Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

2 Kongebog 15:1-38

15  I kong Jero′boam af Israels syvogtyvende år blev Azar′ja,+ kong Amaz′ja+ af Judas søn, konge.  Han var seksten år gammel da han blev konge, og han regerede i tooghalvtreds år i Jerusalem.+ Og hans moders navn var Jekol′ja;* [hun var] fra Jerusalem.  Han gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne, nøjagtig som hans fader Amaz′ja havde gjort.+  Kun offerhøjene forsvandt ikke,+ idet folket stadig bragte slagtofre og røgofre på offerhøjene.+  Siden ramte Jehova kongen+ så han var spedalsk+ til sin dødsdag; han blev derfor i et hus hvor han var fritaget for alle embedspligter,+ mens kongens søn Jo′tam+ stod for huset og dømte+ landets folk.*  Men resten af Azar′jas* historie og alt hvad han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen+ med Judas kongers historie.  Så lagde Azar′ja sig til hvile hos sine fædre,+ og man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Jo′tam blev konge i hans sted.+  I kong Azar′ja+ af Judas otteogtredivte år blev Zekar′ja,*+ Jero′boams søn, konge over Israel i Sama′ria og var det i seks måneder.  Og han gjorde hvad der var ondt i Jehovas øjne, sådan som hans forfædre havde gjort.+ Han veg ikke fra Jero′boams,+ Ne′bats søns, synder, dem hvormed han havde fået Israel til at synde.+ 10  Så dannede Sjal′lum, Ja′besj’ søn, en sammensværgelse+ mod ham og huggede+ ham ned i Jib′leam*+ og lod ham dø, hvorpå han blev konge i hans sted. 11  Men resten af Zekar′jas historie, se, derom står der skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 12  Dette var det ord+ som Jehova havde talt til Je′hu:+ „Dine sønner+ skal sidde på Israels trone indtil fjerde generation.“ Og således skete det.+ 13  Sjal′lum, Ja′besj’ søn, blev konge i kong Uzzi′ja*+ af Judas niogtredivte år, og han regerede i en hel månemåned* i Sama′ria.+ 14  Så drog Me′nahem,+ Ga′dis søn, op fra Tir′za+ og kom til Sama′ria og huggede Sjal′lum,+ Ja′besj’ søn, ned i Sama′ria og lod ham dø, hvorpå han blev konge i hans sted. 15  Men resten af Sjal′lums historie og den sammensværgelse+ han dannede, se, derom står der skrevet i bogen med Israels kongers historie. 16  Det var på det tidspunkt at Me′nahem ud fra Tir′za slog Tif′sa og alt hvad der var deri samt dens område, fordi den ikke havde åbnet [portene];* så han slog den. Alle dens gravide kvinder sprættede han op.+ 17  I kong Azar′ja* af Judas niogtredivte+ år blev Me′nahem, Ga′dis søn, konge over Israel i Sama′ria, og var det i ti år. 18  Og han gjorde hvad der var ondt i Jehovas øjne.+ Han veg ikke i alle sine dage fra Jero′boams,+ Ne′bats søns, synder, dem hvormed han havde fået Israel til at synde.+ 19  Pul,+ Assyriens+ konge, trængte ind i landet. Me′nahem gav+ så Pul et tusind talenter sølv+ for at dennes hånd kunne være med ham og lade hans egen hånd få et fast greb om kongedømmet.+ 20  Me′nahem opkrævede da sølvet hos Israel, hos alle velstillede mænd,+ til at give Assyriens konge, halvtreds sekel* sølv fra hver mand. Da vendte Assyriens konge om, og han blev ikke dér i landet. 21  Men resten af Me′nahems+ historie og alt hvad han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 22  Derpå lagde Me′nahem sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Peka′ja+ blev konge i hans sted. 23  I kong Azar′ja af Judas halvtredsindstyvende år blev Peka′ja, Me′nahems søn, konge over Israel i Sama′ria og var det i to+ år. 24  Og han gjorde hvad der var ondt i Jehovas øjne.+ Han veg ikke fra Jero′boams,+ Ne′bats søns, synder, dem hvormed han havde fået Israel til at synde.+ 25  Så dannede hans adjudant+ Pe′ka,+ Remal′jas* søn, en sammensværgelse+ imod ham og huggede ham ned i Sama′ria, i tårnborgen i kongens hus,+ tillige med Ar′gob og Ar′je, og med ham var der halvtreds mand af Gi′leads sønner.* Han lod ham således dø og blev konge i hans sted. 26  Men resten af Peka′jas historie og alt hvad han gjorde, se, derom står der skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 27  I kong Azar′ja af Judas tooghalvtredsindstyvende år blev Pe′ka,+ Remal′jas søn,+ konge over Israel i Sama′ria og var det i tyve år. 28  Og han gjorde hvad der var ondt i Jehovas øjne.+ Han veg ikke fra Jero′boams,+ Ne′bats søns, synder, dem hvormed han havde fået Israel til at synde.+ 29  I kong Pe′ka af Israels dage kom Assyriens konge+ Tig′lat-Pile′ser+ og tog Ij′jon,+ A′bel-Bet-Ma′aka,+ Jano′a, Ke′desj,+ Ha′zor,+ Gi′lead+ og Galilæ′a,*+ hele Naf′talis+ land, og førte [befolkningen] i landflygtighed til Assyrien.+ 30  Da dannede Hosje′a,+ E′las søn, en sammensværgelse+ mod Pe′ka, Remal′jas søn, og huggede ham ned+ og lod ham dø, hvorpå han blev konge i hans sted i Uzzi′jas* søn Jo′tams+ tyvende år. 31  Men resten af Pe′kas historie og alt hvad han gjorde, se, derom står der skrevet i bogen+ med Israels kongers historie. 32  I Remal′jas søn kong Pe′ka af Israels andet år blev kong Uzzi′ja+ af Judas søn Jo′tam+ konge. 33  Han var femogtyve år gammel da han blev konge, og han regerede i seksten år i Jerusalem, og hans moders navn var Jeru′sja; [hun var] en datter af Za′dok.+ 34  Han gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne.+ Han handlede nøjagtig som hans fader Uzzi′ja havde gjort.+ 35  Kun offerhøjene forsvandt ikke, idet folket stadig bragte slagtofre og røgofre på offerhøjene.+ Det var ham der byggede den øvre port til Jehovas hus.+ 36  Men resten af Jo′tams historie, det han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen med Judas kongers historie.+ 37  I de dage begyndte Jehova at sende+ kong Re′zin+ af A′ram og Pe′ka,+ Remal′jas søn, mod Juda. 38  Så lagde Jo′tam sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham hos hans fædre i hans forfader Davids by,+ og hans søn A′kaz+ blev konge i hans sted.

