Indstilling for skærmlæser

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

2 Krønikebog 17:1-19

17  Hans søn Jo′safat+ blev så konge i hans sted og styrkede sin stilling over Israel.  Således anbragte han kampstyrker i alle Judas befæstede byer og anbragte garnisoner i Judas land og i de byer som hans fader A′sa havde indtaget i E′fraim.+  Og Jehova var med Jo′safat,+ for han vandrede i samme spor som tidligere hans forfader David,+ og han søgte ikke ba’alerne.+  Det var nemlig sin faders Gud han søgte,+ og det var efter hans bud han vandrede,+ og ikke som Israel gjorde.+  Jehova befæstede da kongedømmet i hans hånd;+ og hele Juda gav Jo′safat gaver,+ så han fik megen rigdom og herlighed.+  Derved blev hans hjerte uforfærdet [til at gå] på Jehovas veje,+ så han endog fjernede offerhøjene+ og de hellige pæle+ fra Juda.  Og i sit tredje regeringsår sendte han bud efter sine fyrster, nemlig Ben-Ha′jil, Obad′ja, Zekar′ja, Netan′el og Mika′ja, til at undervise i Judas byer,  og sammen med dem levitterne Sjema′ja, Netan′ja, Zebad′ja, A′sael, Sjemi′ramot, Jo′natan, Adoni′ja, Tobi′ja og Tob-Adoni′ja, levitterne, og sammen med dem præsterne+ Elisja′ma og Jo′ram.  De underviste+ nu i Juda, og med sig havde de bogen med Jehovas lov;+ og de rejste således rundt til alle Judas byer og underviste blandt folket. 10  Så kom der en Jehovas rædsel+ over alle rigerne i de lande der var rundt om Juda, og de indlod sig ikke i krig med Jo′safat.+ 11  Og fra filistrene kom de til Jo′safat med gaver+ og penge som tribut.+ Også araberne+ kom til ham med hjorde, syv tusind og syv hundrede væddere og syv tusind og syv hundrede bukke.+ 12  Således gik Jo′safat stadig frem og blev overmåde stor,+ og han byggede borge+ og forrådsbyer+ i Juda. 13  Og han havde store interesser i Judas byer; og i Jerusalem var der stridsmænd,+ dygtige krigere.+ 14  Og følgende havde tilsynet over dem, efter deres fædrenehuse: Af Juda, tusindførerne: øversten Ad′na, og med ham var der tre hundrede tusind dygtige krigere.+ 15  Og under hans ledelse øversten Jehoha′nan, og med ham var der to hundrede og firs tusind. 16  Og under hans ledelse Zik′ris søn Amas′ja, der havde meldt sig frivilligt+ til Jehova, og med ham var der to hundrede tusind dygtige krigere. 17  Og af Benjamin+ var der den dygtige kriger Elja′da, og med ham var der to hundrede tusind mand bevæbnede med bue og skjold.+ 18  Og under hans ledelse Jo′zabad, og med ham var der et hundrede og firs tusind mand udrustede til hæren. 19  Dette var dem der gjorde tjeneste for kongen, foruden dem kongen havde anbragt i de befæstede byer+ i hele Juda.

Fodnoter