Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

2 Timoteus 4:1-22

4  Jeg pålægger dig højtideligt over for Gud og Kristus Jesus,* som skal dømme+ levende og døde,+ og ved hans tydelige fremtræden+ og hans rige:+  forkynd ordet,+ vær på færde når tiden er gunstig+ og når tiden er ugunstig,+ retled,+ irettesæt,* tilskynd, med al langmodighed+ og undervisning.  For der kommer en tid da de ikke vil finde sig i den sunde lære,+ men efter deres egne ønsker vil de samle sig en masse lærere for at få deres ører kildret;+  og de vil vende ørerne bort fra sandheden og vende sig til usande historier.*+  Du, derimod, vær ædru+ i alle ting, lid ondt,+ gør en evangelieforkynders* gerning,+ fuldfør* din tjeneste.+  Jeg udgydes nemlig allerede som et drikoffer,+ og tiden for mit opbrud*+ er nært forestående.  Jeg har kæmpet den gode kamp,+ jeg har fuldendt løbet,+ jeg har bevaret troen.*+  Henlagt til mig herefter er retfærdighedens krone,+ som Herren, den retfærdige dommer,+ vil give mig som belønning+ på den dag,+ dog ikke kun mig, men også alle dem som med kærlighed har imødeset hans tydelige fremtræden.  Gør dit yderste for snart at komme til mig.+ 10  For Deʹmas+ har forladt mig fordi han fik kærlighed til den nuværende tingenes ordning,*+ og han er taget til Thessaloʹnika, Kresʹkens til Galaʹtien,+ Titus til Dalmaʹtien. 11  Lukas alene er hos mig. Tag Markus og bring ham med dig, for han er nyttig+ for mig og kan gøre tjeneste. 12  Men Tyʹkikus+ har jeg sendt af sted til Eʹfesus. 13  Når du kommer, så bring den kappe med som jeg efterlod i Troʹas+ hos Karʹpus, og skriftrullerne,* især dem af pergament. 14  Alexander,+ kobbersmeden, har tilføjet mig meget ondt — Jehova* vil gengælde ham efter hans gerninger+ — 15  og du skal også vogte dig for ham, for han har modstået vore ord overmåde meget. 16  Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp, nej, de forlod mig alle+ — måtte det ikke blive tilregnet dem+ — 17  men Herren stod mig bi+ og indgød mig kraft,+ for at forkyndelsen kunne blive fuldført gennem mig og alle nationerne høre den;+ og jeg blev udfriet af løvens gab.+ 18  Herren vil udfri mig fra enhver ond gerning+ og vil frelse mig til sit himmelske rige.+ Ham tilkommer herligheden i evighedernes evigheder. Amen. 19  Hils Prisʹka*+ og Aʹkvila og Onesiʹforus’+ husstand. 20  Eraʹstus+ blev i Korinth,+ men Troʹfimus+ efterlod jeg syg i Mileʹt.+ 21  Gør dit yderste for at komme før vinteren. Euʹbulus sender dig sine hilsener, og [det gør også] Puʹdens og Liʹnus og Klauʹdia og alle* brødrene. 22  Herren være med den ånd du lægger for dagen.+ Hans ufortjente godhed være med jer.

Fodnoter

Se Till. 6E.
El.: „tal strengt“, „uddel dadel“.
„usande historier“. Ordr.: „myter“. Gr.: myʹthous; lat.: faʹbulas, „fabler“.
El.: „en missionærs“. Gr.: euaggelistouʹ; lat.: evangeliʹstae.
El.: „fuldbring“.
Se Till. 5D.
El.: „trofastheden“.
„tingenes ordning“. El.: „tidsalder“. Gr.: aiōʹna; lat.: saeʹculum; J17,18,22(hebr.): ha‛ōlamʹ hazzæhʹ, „denne tingenes ordning“.
Ordr.: „de små bøger“. Gr.: ta bibliʹa; lat.: liʹbros, „bøgerne“.
Se Till. 1D.
El.: „Priskilla“.
„alle“, AVgSyp; mangler i א*.