Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online | NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

2 Peter 3:1-18

3  I elskede, dette er nu det andet brev jeg skriver til jer, hvori jeg, som i det første,+ ved påmindelse søger at vække jeres klare tænkeevne,*+  så I husker de udtalelser som tidligere er fremsat af de hellige profeter,+ og budet fra Herren og Frelseren gennem jeres apostle.+  Dette skal I først og fremmest vide, at i de sidste dage+ vil der komme folk som angriber med latterliggørelse*+ og som vandrer efter deres egne ønsker+  og siger:+ „Hvor er denne hans lovede nærværelse?*+ Fra den dag vore forfædre sov ind [i døden], er alt jo forblevet ganske som det var fra skabelsens begyndelse.“+  I overensstemmelse med deres eget ønske undgår dette nemlig deres opmærksomhed, at der fra gammel tid var himle+ til samt en jord der var fremstået kompakt af vand+ og midt i vand+ ved Guds ord;  og ved disse [vande] led den daværende verden undergang da den blev oversvømmet af vand.+  Men ved det samme ord er de himle+ og den jord+ som er nu, gemt til ild+ og bevaret til de ugudelige menneskers doms+ og undergangs dag.+  Men lad ikke dette ene undgå jeres opmærksomhed, I elskede, at én dag er for Jehova* som tusind år, og tusind år som én dag.+  Jehova* er ikke langsom med hensyn til sit løfte,+ sådan som nogle opfatter [det som] langsomhed, men han er tålmodig med jer, da han ikke ønsker at nogen skal lide undergang, men at alle skal nå til en sindsændring.*+ 10  Dog vil Jehovas* dag+ komme som en tyv;+ på den [dag] vil himlene forsvinde+ med en sydende støj+ og de stærkt ophedede elementer* vil blive opløst,*+ og jorden+ og alt menneskeværk på den vil blive afdækket.*+ 11  Da alt dette således skal opløses, hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til, 12  mens I venter+ på Jehovas* dags nærværelse*+ og altid har den i tanke,* [den dag] hvorved brændende himle skal opløses+ og stærkt ophedede elementer vil smelte! 13  Men efter hans løfte venter vi nye himle+ og en ny jord+ hvori retfærdighed skal bo.+ 14  Derfor, I elskede, da I venter dette, så gør jeres yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede+ og dadelfri og i fred.+ 15  Regn desuden vor Herres tålmodighed* for frelse, sådan som også vor elskede broder Paulus ifølge den visdom+ der er givet ham, har skrevet til jer,+ 16  når han taler om dette, således som han også gør i alle [sine] breve. I dem er der imidlertid nogle ting som er vanskelige at forstå og som de uoplyste* og ubefæstede fordrejer, sådan som [de] også [gør] med de øvrige skrifter,+ til deres egen undergang. 17  Derfor, I elskede, da I har denne forudviden,+ så vogt jer at I ikke føres med af lovbrydernes* vildfarelse og kommer bort fra jeres eget faste ståsted.+ 18  Nej, fortsæt med at vokse i vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, ufortjente godhed og kundskab.+ Ham tilhører herligheden både nu og til evighedens dag.+

Fodnoter

„tænkeevne“. El.: „mentale opfattelsesevne“.
Ordr.: „vil der komme latterliggørere (spottere, egentlig nogle der leger el. driver løjer) med latterliggørelse (spot)“.
Se Till. 5B.
Se Till. 1D.
Se Till. 1D.
Gr.: metaʹnoian.
Se Till. 1D.
El.: „himmellegemer“. Gr.: stoicheiʹa.
Ordr.: „vil blive løst“.
„vil blive afdækket“, אB; AVgc: „vil blive brændt op“.
„Jehovas“, J7,8,17; CVgc: „Herrens“; אABVgSyh: „Guds“. Se Till. 1D.
Se Till. 5B.
„altid har den i tanke“. El.: „altid længes inderligt efter den“. Ordr.: „altid fremskynder den“.
„tålmodighed“. Ordr.: „det at være lang af ånd“.
„de uoplyste“. Ordr.: „de der intet har lært“.
El.: „de lovløses“.