Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

2 Kongebog 12:1-21

12  Det var i Je′hus+ syvende år at Jo′asj+ blev konge, og han regerede i fyrre år i Jerusalem, og hans moders navn var Zib′ja; [hun var] fra Be′er-Sje′ba.  Jo′asj gjorde hvad der var ret i Jehovas øjne så længe præsten Jo′jada underviste ham.+  Kun offerhøjene forsvandt ikke.+ Folket bragte stadig slagtofre og røgofre på offerhøjene.  Jo′asj sagde så til præsterne:+ „Alle pengene* fra helliggaverne+ som bringes til Jehovas hus:+ de penge som hver enkelt ansættes til,*+ de penge [som indkommer] for sjæle efter hvad de vurderes til,+ alle de penge som det opkommer i den enkeltes hjerte at bringe til Jehovas hus,+  skal præsterne tage imod, hver især fra dem han kender,+ og lad dem så reparere revnerne i huset hvor som helst der findes revner.“+  Men i kong Jo′asj’ treogtyvende år havde præsterne endnu ikke repareret revnerne i huset.+  Da tilkaldte kong Jo′asj præsten Jo′jada+ og de [andre] præster og sagde til dem: „Hvorfor reparerer I ikke revnerne i huset? Tag derfor ikke imod flere penge af dem I kender, men giv dem til [reparation af] revnerne i huset.“+  Da gik præsterne ind på ikke at modtage flere penge af folket og heller ikke at skulle reparere revnerne i huset.  Præsten Jo′jada tog så en kiste*+ og borede et hul i dens låg og satte den ved siden af alteret, til højre når man går ind i Jehovas hus, og dér lagde præsterne, dørvogterne,*+ alle de penge+ som blev bragt til Jehovas hus. 10  Og så snart de så at der var mange penge i kisten, kom kongens sekretær+ og ypperstepræsten,* og de penge som fandtes i Jehovas hus bandt de [i poser] og talte.+ 11  Og de overdrog de penge som var blevet talt op, til dem som skulle udføre arbejdet,+ dem der var sat som tilsynsmænd over Jehovas hus. De udbetalte dem så til håndværkerne der kunne arbejde i tømmer og bygningsfolkene som arbejdede på Jehovas hus, 12  og til murerne og til stenhuggerne+ og til at købe tømmer og tilhuggede sten for, til reparation af revnerne i Jehovas hus og til alle udgifter på huset med henblik på dets reparation. 13  Der blev dog ikke lavet sølvbækkener, lyseslukkere,+ skåle,+ trompeter,+ nogen som helst slags guldredskaber eller sølvredskaber til Jehovas hus for de penge der blev bragt til Jehovas hus;+ 14  men man gav dem til dem der udførte arbejdet, og de reparerede Jehovas hus for dem.+ 15  Og man forlangte ikke regnskab+ af de mænd til hvem man overdrog pengene så de kunne give dem til dem der udførte arbejdet,+ for de handlede på tro og love.+ 16  Pengene for skyldofferet+ og pengene for syndofferet blev ikke bragt til Jehovas hus. De skulle være præsternes.+ 17  Det var på det tidspunkt kong Ha′zael+ af A′ram drog op og førte krig mod Gat+ og indtog den. Derpå rettede Ha′zael sit ansigt+ mod Jerusalem for at drage derop.+ 18  Kong Jo′asj af Juda tog da alle helliggaverne+ som hans forfædre, kongerne Jo′safat, Jo′ram og Ahaz′ja af Juda, havde helliget, og sine egne helliggaver og alt det guld der fandtes i skatkamrene i Jehovas hus og kongens hus, og sendte+ det til kong Ha′zael af A′ram. Han drog da bort fra Jerusalem. 19  Men resten af Jo′asj’ historie og alt hvad han gjorde, om det står der jo skrevet i bogen+ med Judas kongers historie. 20  Hans tjenere+ rejste sig imidlertid og dannede en sammensværgelse+ og slog Jo′asj ihjel i Mil′los*+ hus,+ [ved vejen] som går ned til Sil′la. 21  Det var i øvrigt hans tjenere Jo′zakar,* Sjim′ats søn, og Jo′zabad,+ Sjo′mers søn, der slog ham ihjel, og således døde han. Derpå begravede man ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Amaz′ja+ blev konge i hans sted.

Fodnoter

Ordr.: „(Alt) sølv“. Hebr.: kæ′sæf.
Ved en korrektion af M i overensstemmelse med LXX; M: „sølvet fra enhver der går forbi“.
„kiste“. Hebr.: ’arōn′. Se 2Mo 25:10, fdn. til „ark“.
Ordr.: „vogtere af tærskelen“.
Ordr.: „og den store (største) præst“. Hebr.: wehakkohen′ haggadhōl′.
El.: „Voldens“. Hebr.: millo’′.
„Jozakar“, AlCaVg og nogle hebr. mss.; L: „Jozabad“; i 2Kr 24:26: „Zabad“.