  Jeg ser ham,+ dog ikke nu; jeg skuer ham, dog ikke nær. En stjerne*+ skal fremtræde* fra Jakob, og et scepter* rejse sig fra Israel.+ Og han skal sønderslå Mo′abs tindinger+ og issen på alle stridslarmens sønner.* 18  Og E′dom skal blive til ejendom,+ ja Se′ir+ skal blive dets fjenders ejendom,+ mens Israel viser sit mod. 19  Og en fra Jakob skal herske,*+ og han skal udrydde enhver der overlever i byen.“+ 20  Da han så A′malek fortsatte han med at fremføre sit fyndige udsagn idet han sagde:+ „A′malek var den første* af nationerne,+ men dens endeligt vil være undergang.“*+ 21  Da han så kenitterne+ fortsatte han med at fremføre sit fyndige udsagn idet han sagde: „Varig er din bolig, og anbragt på klippen er din rede. 22  Men der vil komme en som nedbrænder Kain.*+ Hvor længe vil det vare før Assyrien fører dig i fangenskab?“+ 23  Og han fortsatte med at fremføre sit fyndige udsagn idet han sagde: „Ve! Hvem bliver i live når Gud* lader det ske?+ 24  Og der kommer skibe fra Kit′tims kyst,+ og de skal kue Assyrien,+ og de skal kue E′ber.* Men også det vil til sidst gå til grunde.“ 25  Derpå brød Bi′leam op og begav sig på vej og vendte tilbage til sit sted.+ Og Ba′lak drog også bort ad sin vej.

Fodnoter

El.: „dårlige varsler“, „forbandelser“; dvs. mod Israel.
„den våbenføre mand“. Hebr.: haggæ′vær, den kraftfulde, fysisk stærke mand; gr.: ho an′thrōpos; lat.: ho′mo.
El.: „ubønhørligt (utrætteligt, vedholdende)“. Se VT, bd. III, 1953, s. 78, 79. Også i v. 15.
„Gud“. Hebr.: ’El; LXXBagster: „den Mægtige“; lat.: De′i.
„paradiser“, LXX(gr.: para′deisoi)Sy.
„aloeplanter“, M. Muligvis: „vældige træer“. LXXSyVg: „telte“.
„Agag“, MSyVg; SamLXX: „Gog“.
El.: „bøffelens“. LXX: „enhjørningens“; Vg: „næsehornets“.
„pile“, MVg; LXX: „kastespyd“.
Den afrikanske løve. Se 23:24, fdn. til „og som løven“.
Den asiatiske løve. Se 23:24, fdn. til „som en løve“.
Se v. 3, fdn. til „den våbenføre mand“.
Se v. 3, fdn. til „opladt“.
„Gud“. Hebr.: ’El; gr.: theou′; lat.: De′i.
„stjerne“, MSamLXXSyVg; TJ: „konge“.
„fremtræde“, MSam; LXXSyVg: „opgå“, „stige op“.
El.: „kæp“, „stav“, MVg; TJ: „Messias“; LXX: „et menneske“; Sy: „et overhoved“, „en fører“.
„stridslarmens sønner“, i overensstemmelse med Jer 48:45; MSamLXXSyVg: „Sets sønner“.
Muligvis: „Og Jakob vil herske over sine fjender“. Vg: „Fra Jakob vil der være en der vil herske“.
El.: „den ypperste“; „begyndelsen“.
Muligvis: „vil være at gå til grunde for evigt“.
Dvs. kenitternes stamme.
„Gud“. Hebr.: ’El; gr.: ho theos′; lat.: De′us.
„Eber“, MSam; LXXSyVg: „hebræerne“. „Eber“ kan sigte til landet el. folket på den anden side, dvs. af Eufrat.