Fodnoter

Betyder „Jehova har kunnet“. Hebr.: Jekhålja′hu.
landets folk“. Hebr.: ‛am ha’a′ræts. Se 1Mo 23:7, fdn.
Azarja betyder „Jehova har hjulpet“. Hebr.: ‛Azarja′hu. I v. 13; 2Kr 26:1-23; Es 6:1; Zak 14:5: „Uzzija“.
Betyder „Jehova har husket“. Hebr.: Zekharja′hu.
„i Jibleam“, LXXLagarde; M: „foran folket“; Vg: „offentligt“.
Betyder „Jehova er min styrke“. Hebr.: ‛Uzījah′. I v. 1: „Azarja“. Se v. 6, fdn.
Ordr.: „en månemåned af dage“.
„fordi de ikke åbnede (porten) for ham“, LXXSyVg.
„Azarja“. Hebr.: ‛Azarjah′; i v. 13: „Uzzija“. Se v. 6, fdn.
Se Till. 8A.
Remalja betyder „Jehova har prydet“. Hebr.: Remalja′hu.
Ved en tekstrettelse; M: „gileaditters sønner“.
Ordr. med bestemt artikel. Hebr.: hagGalī′lah; gr.: tēn Galilai′an; lat.: Galile′am. Se Jos 20:7, fdn. til „Galilæa“.
„Azarja“ i v. 1.